Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Psychologie písma

Psychologie písma

Kategorie: Psychologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce nejprve stručně shrnuje historii písma a grafologie. Popisuje psaní jako proces, včetně faktorů, které je ovlivňují, a zamýšlí se nad výpovědní a informační hodnotou písma. Ukazuje jakým způsobem se provádí analýza písma, seznamuje se základními znaky písma a grafologickou abecedou. Zamýšlí se nad klady, zápory a mezemi současné grafologie. Zmiňuje i její využití a postavení grafologie v současné společnosti (čerpáno z Internetu).

Obsah

1.
Úvod
2.
Písmo
2.1
Vznik písma
2.2
Umístění písma v prostoru a čase
3.
Co je grafologie
3.1
Psaní - fyzické a psychické podmínky
3.2
Důkaz vlivu psychiky na písmo
3.3
Leváctví, levorukost
3.4
Výpověď písma
3.5
Druhy písma a jejich informační hodnota
3.6
Psychologie písma
4.
Historie grafologie
5.
Základní symboly v písmu
6.
Poznávací hodnota analýzy rukopisu
7.
Výhody a nevýhody psychologie písma jako psychodiagnostické metody
8.
Meze a hranice psychologie písma
8.1
Překročitelné meze
8.2
Nepřekročitelné meze
9.
Čím je ovlivňováno písmo
10.
Znaky písma
10.1
Komplexita
10.2
Způsob určování určování
10.3
Specifičnost
10.4
Stupeň vyjádření
10.5
Kolísavost
10.6
Skupiny znaků
10.7
Významy znaků, jejich vyvozování
10.7.1
Pohyb
10.7.2
Forma
10.7.3
Prostor
10.7.4
Čas
10.8
Komplexní dojmové znaky
11.
Dojem z písmového obrazu
11.1
Pohyb a forma
11.2
Fixace
11.3
Rytmus
11.4
Individuálnost
11.5
Měřitelné a popsatelné znaky
11.5.1
Vázání
11.5.2
Velikost
11.5.3
Sklon
11.5.4
Další významné znaky
12.
Grafologická abeceda
13.
Využití psychologie písma
14.
Grafologie dnes, grafologie na Internetu

Úryvek

“ Poznávací hodnota analýzy rukopisu

Validizační zkoumání se týká spolehlivostí psychologie písma (její reliability), která zjišťuje stupeň přesnosti psychodiagnostického nástroje bez ohledu na to, co měří a její validity, která zjišťuje jestli významy odvozené z grafických jevů jsou platné (mají diagnostickou valenci). Zabývá se také otázkou, které oblasti psychiky umožňuje psychologie písma poznat a s jakou jistotou.
Bylo bezpečně prokázáno, že v závěrech psychologie písma naprosto nejde o náhodnost, ale naopak o tom, že mezi písmem a osobností existují úzké, metodicky zachytitelné vztahy.


Výhody a nevýhody psychologie písma jako psychodiagnostické metody
Písmo z pohledu moderní psychologie písma je téměř filmový záznam psychické existence pisatele a po doplnění dalšími psychodiagnostickými poznatky nabízí dokonce i možnost pochopit, proč jedinec prožívá, myslí, cítí, chová se a jedná právě takto.
Výhody:
- rukopis může být získán a interpretován bez přítomnosti zkoumané osoby
- písmo dokáže realizovat prakticky každý, získat písmo osoby, která má být diagnostikována je snadné
- podává ve srovnání s jinými metodami rozsáhlý soubor logicky a psychologicky provázaných informací
- umožňuje postihnout dominantní osobnostní rysy pisatele
- může diagnostikovat jinou metodou obtížně zjistitelné osobnostní rysy (morální a charakterové)
- umožňuje získat vhled do vývoje osobnosti srovnáním písem z různých období života
- umožňuje kvalitně diagnostikovat sociabilitu pisatele, příčiny vztahů člověka ke světu kolem, příčiny eventuálních neúspěchů v životních rolích
- může být použita v různé intenzitě a pro různé účely zkoumání

Nevýhody:
- časová náročnost
- psychická náročnost
- speciální rizika, která tkví v metodě samotné a v interpretovi

Meze a hranice psychologie písma

Překročitelnými mezemi jsou:
a) nedostatek informací o pisateli (věk, povolání, stav, pohlaví atd.)= riziko interpretačních omylů
b) nedostatek písemného materiálu a informací o něm (neznalost psací situace)
c) nežádoucí osobnostní rysy interpreta

Nepřekonatelnými hranicemi psychologie písma jsou:
a) nezměnitelné, nežádoucí osobnostní předpoklady interpreta
b) psací nezralost, nedostatečná psací zkušenost pisatele
c) nelze diagnostikovat nadání a talent
d) nelze diagnostikovat fyzická a psychická onemocnění
e) nelze předvídat konkrétní chování pisatele
f) nelze diagnostikovat osobnost jako celek bez jiných metod

Čím je ovlivňováno písmo

Vlivy tvoří různě početné množiny variant, někdy vymezitelné, jindy nepředvídatelné a nespočítatelné. Vlivy na písmo se vzájemně posilují a některé naopak působí protichůdně nebo jsou na sobě relativně nezávislé. Celek všech vlivů tvoří jedinečnost člověka, z čehož pramení i jedinečnost lidského písma.
Osobnost každého jedince a tudíž i jeho písmo ovlivňují:
a) zděděné rysy osobnosti, zvláště kvality nervové soustavy
b) pohlaví jedince a jeho vliv na sféru zájmů, osobnostní zvláštnosti, hierarchie hodnot
c) rodinné prostředí, výchova, vtisknuté názory
d) průběh života, osudové peripetie, mimořádné zážitky, klíčové zkušenosti
e) vzdělání, jeho obsah, úroveň, zaměření
f) vykonávaná profese a její vlivy
g) existenční role a úspěšnost v nich
h) psychický a fyzický stav

Znaky písma

Znaky písma je možno rozdělit podle následujících kritérií:
1) podle komplexity znaku na a) vyšší – skládají se z více písmových prvků (např. hodnocení členitosti rukopisu přihlížíme k mezerám mezi slovy a mezi řádky, k průběhu řádek, k okrajům, členění do odstavců atd.)
b) nižší – skládají se z jediného písmového prvku
velikost, tlak,…"

Poznámka

Práce obsahuje tabulku a schéma.
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta technologická ve Zlíně, Institut reklamní tvorby a marketingových komunikací.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 180 kreditů (=10Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera726
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse