Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > První světová válka: příčiny, průběh, výsledky

První světová válka: příčiny, průběh, výsledkyKategorie: Dějepis

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Maturitní otázka formou poznámek shrnuje příčiny, průběh a výsledky první světové války.

Obsah

1.
Příčiny
2.
Průběh
3.
Výsledky

Úryvek

"47.První světová válka-příčiny,průběh, výsledky

-střetnutí dvou nepřátelských bloků-Dohoda(Anglie,Francie, Rusko) X Ústřední(Centrální) možnosti(Německo, Rakousko-uhersko, později Turecko, Bulharsko)
-poprvé střetnutí milionových armád
Příčiny
-počátky:-ve vývoji mocensko-politických vztahů od 70. let 19. stol
-cíle:Německo-nejagresivnější, snaha o nové dělení světa,kolonie
Rakousko-Uhersko- expanze na Balkán
Francie-navrácení Alsaska a Lotrinska,obrana proti německé agresi,
Srbsko-plán balkánské slovanské federace,obhajoba nezávislosti
Rusko-požadavky na Halič, Slezsko, Balkán
Británie-udržet imperiální državy, vyřadit Německo ze světového obchodu,obsadit jeho
Kolonie
USA-ochrana demokracie,mírové uspořádání v Evropě
-proti válce:potlačované národy(např.Češi, Slováci), katolická církev v Itálii, mezinárodní sociální hnutí
-neutrální:Švédsko, Dánsko, Norsko, Nizozemsko, Španělsko, Švýcarsko,Albánie z počátku
USA
-záminka-28.6.1914-atentát na rakouského následníka trůnu Františka Ferdinanda d´Este a jeho manželky Žofie
Průběh
-4 fáze: 1)od srpna do prosince 1914-útočné vojenské operace
2)1915-1916-zákopová válka
3)1917-1918-období celkové vyčerpanosti
4)březen-listopad 1918-převaha Dohody díky vstupu USA do války, kapitulace ÚM
-po atentátu předložilo Rakousko-Uhersko pod tlakem Německa Srbsku Ultimátum
-28.7.1914-RU-vyhlásilo válku Srbsku a vstup hlavních zemí do války
-Schlieffenův plán –předpoklad bleskové války(předpokládá rychlé dobytí Francie, pak Rusko a nakonec izolace Británie)
-16.8.1914-neočekávaně rychlí útok na Francii-5.9.ohrožení Francie-5.-15.9. 1914protiútok dohodových vojsk-vojska zastavena na řece Marně-16.10 němci dobyli Adverpy-zněna války na zákopovou-Duben 1915 útok u Ypren-poprvé použit bojový plyn-1916-vrchol bojů-únor-září1916 krvavá bitva u Verdunu, červen-listopad 1916 velká bitva na řece Somě
- Balkánská fronta-Rusko x Německu-poražení Ruska,Rusko X Rakousku –Uherssku- vítězství Ruska, vstup Turecka do války- vznik nových 3 front(kavkazská, mezopotámská a syrsko-palestinská fronta)-kapitulace říjen 1918
-Italská fronta-Itálie vstup do války k dohodě, 1916-1917-úspěch Německých a Rakouských vojska na Piavě, říjen 1918 zhroucení rakousko-uherských pozic na italské frontě-3.11.1918 kapitulace Rakouska-Uherska, 11.11.1918 abdikace krále Karla I.
-Ruská revoluce-demokratická únorová revoluce v Rusku 1917-ozbrojené povstání , car svržen, vznik dvojvládí-moc v rulou Prozatimní vlády a sovětů(příprava převratu)-říjnová socialistická revoluce 1917-moc v rulou bolševiků, Lenin požadavek okamžitého míru-3.3.1918-uzavření separátního míru s Německe Brestu Litevském
-závěrečná etapa války-vstup USA do války, druhá bitva na řece Marně-Německo nuceno žádat o příměří-11.11.1918-smlouva o příměří podepsána v Compiége-kapitulace Německa
Výsledky
-dalekosáhlé změny, poválečná vlna sociálního a nacionálního radikalismu
-zánik 4 monarchií( ruské rakousko-uherské, německé a turecké)-vznik nástupnických států-z Rakouska- Uherska:Rakousko, Československo, Polsko, Maďarsko, Království Srbů, Chorvatů a Slovinců(Jugoslávie)
-změna mapy Evropy
dopsat!!!"

Poznámka

Důležité informace jsou tučně značeny. Práce není dokončená.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5089a4ed1677f.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
WWI_priciny_prubeh_vysledky.doc (34 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse