Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Psychická krize v lékařské ordinaci

Psychická krize v lékařské ordinaci

Kategorie: Psychologie, Medicína

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce nabízí návod, jak se všeobecný lékař má vyrovnat v ordinaci s psychickou krizí pacienta. Nejprve vymezuje postavení praktického lékaře, a poté popisuje jednotlivé projevy postižení od neurotický poruch, přes stresové reakce až po psychické krize. Druhá část podrobně popisuje krizovou intervenci, obecný přístup k ní a svépomoc v dané situaci. Závěr stručně shrnuje principy fungování krizového centra v Brně.

Obsah

1.
Úvod
2.
Projevy postižení
2.1
Neurotické poruchy
2.2
Reakce na závažný stres a poruchy přizpůsobení
2.3
Psychická krize
2.3.1
Projevy psychické krize
2.3.2
Průběh krize
2.3.3
Suicidální krize
3.
Pomoc v krizi a krizová intervence
3.1
Obecný přístup
3.2
Svépomocná řešení krize
3.3
Vzájemná pomoc v krizi
3.4
Krizová intervence
3.4.1
Cíle krizové intervence
3.4.2
Psychoterapeutické zásady krizové intervence
3.4.3
Krátkodobé dynamické psychoterapie
3.4.4
Podpůrné psychoterapie
3.4.5
Rozhovor
3.4.5.1
Struktura rozhovoru
3.4.5.2
Funkce rozhovoru
3.4.5.3
Vedení rozhovoru
3.4.5.4
Kontrakt
3.4.5.5
Aktivní naslouchání
3.4.5.6
Závěr rozhovoru
3.4.6
Použití psychofarmak
3.4.7
Pracovní neschopnost
4.
Krizové centrum

Úryvek

“ Svépomocná řešení krize
Nejčastější způsob zvládání představují svépomocná řešení. Použití přiměřené strategie vytváří důležitou zkušenost, která se může uplatnit i v budoucnosti při řešení podobných situací. Při hledání vhodného řešení se uplatní vedle jiných také introspekce a zdroje, které nemají bezprostředně interpersonální charakter (umělecká díla, která obsahují katarzní náboj – malby, hudba, tanec…, možnost ztotožnit se s hrdinou díla, filosofická a náboženská literatura…).
Osobnostní reakce na krizi představují převážně nevědomě probíhající obranné mechanismy:
Tzv. psychotické obrany jsou vždy patologické (nejde však o psychózu v obvyklém smyslu). Objevují se bludné projekce (hrubé zkreslení reality s tím, že vlastní nežádoucí impulsy jsou přisuzovány jiným osobám), distorze (zkreslením reality dochází k jejímu přizpůsobení vlastním představám), popření (např. smrt je zpracována jako dočasná nepřítomnost). Psychotické obrany mají velmi omezenou adaptivní hodnotu.
Nezralé obranné mechanismy jsou velmi časté (na rozdíl od psychotických) a příležitostně se k nim uchýlí téměř každý. Projekce umožňuje připsat vlastní impulsy někomu jinému („špatní jsou ti druzí“), je mimořádně častá. Častý je také únik do fantazie a projevuje se velmi různě (spoléhání na zásah zvenčí v podobě náboženství, sekty, preferování pověrečného myšlení, pěstování denního snění…). Mimořádně často se setkáváme s přímým převodem cítění do jednání (agování – jednání bez rozhodovacího procesu), které může mít podobu útěkové reakce či delší potulky, k agování v podobě uvolnění agresívních impulsů dochází často v opilosti či nealkoholické intoxikaci, u autoagresívního chování může dojít k sebepoškození. Nevědomým smyslem pasivně agresívního chování je přenést vlastní zlostné impulsy na druhou osobu prostřednictvím „činění dobra“. I hypochondrie se řadí mezi nezralé obranné mechanismy.
Neurotické obrany užívá mnoho lidí (nelze zaměňovat s neurózou). Při intelektualizaci jde o snahu zacházet s emocemi formálním způsobem (k ní se může uchýlit lékař např. při rozhovoru o úmrtí pacienta), racionalizace dovoluje vysvětlit chování prostřednictvím zdánlivých a dodatečných motivů. Opakem intelektualizace a racionalizace je afektualizace, přeemocionalizování; emoce zde mají pomoci „obejít“ a ovládnout obávaný afekt. Přemístění afektu někdy použil asi každý – nežádoucí, nedovolené nebo nepřijatelné afekty jsou přeneseny ze skutečného zdroje na jiný objekt. Někdy, zejména v institucích, dochází ke kaskádovitému přemisťování afektů na nejslabší či nejzranitelnější osobu. To ukazuje „nakažlivý“ charakter nezralých obran.
S neurózami v klinickém smyslu souvisí oddělení emoční reakce od bezprostředních obsahů a spojení s jinými. Typickým příkladem je vypracování fobie s přesunem vlastní neurotické úzkosti na objektivně málo významné situace nebo události. Při reaktivní formaci dochází k vytvoření opačného pocitu vedoucímu až ke změnám osobnosti (nutkavá neuróza s přehnanou zálibou v obřadném a korektním chování, čistotě a pořádku představuje nevědomý reaktivní výtvor proti agresi, nepřátelství, špíně a chaosu)."

Poznámka

Čistý text dosahuje cca 16,5 strany. Práce obsahuje tabulky a schémata.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera784
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse