Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Otázky k Mgr. SZZk > > Psychologie a její význam pro učitele

Psychologie a její význam pro učiteleKategorie: Pedagogika, Psychologie

Typ práce: Otázky k Mgr. SZZk

Škola: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Pedagogická fakulta, Ústí nad Labem

Charakteristika: Vypracovaná otázka ke SZZk seznamuje s disciplínou psychologie a objasňuje význam jejích poznatků pro práci učitele. Druhá část popisuje systém pedagogických disciplín.

Obsah

1.
Psychologie jako věda
1.1.
Předmět a význam psychologie
1.2.
Význam psychologických poznatků pro práci učitele
1.3.
Pedagogické situace
2.
Systém psychologických věd
2.1.
Teoretické
2.2.
Praktické

Úryvek

"Psychologie je věda, která zkoumá psychické procesy, jevy a jejich zákonitosti.
- zkoumá např.: prožívání (veškerý vnitřní život člověka, to, co není přístupno druhým lidem),
chování (projevy člověka, které jsou vidět zvenčí),
nebo duševní výtvory člověka.

Předmětem psychologie je vnitřní subjektivní zkušenost (vědomí, prožívání, psychická realita) a vnější projevy (chování).

- Význam všeobecné psychologie - pracuje na rozvíjení poznatků a metod použitelných při řešení následujících otázek:
1. poznávat lidi
2. vysvětlovat chování a prožívání lidí
3. předvídat pravděpodobný vývoj
4. působit na lidi (výchova, převýchova, poradenství, atd.)
5. uspořádat podmínky, ve kterých lidé žijí, učí se, pracují
6. lépe poznávat sebe sama pro lepší způsob učení, práce, života

Význam psychologických poznatků pro práci učitele

Učitel stejně jako psycholog užívá metod pozorování, rozhovoru a provádí i posuzování (rating) a interpretaci žákových vlastností. Může využít poznatků a zkušeností s těmito psychologickými metodami, to mu usnadní a zkvalitní jeho poznávání žáků. Učitel má např. příležitost sledovat činnosti, výkony a chování žáků v přirozených podmínkách, sledovat emoční projevy ve vztahu k činnostem, úspěchům, výkonům a nezdarům, sledovat sociální komunikaci a interakci žáků, pozorovat projevy téhož žáka v různých situacích a podmínkách (např. při písemné práci, při řešení úlohy ve skupině žáků, o přestávce, na exkurzi, na výletě, při úspěchu, nezdaru, po konfliktu s učitelem nebo spolužáky atd.), komunikovat se žákem a sledovat jeho projevy, doplňovat svá poznání žáka údaji z vyšetření psychologa, lékaře, sociálního pracovníka apod.

Pokud učitel učí ve více třídách, sotva může poznat všechny své žáky se stejnou podrobností. Některé žáky však potřebuje poznat blíže, včetně jejich vývoje, podmínek v rodině, ve volném čase, ve vztazích k vrstevníkům atd. Učitel si může upřesnit údaje rozhovorem se žákem nebo jeho rodiči a nebo vyzve žáky k volnému vyprávění o takových tématech (př. Volný čas, zájmy, zábava a odpočinek, povinnosti doma, režim dne a zdravotní stav, domácí příprava a metoda učení, rodina, sourozenci, kamarádi, radosti a strasti, úspěchy a nezdary, cíle a plány atd.)."

Poznámka

Součástí práce jsou ilustrace. Důležité informace jsou značeny tučně či kurzívou.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x51499ad0f41e2.zip (51 kB)
Nezabalený formát:
Psychologie_vyznam_pro_ucitele.doc (84 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse