Seminarky.cz > Studijní podklady > Skripta, učební texty > > Psychologie rozvoje, uplatnění kreativity – výpisky ze skript p. Reissicha

Psychologie rozvoje, uplatnění kreativity – výpisky ze skript p. Reissicha

Kategorie: Psychologie

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o vypracované výpisky z vybraných kapitol ze skript z předmětu Psychologie rozvoje a to dle textu prof. Reissicha na Západočeské univerzitě. Definovány jsou pojmy jako osobnost, její definice, psychická struktura osobnosti, dvě třídy psychických vlastností, schopnost, temperament, motivy, postoje a faktorová analýza. Dále pak metody výzkumu a zjišťování vlastností osobnosti jako inteligence, vědomosti, návyky, dovednosti, typy temperamentu, I. P. Pavlov, Rubinštejn, zájmy, hodnoty a ideály. Charakterizovány jsou i vztahy člověka k ostatním lidem v jeho okolí, k sobě samému, k práci a k nadosobním hodnotám nebo strukturální vlastnosti osobnosti. V druhé části práce je pozornost věnována kreativitě z pohledu vnímání, poznávání, pozorování, všímavost, obrazotvornost nebo znázorňování. Popsán je také tvůrčí proces, intuice, tvořivá osobnost, tvořivost a imaginace nebo tvořivost a motivace.

Obsah

Kapitola 1 - Osobnost
1.1
Metody výzkumu a zjišťování vlastností osobnosti
1.1.1
Typy temperamentu
1.1.2
Zájmy
1.1.3
Hodnoty a ideály
1.1.4
Rysy charakteru
1.1.5
Vztahy člověka k ostatním lidem v jeho okolí
1.1.6
Vztahy člověka k sobě samému
1.1.7
Vztah člověka k práci a k nadosobním hodnotám
1.1.8
Volní rysy charakteru, vlastnosti vůle
1.1.9
Strukturální vlastnosti osobnosti
Kapitola 3 - Kreativita
3.0.17
Vnímání
3.0.18
Poznávání
3.0.19
Pozorování
3.0.20
Všímavost
3.0.21
Obrazotvornost
3.0.22
Znázorňování
3.0.23
Reprodukující a rekonstruující obrazotvornost
3.0.24
Tvůrčí obrazotvornost
3.0.25
Syntéza předchozích postupů a myšlenkový experiment
3.0.26
Názorný popis
3.0.27
Tvůrčí intuice
3.1
Tvůrčí proces
3.2
Tvořivá osobnost
3.2.1
Tvořivost a imaginace
3.2.2
Tvořivost a motivace

Úryvek

"1.1.3 Hodnoty a ideály
Člověk v životě neustále hodnotí co je dobré, prospěšné, co je špatné, nežádoucí, nemravné apod.
Různí lidé mají rozličné systémy hodnot a jejich hierarchii, podle toho, které hodnoty stavějí do popředí a které pro ně mají jen okrajový význam. Hodnocení a hodnoty můžeme dělit podle různých kritérií, např. podle toho, ve které signální soustavě hodnocení probíhá (biologické potřeby).
Hodnocení ve druhé signální soustavě se člení na tři druhy (logické - kritérium pro pravdu, etické - kritérium pro mravnost, estetické - kritérium pro krásno).
Jednotlivec poznává a usměrňuje své hodnoty na základě svého individuálního vývoje, vlivem společenského působení. Poruchy v osobní hierarchii hodnot a ideálů mohou vést k duševním chorobám a k suicidálním tendencím, např. v těch případech, kdy člověk ztrácí některou hodnotu, kterou považoval pro sebe za základní.
Postoje se vyznačují trvalejším zaměřením osobnosti k výběru stejných motivů na stejné nebo podobné podněty podle hodnot, které jednotlivec vědomě od společnosti přijal nebo které odmítl. Proto se nemusí vždy krýt s postoji veřejně vyhlášenými. Mohou se vztahovat k jedinci, ke společenským skupinám, k různým ideálům a věcem.
Životní sloh je dynamická struktura integrující celou osobnost. Směřuje vždy k určitým hodnotám - ideálům. Má proto vždy cíl, o který usiluje a každý jedinec může používat rozličné metody, kterými cíle dosahuje.

1.1.4 Rysy charakteru
Vlastnosti osobnosti se projevují ve vztazích a postojích k vnějšímu světu, zvláště sociálnímu a ve vztazích k sobě samému. Ekvivalentem pojmu povaha je charakter.
V psychologii má tento pojem širší význam než v běžné řeči. V obecném pojetí se slovo charakter pojí s morálními, kladnými vlastnostmi osobnosti. V psychologii rozumíme charakterem soubor individuálních vlastností člověka, které jsou pro něj příznačné a vtiskují ráz celému jeho chování. Tyto vlastnosti vyjadřují vztah člověka k sobě samému, ke společnosti, k práci a vystihují i vlastnosti jeho vůle. Charakter je do značné míry získaný, na jeho vytváření má největší vliv výchova, později i sebevýchova (autoregulace)."

Poznámka

Pečlivě vypracované, jednolitý text.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 180 kreditů (=10Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera1686
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse