Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Psychoanalýza

Psychoanalýza

Kategorie: Psychologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce nejprve vymezuje základní pojmy a směry nutné k orientaci v psychologii (psychika, psychologie, psychofyzika, diferenciální psychika, tvarová psychologie, behaviorismus, kognitivní psychologie, psychoanalýza, analytická psychologie, humanistická psychologie). Dále podrobně vymezuje a popisuje psychoanalýzu, shrnuje její nejdůležitější myšlenky a ukazuje, jak pracuje s psychickými problémy. Zamýšlí se nad tím, jak lze využít psychoanalýzu v policejní praxi.

Obsah

1.
Úvod
2.
Vymezení pojmů
3.
Psychika
4.
Psychologie
5.
Psychologické směry
6.
Psychoanalýza (freudismus)
7.
Využití psychoanalýzy v profesi
8.
Závěr
9.
Odkazy a zdroje
10.
Seznam použité literatury

Úryvek

"Za ústředního činitele duševního života považoval Freud:

-pohlavní pud (libido); už od raného dětství zasahuje, usměrňuje a ovládá celý psychický život. Vše je zaměřeno na sexualitu, vše je bezprostřední nebo nepřímý výsledek těchto procesů;
I. stupněm vývoje libida je stadium orální, které nastává u dítěte v průběhu jeho kojeneckého věku (období do 18. měsíce věku dítěte). Rozhodujícím místem
II. slastných, příjemných pocitů se pro dítě stávají ústa a uspokojení dítě získává sáním, nejčastěji mateřského prsu, či dumláním nejrůznějších předmětů ve svém okolí. V pozdějším vývoji tohoto stadia se vyvíjejí zuby a v souvislosti s kousáním a žvýkáním potravy se objevuje agresivně sadistická složka chování. Zbytky orální erotiky je možné nalézt i v dospělosti například v slasti, plynoucí z kouření, ze žvýkání, z polibků a kousání, či z braní partnerových genitálií do úst. Pro dospělého člověka, který ustrnul na tomto stadiu vývoje libida, je typická snaha někomu se nepřiměřeně oddat,či naopak s druhými lidmi necitlivě manipulovat, být nadměrně lehkověrný či naopak příliš podezíravý, nezdravě optimistický či nadmíru pesimistický.
III. stupněm je stadium anální, které se vývoji dítěte objevuje kolem druhého až třetího roku a kdy se rozhodujícím zdrojem příjemných libidinózních pocitů stává konečník, takže uspokojení je pociťováno v zadržování či vyprazdňování stolice. Zbytky anální erotiky jsou spojovány s některými homosexuálními reakcemi a praktikami. Pro anální osobnost je typická spořivost, či naopak nepřiměřená velkorysost, přehnaný sklon k pořádku či naopak k nepořádnosti, značná svéhlavost a vzdorovitost.
IV. stupněm ve vývoji libida, které nastává mezi třetím až pátým rokem dítěte, je stadium falické, ve kterém se příjemné pocity dítěte soustředí na oblast penisu a klitorisu. V průběhu tohoto vývojového období dítě prožívá a řeší tzv. Oidipovský komplex, u dívek se tento komplex nazývá komplexem Elektřiným, což je ústřední pojem psychoanalýzy, který S. Freud vytvořil podle řecké báje, v níž Oidipus nevědomky zavraždí vlastního otce a ožení se svou matkou. V podstatě se jedná o nevědomý sexuální (incestní) vztah dítěte k rodiči opačného pohlaví, přičemž rodič stejného pohlaví je vnímán jako nežádoucí sok. Falická dospělá osobnost se vyznačuje extrémy ve sklonech k ješitnosti či k sebezavrhování, krajnostmi v pýše či v pokoře, v pohlavní zdrženlivosti či ve velké pohlavní nevázanosti, přeháněním v odvaze či naopak v bojácnosti. Na stadium falické navazuje stadium latence, které trvá zhruba od pěti let do puberty a v němž se sexuální zájmy dítěte postupně odvrací od vlastního těla k zaměření na partnera opačného pohlaví. Sexuální vývoj zdravého člověka vrcholí v období puberty genitálním stadiem, ve kterém se jeho pudové síly i společenské nároky přiměřeným způsobem vyrovnávají.
V. stupeň ve vývoji libida nazýváme stupněm latentním, probíhá v období od 5 let do puberty. V tomto období je sexuální pud v útlumu
VI. stupeň, nebo-li fází se nazývá fáze (stupeň) genitální. Začíná v období puberty (mezidobí mladšího školního věku je označováno jako období latence). V tomto období se probouzí sexualita jedince, směřující k vyhledávání, pokud předchozí vývoj probíhal bez patologických změn, heterosexuálních interakcí."

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera6958
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse