Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Psychologie jako věda

Psychologie jako věda


Kategorie: Základy společenských věd

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Gymnázium Žamberk, Žamberk

Charakteristika: Práce obsahuje maturitní otázku vytvořenou ze zápisků z hodiny. Zabývá se celkovým dělením psychologie.

Obsah

1.
Úvod
2.
Metody zkoumání psychologie
3.
Psychologické směry a přístupy školy
4.
Postavení psychologa, psychoterapeuta, psychiatra a psychopatologa

Úryvek

"Předmět psycho/logie =>psyché (duše, psychika) + logos (nauka)
Duše nenalezena, ale nikdo nepochybuje, že existuje.
Původně patřila do filozofie, ale odtrhla se. (18.-19. století)
Otázky o životě člověka (zájem o člověka a jeho vnitřní život) => spojuje filozofii a psychologii.

Já(psychologie) svět(filosofie)

+ +
+ -
- +
- -

1) základní (teoretické) disciplíny – Zkoumají psychické jevy a jedince z obecného hlediska.

Obecná psychologie – Zkoumá psychické prožívání a chování.

Prožívání Chování
+ +
+ -
Sociální psychologie – Zabývá se psychikou jedince v tzv. sociální interakci (vzájemná reakce jedince a prostředí)

Já Prostředí

Vývojová psychologie (ontoenegická) – Zabývá se vývojem psychiky od početí až do smrti.

Psychologie osobnosti – zkoumá jedince, lidskou individualitu.

Psychologická metodologie – teoretická disciplína, zkoumá metody výzkumu v psychologii.

Psychopatologie – obor, který se zabývá duševními poruchami a nemocemi.

Dějiny psychologie – Vývoj psychologie jako vědy od prvopočátku po současnost.

2) speciální disciplíny – jsou vždy hraniční disciplíny

Psycholingvistika – Zabývá se vztahem mezi řečí a myšlením. Zkoumá řeč a jazyk.

Zoopsychologie (Etopsychologie) – Věnuje se pouze psychologii zvířat.

Psychofyzika – Zkoumá fyzikální procesy při vnímání. (např.:při vyhodnocování barev)
Biopsychologie – Zabývá se pouze zkoumáním lidských orgánů, které se podílejí na psychickém životě (mozek, žlázy)

Farmakopsychologie – Zabývá se zkoumáním psychických účinků veškerých léků.

Psychometrie – Zabývá se vytvářením psychologických testů.

3) aplikované disciplíny – Obor psychologie aplikuji na určité prostředí.

Pedagogická psychologie – Zkoumá psychologii učení a vztah učitel-žák.

Psychologie práce – Zabývá se fenoménem práce, člověk získá seberealizaci a vnitřní sebevědomí.

Poradenská psychologie – vytváření institucí a poraden, pro lidi, kteří si v nějaké situaci nevědí rady. (Pedagogické, rodinné, manželské, předmanželské, sexuální a klinické (zdravotní problémy s psychikou) poradny a poradny pro volbu povolání)

Klinická psychologie – Zaměřuje se na diagnostiku psychických poruch a nemocí.

Forenzní (soudní) psychologie – Pomocná věda kriminalistiky, schopnost vytvořit profil pachatele, zabývá se psychickými zvláštnostmi, dokáže lépe vyhodnotit podivné úmrtí."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x534c2fda9102f.zip (13 kB)
Nezabalený formát:
Psychologie_jako_veda.doc (51 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse