Psychologie pro pedagogy 2/5

Kategorie: Pedagogika, Psychologie

Typ práce: Otázky k Mgr. SZZk

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje zpracování sedmi státnicových otázek z psychologie pro pedagogy. Okruhy jsou zaměřeny na seberegulaci a sebeuvědomění, postoje, hodnoty, motivaci k učení, uspokojování potřeb, sociální a hodnotové prostředí ve škole a jeho vztah k učení a nakonec na sociálně patologické jevy. Předchozí část otázek naleznete zde Psychologie pro pedagogy 1/5 a následující zde Psychologie pro pedagogy 3/5.

Obsah

1.
Seberegulační vlastnosti osobnosti. Geneze a struktura sebeuvědomění, volní vlastnosti
2.
Vztahově-postojové vlastnosti osobnosti. Charakter, postoje, hodnoty. Charakter a hodnoty člověka. Možnosti učitele podílet se na formování charakteru žáka
3.
Motivace k učení
4.
Aktualizace a uspokojování potřeb. Perspektivní orientace
5.
Prostředí učení a sociálního chování žáků a studentů ve škole
6.
Vliv společenských hodnot na sociální klima třídy
7.
Sociálně patologické jevy, přehled, příčiny

Úryvek

"SEBEREGULAČNÍ VLASTNOSTI OSOBNOSTI. GENEZE A STRUKTURA SEBEUVĚDOMĚNÍ,
VOLNÍ VLASTNOSTI.

Seberegulace – schopnost kontrolovat své psychické a psychomotorické reakce. (Vůle je dispozice k autoregulaci, která se projevuje vědomým sebeovládáním a vědomým sebeprosazováním, tj. obecně úmyslným jednáním).

Geneze (vznik) a struktura lidského sebeuvědomění (uvědomování si sama sebe, své osobnosti):
„ Já“ jako fenomén zajímá řadu vědních disciplín.
Filosofie chápe „já“ jako subjekt ve vztahu k objektu, zkoumá možnosti a meze „já“ v oblasti poznání skutečnosti.
Kulturní antropologie zkoumá „já“ z hlediska jeho podílu na tvorbě kulturního dědictví.
Psychologie pojímá „já“ jako psychologickou skutečnost, vyjadřující osobnost jako strukturovaný a integrovaný celek (psychologie obecná), „já“ ve smyslu prožívání a chování (psychologie osobnosti), „já“ ve smyslu postupného sebeuvědomování (psychologie vývojová) a konečně „já“ v interakci se sociálním prostředím (psychologie sociální).

Proces uvědomování „já“ je složitý a vede k němu dlouhá cesta od poznání, že existuji jako samostatná bytost k poznání smyslu vlastního života, k vytvoření vědomí o vlastních činech a zodpovědnosti za ně.
Důležitými složkami tohoto procesu je jednak vytvoření sebevědomí, na jehož základě se utvářejí sociální aspirace osobnosti, dále sebeocenění, tj. uvědomění si svého postavení v sociální realitě (která nemusí být vždy v souladu s tím, jak je osobnost oceňována druhými) a konečně pojetí vlastního ideálního „já“.
Na utváření individuálního „já“ se podílí jednotlivé sociální skupiny, jichž je jedinec členem, nejvíce však rodina a škola. Důležité je vytvořit stabilizované „já“ (zdravé sebevědomí pozitivní hodnotový systém, rozvíjení kladných charakterových vlastností - to k tomu přispívá), které neupadá ani do komplexů méněcennosti ani do přeceňování se, je schopno dobře, vykonávat sociální role a mít převážně počít životní spokojenosti.
Při výkladu pojmu „já“ jako psychologická skutečnost se názory liší, neexistuje názorová jednota v pojetí lidského sebeuvědomění. Např. psychoanalýza považovala za determinující faktor utváření sebepojetí člověka jeho zážitky z raného dětství, někteří uvádějí mezi činiteli působícími na vývoj „já“ porodní trauma. Nelže však podceňovat ani vliv jiných životních období na formování sebepojetí (např. dospívání). Behavioristické pojetí sebeuvědomění: „Máme tolik „já“ kolik lidí si o nás vytvořilo nějakou představu“.

Definice „já“: „Já“ je vědomí o tom, co si myslíme a co děláme a jak se naše činy a naše myšlenky vztahují k ostatním bytostem (Helus) nebo „Já“ je sebepoznání a city, které člověk chová k sobě samému, duševní vztah člověka k sobě“ (Říčan).

Vývoj sebepojetí: Sebepojetí nevzniká náhle, ale utváří se postupně v průběhu života působením četných sociálních vlivů.
1. Novorozenecké období - novorozenec nemá „já“, jeho svět je chaotický. Zpočátku dítě nerozlišuje ani mezi svou osobou a okolím (může si rozdrásat tvář do krve a neví, že si to udělalo samo). Počátek „já“ je v sebekontrole a v činnosti. Doteky vlastního těla a nepříjemné pocity, které si samo působí, vytváří postupně komplex opakujících se vjemů - základ pozdějšího pojmu těla a vlastní osoby."

Poznámka

Otázky jsou zpracovány v rozsahu cca 2 až 7 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera27447
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse