Psychologie

Kategorie: Základy společenských věd

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: Střední průmyslová škola chemická akademika Heyrovského, Ostrava, příspěvková organizace, Ostrava - Zábřeh

Charakteristika: Zápisky z hodin poskytují úvod do psychologie. Na začátku práce vysvětluje pojem psychologie, chování a jiné, představuje psychologické disciplíny a proudy. Dále vyjmenovává různé metody výzkumu v psychologii a prezentuje základy obecné psychologie i psychologie osobnosti. Na konci se zabývá základy psychohygieny.

Obsah

1.
Prožívání, chování
2.
Psychologické disciplíny
3.
Proudy psychologie
4.
Metody výzkumu v psychologii
5.
Osobnost, temperament, psychické vlastnosti
6.
Motivy a postoje
7.
Psychické jevy
8.
City, vůle, konflikt
9.
Základy psychohygieny

Úryvek

"- psychické procesy, které hodnotí různé skutečnosti, situace, průběh a výsledky činnosti jedince
- dvě nejdůležitější emoce = láska x nenávist
- city se projevují navenek v chování (zčervenání, gestikulace, řečový projev)
charakteristické znaky citů:
- subjektivnost citů
- spontánnost citů – bezprostřednost
- polarita citů – láska x nenávist
- přenos citů – dítě radost, také matka
Dělení citů
1. podle průběhu

a) AFEKT
- prudká, krátkodobá, silná, emoční reakce o velké intenzitě a bouřlivém průběhu
- může mít negativní důsledky – vražda
- výbuch hněvu, ale i radost (výhra ve Sportce)
b) NÁLADA
- slabý, trvalejší, emociální stav, ovlivňuje psychický život, každý člověk má svou základní náladu
c) VÁŠEŇ
- dlouhodobý, pevný, stabilní hluboký cit
- ovládá myšlení
- může jí být i filatelie

2. podle úrovně

a) NIŽŠÍ
- spojeny s uspokojováním základních biologických a psychických potřeb
b) VYŠŠÍ
- touha po vědění, vzdělání
- překonávají biologické potřeby
- nejsou nutné pro přežití
- morální: přátelství
- estetické: hudební a výtvarná díla
- intelektuální city: radost po vyřešení problému
- city jsou výrazně subjektivní, jedinci se liší intenzitou, stálostí
- nejsou to jen okamžité reakce, ale také forma citových vztahů – trvalejší (mateřská láska)
VŮLE
- psychické procesy a vlastnosti, které zajišťují řízení činnosti a dosahování cílů zejména v situacích, kdy je potřeba e rozhodnout mezi několika možnostmi nebo překonávat překážky
- člověk si vytyčuje cíle, využívá motivaci a vůli
Volní procesy
- přípravná fáze: uvědomění si vnější pobídky a vnitřního motivu, následuje volba cíle, rozhodování
- v průběhu činnosti: snaha realizovat vytyčený cíl svědomitě a vytrvale
Volní vlastnosti
- podmíněné vůlí člověka
- vyjadřují záměrné, cílevědomé úsilí
- projevují se v samoregulaci chování a jednání
- uplatňují se při přípravě určité činnosti, procesu rozhodování
- odpovědnost, sebekritičnost, sebehodnocení, sebeřízení, sebekázeň, sebekritičnost"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera27970
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse