Psychologie

Kategorie: Základy společenských věd

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: Městské víceleté gymnázium Klobouky u Brna, příspěvková organizace http://www.gymklob.info, Klobouky u Brna

Charakteristika: Zápisky z hodin ZSV týkající se tématu psychologie. Jsou vedeny formou stručných a výstižných odrážek.

Obsah

1.
Úvod do psychologie, psychologické disciplíny, psychologické školy
2.
Psychické procesy
3.
Psychologie osobnosti, vývojová psychologie

Úryvek

"Úvod do psychologie, psychologické disciplíny, psychologické školy
Úvod do psychologie
• Psychologie = věda, která studuje lidské chování a prožívání a psychické jevy
• Jejím předmětem zkoumání je lidská psychika
• Cílem je popsat, pochopit a vysvětlit lidské chování a prožívání a předvídat ho
• Poznatky se využijí ke zvýšení spokojenosti lidí
Psychologické disciplíny
• Základní – obecné teoretické zákonitosti
o Obecná psychologie – obecné poznatky o lidské psychice
o Psychologie osobnosti – struktura osobnosti, rozdíly mezi lidmi
o Sociální psychologie – vliv společnosti na lidskou psychiku
o Vývojová psychologie – ontogeneze/vývoj člověka
• Aplikované – využití psychologických poznatků v praxi
o Pedagogická (jak působit na děti) X Školní (o konkrétních žácích)
o Psychologie dopravy, náboženství, sportu …
o Psychoterapie – využití psychologických poznatků k léčení duševních chorob
• Speciální – nejsou obecné, soustředí se jen na úzkou část psychiky
o Dějiny psychologie – vývoj psychologie v historii
o Farmakopsychologie - účinky chemických látek a drog na lidskou psychiku
o Psycholingvistika – vztah mezi myšlením a řečí
o Psychometrika – tvorba testů
Psychologické školy
• 1. psychologické laboratoř založena v roce 1879 na univerzitě v Lipsku (Německo) Wilhelmem Wundtem
• Dělíme na přírodní směry (behaviorismus, reflexologie) a humanitní psychologii
• Behaviorismus – objektivní experimentální věda, pozoruje a analyzuje chování, ignoruje prožívání (nelze být přesně popsáno), používá přírodovědné metody
o J.B. Watson, E.L.Thorndike
• Reflexologie – objektivní metoda, stimul a reakce, osobnost je souborem reflexů
o Podmíněné reflexy (naučené) X Nepodmíněné reflexy (vrozené)
o I.M. Sečenov, I.P. Pavlov (!Pavlovovi psi!)
• Humanistická psychologie
o Zabývá se člověkem jako celkem, člověk je jedinečný a originální, důležitá je individualita, upřednostňuje prožívání, nesnaží se člověka jen zkoumat, ale také mu pomoct, odlišuje lidi od zvířat
o Abraham H. Maslow (!Pyramida potřeb!), Carl G. Jung
• Gestalt psychologie (tvarová) – základem je celistvost, proti jakémukoliv rozdělování, všechno má souvislost se vším, celek je víc než soubor částí, neupřednostňuje ani chování ani prožívání
• Psychoanalýza – teorie osobnosti založená na zkoumání procesů probíhajících v podvědomí skrze sny
o Založena S.Freudem (narodil se v Příboře)
o Části mysli:
 Vědomí – to, o čem právě přemýšlíme, co právě vnímáme našimi smysly
 Nevědomí/podvědomí – nepřístupná část mysli, vzpomínky, které chceme vytlačit
o Pudy, které nás ovlivňují:
 Libido – říká, abychom dělali to, co nás uspokojí
 Sebezáchova – svědomí
o Tři složky psychiky:
 ID (ono) – řízeno libidem, princip slasti, jde mu o uspokojení
 SUPEREGO (nadjá) – zdroj pocitu viny, tlaky společnosti, svědomí
 EGO (já) – racionální složka, rozhoduje mezi ID a SUPEREGO, hledá rovnováhu
Pojmy
• Psychika – souhrn duševních procesů a dějů, duševní život člověka, chování i prožívání, popis lidské osobnosti
• Prožívání – vnitřní svět člověka
• Chování – vnější projevy, duševní aktivita, kterou zaznamená i okolí"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera29121
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse