Seminarky.cz > Studijní podklady > Skripta, učební texty > > Psychologie osobnosti - výpisky z knihy

Psychologie osobnosti - výpisky z knihy


Kategorie: Psychologie

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce se zabývá problematikou psychologie osobnosti. Nejprve definuje pojem osobnosti jako takové, poté se věnuje biologické a sociokulturní determinaci. Definuje motivaci, i její zákonitosti, klasifikuje charakterové vlastnosti, i postoje. Popisuje zákonitosti temperamentu, schopností, i vloh. Uvádí příčiny vzniku frustrace, stresu, i konfliktů.

Obsah

1.
Úvod do studia psychologie osobnosti, její předmět, význam, zařazení
2.
Pojem osobnost, její struktura, základní přístupy k jejímu zkoumání
3.
Biologická a sociokulturní determinace, modely determinace
4.
Motivace, zákonitosti motivace, třídění potřeb
5.
Charakter, postoje, jejich utváření
6.
Seberegulační vlastnosti, vlastnosti vůle
7.
Temperament, základní typologie temperamentu
8.
Schopnosti, vlohy, speciální schopnosti, inteligence, tvořivost
9.
Frustrace, obranné mechanismy, deprivace
10.
Stres, fáze, stresory, prevence a management stresu
11.
Konflikt, typy konfliktů, jejich příčiny a způsoby řešení

Úryvek

"Význam psychologie

- poznání sama sebe
- pomáhá rozvíjet se (rozvíjet kladné vlastnosti, redukovat záporné)
- poznávat druhé
- působit na druhé
- uspořádat podmínky, ve kterých lidé žijí (psychohygiena)

Úkoly pro psychologii osobnosti
1) popis struktury osobnosti
2) determinace osobnosti
3) dynamika osobnosti
4) integrace (zda jsme integrovaná osobnost – racionální přístupy, emocionální stabilita a zdravé, přiměřené sebevědomí)
5) posouzení patologie osobnosti

2.) Pojem osobnost, její struktura, základní přístupy k jejímu zkoumání

- pojem osobnost byl poprvé použít ve 20. století. Do té doby se používal pojem osoba. Osoba byla původně maska herce, s níž vystupoval na jevišti – tedy „vnější fasáda“, která zastírala skutečnou vnitřní podstatu člověka (dnes pojem osoba nahrazen rolí)
- v 1. polovině minulého století se měnilo schéma S (stimul) -> R (reakce) – byla potřeba vysvětlit fakt, že na tentýž podnět reagují různí lidé jinak – S -> (O) -> R

Osobnost = jednota všeho tělesného a psychického, vrozeného a získaného, typická pro daného jedince, utvářená a projevující se v chování, činnostech, vztazích..
Jednota = vlastnosti neexistují jednotně (př. jestli mám pevnou vůli, ovlivňuje to mé schopnosti), těla i duše
- osobností je každý člověk

Popis struktury osobnosti
- motivace -> aktivačně – motivační vlastnost, zahrnuje to, co žene člověka k určité činnosti
- charakter, postoje -> vztahově postojové vlastnosti; soustava vlastností mající morální význam
- seberegulační vlastnosti -> umožňují, aby jedinec na základě poznání sebe sama efektivně řídil své prožívání a chování
- temperament -> dynamická vlastnost; charakterizuje formální průběh prožívání a chování jedince z hlediska dynamiky a intenzity
- schopnosti -> výkonové vlastnosti; určují jak úspěšně osobnost vykonává určitou činnost
- individuální vlastnosti psychických projevů a stavů -> vytvářejí tzv. individuální zvláštnosti našeho vnímání, tvořivosti, fantazie, představivosti, myšlení, paměti, řeči, pozornosti a emocí"

Poznámka

Vypracované z knihy Psychologie pro právníky (Holeče, Miňhová).
Práce obsahuje tabulky.
Práce je kompilačního charakteru. Čerpá ze zdrojů: www.kps.zcu.cz/materials/inteligence.rtf, www.sapss-plzen.cz/predmety/ps/Motivace.doc.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera16318
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse