Psychologie pro pedagogy 4/5

Kategorie: Pedagogika, Psychologie

Typ práce: Otázky k Mgr. SZZk

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Státnicové otázky z psychologie pro pedagogy zpracované převážně v souvislém textu se věnují stresorům učitelské profese, psychologii výchovy, osobnosti a roli učitele, vývojovým obdobím lidského života se zaměřením na dětství a prepubertu, ale také problémovému učení a učení objevováním a ze zkušenosti. Předchozí část otázek naleznete zde Psychologie pro pedagogy 3/5 a následující zde Psychologie pro pedagogy 5/5.

Obsah

1.
Stresory učitelské profese. Eliminace stresu ve škole
2.
Psychologie výchovy. Situační přístup
3.
Přístupy individuální a humanistické psychologie a transakční analýzy
4.
Charakteristika osobnosti učitele. Typologie osobnosti učitele
5.
Požadavky na výkon role učitele z hlediska současných společenských změn. Vztah mezi učitelem a žákem
6.
Periodizace vývoje, charakteristika vývojových období
7.
Pubescent a adolescent
8.
Vývojové změny v raném dětství. Novorozenec a kojenec. Kvality orientace a prožívání, faktory prostředí, možné faktory nepřizpůsobenosti, optimalizace výchovy. Batole a předškolní věk. Poznávací procesy, sebeuvědomování a emocionalita, sociální a výchovné vlivy, hlavní výchovné problémy
9.
Charakteristika předškolního věku, pojem školní zralost, projevy školní nezralosti, základy diagnostiky školní zralosti. Práce se školsky nezralým dítětem ve třídě
10.
Osobnost a poznávací procesy v dětství a prepubertě. Obecná charakteristika stádia dětství a prepuberty. Vývojové změny ve vnímání, pozornosti, paměti, obrazotvornosti a myšlení
11.
Odraz vývojových změn ve vyučovacím procesu. Faktory utváření a úroveň sebepojetí a sebehodnocení. Rozvoj autoregulace, dětské motivace a vývoj zájmového zaměření dětí
12.
Učení řešení problémů
13.
Učení objevováním a ze zkušenosti (prekoncepty)

Úryvek

"18. B STRESORY UČITELSKÉ PROFESE. ELIMINACE STRESU VE ŠKOLE

Povolání učitele patří k profesím, které upoutávají pozornost nejen žáků a rodičů, ale i nejširší veřejnosti. Toto povolání může přinášet tomu, kdo je vykonává, i těm, kdo s ním jsou ve styku, radost a uspokojení, ale také zátěž, neklid, zklamání, narušení zdraví. Je tomu tak jako v ostatních profesích vyžadujících hojný styk s lidmi.
Pozornost zasluhuje odolnost učitele k NŽS (stresu). Je dána již „nadbytkem interpersonálních podnětů“ - tím, že učitel je většinu pracovní doby ve styku s mnoha lidmi, je povinen sledovat a kontrolovat je, odpovídat na jejich dotazy, požadavky, reakce, regulovat je, řešit nesčetné množství dílčích úkolů, konfliktů a problémů, přecházet rychle od jednoho k druhému a přitom neztrácet ze zřetele hlavní, podstatné úkoly.
(povolání učitele souvisí na jedné straně s profesemi vědeckých pracovníků, na straně druhé s profesemi, v kterých je podstatný styk s lidmi. Nebývá snadné toto sloučit - vyváženě).

Přemíra podnětů vyvolává napětí, může vést k předrážděnosti a narušení neuropsychické rovnováhy. Učitele zatěžuje, unavuje až neurotizuje velké množství drobných i větších narušení kázně, přestupků, konfliktů se žáky. Musí ale řešit rozmanité konflikty mezi spolužáky, mezi žáky - rodiči - učiteli.
Učitel se dostává do konfliktů již proto, že zaujímá specifickou roli ve vztahu mezi dětmi a společností, popř. mezi generacemi. Jako představitel společnosti klade na děti a mladistvé její požadavky a - v příznivém případě - tak činí s přihlédnutím k možnostem a ke specifičnosti dětí. Někdy je percipován dětmi či mladistvými jako představitel „těch starých“, zároveň ale může vyvolávat nevoli svých nadřízených, kolegů nebo veřejnosti jako ochránce
neukázněných a líných.
Zátěží pro učitele bývá též značná proměnlivost situací a podmínek. Mění se vědní obor, kterému učitel vyučuje, i praxe, v níž se obor aplikuje. Mění se žáci - závažné chyby vznikají, když učitel neregistruje změnu, která se s žákem udala.
Mění se i generace - po několika letech mohou mít žáci téhož věku dosti odlišné zájmy, postoje a jiné charakteristiky než měli v době, kdy učitel začal pracovat ve škole.
Učitel prožívá NŽS (stres) také mimo pracoviště, v osobním životě; ve značné míře záleží na tom, jak se s těmito zátěžemi dovede vyrovnat. Pokud učitel nedokáže vyladit svou náladu, zregulovat afekty, působí rušivě na celou třídu.
Příznivě působí učitel, který je zralou osobností: nepříznivě působí učitel nezralý - např. egocentrický, agresivní; člověk, který nedovede spolupracovat s lidmi a vážit si jich, který je podezíravý, ukvapeně si činí o lidech úsudek, neuvědomuje si své motivy a nedovede regulovat své afekty. Nezralá osobnost reaguje na nezralé projevy žáků (na chování klackovité, hrubé, agresivní apod.) podobným způsobem, na stejné úrovni, a tím oslabuje možnost výchovně působit. Zralá osobnost „se nedá vyprovokovat“, reaguje uvážlivě, věcně, projeví svou „vnitřní převahu“, třída a posléze i jednotlivec jí uzná, přijme její výchovné požadavky.

Psychické důsledky stresu pro učitele:
- negativní obraz o vlastních schopnostech
- negativní postoje k žákům a rodičům (postoj - relativně ustálená tendence k reakcím, reagování na vnější podněty, ale
i na sebe sama)
- negativní hodnocení činnosti školy, působení školy ztráta zájmu o profesi
- únik do fantazie - denní snění (představuje si vše v pořádku, kompenzuje realitu)

3 roviny, ve kterých se stres projevuje:
- citová rovina - pocit bezmocnosti, sklíčenost, sebelítost, nervozita, pocit nedostatku uznání z hlediska profese
- somatická rovina - rychlá unavitelnost - jedinec je v zátěži; vegetativní potíže; srdeční, svalové napětí, krevní tlak,
oblast dýchání, zažívání, bolesti hlavy
- sociální rovina - z hlediska práce učitele klesá angažovanost; ztráta zájmu o pomoc problémovým žákům, snižuje se
ochota komunikovat s rodiči dětí, s dětmi; snižuje se ochota komunikovat se spolupracovníky; přibývá konfliktů na
pracovišti, v rodině; nedostatečná příprava na vyučování"

Poznámka

Jednotlivé otázky jsou zpracované v rozsahu cca 0,5 až 5 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera27385
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse