Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Otázky k Mgr. SZZk > > Psychologie v činnosti pedagoga

Psychologie v činnosti pedagoga


Kategorie: Pedagogika, Psychologie

Typ práce: Otázky k Mgr. SZZk

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Sada státnicových otázek z psychologie zaměřené na pedagogickou činnost je zpracována v kombinaci češtiny a slovenštiny. Jednotlivé okruhy představují základní pojmy a zákonitosti z oblasti učení, přibližují problematiku motivace a hodnocení žáka a věnují se také psychohygieně ve školním prostředí a osobnosti učitele. Poslední otázka se zajímá o faktory podmiňující vývoj osobnosti.

Obsah

1.
Základní pojmy z oblasti učení
2.
Zákony učení. Motivace učební činnosti žáka
3.
Psychické aspekty zkoušení a hodnocení žáků
4.
Psychohygiena ve škole
5.
Psychohygiena v práci učitele
6.
Psychologie osobnosti učitele
7.
Determinace vývoje osobnosti

Úryvek

"1. Základné pojmy z oblasti učenia.
(Učenie v užšom a širšom chápaní, znaky ľudského učenia, druhy učenia).
Paměť a učení
Pojem paměti je znám již z předfilozofické doby. Řekové měli svou bohyni Mnémé a múzu Mnémosyné. Platon chápal paměť v rámci své filozofie jen jako rozpomínání na svět ideí. Tělesná hmota mu tento proces spíše jen blokovala. Jeho žák Aristoteles pak věnoval paměti celý spis a vyslovil v něm již pravidla vybavování podobná pozdějším asociačním zákonům. Paměť chápal jako získanou dispozici. Dokonce se ji pokoušel i materiálně vyložit - v dětství je prý slabá pro měkkost hmoty, ve stáří naopak. Zatímco pro Aristotela bylo pamětí teprve podržené, Vives v renezanci označil jako výchozí funkci paměti již sám proces vštěpování. Sv. Augustin považoval dokonce schopnost zpřítomnění dříve vnímaného za důkaz nehmotnosti duše. S rozvojem psychologického poznání se její pojetí stále upřesňovalo. Dodnes však nemůžeme říci, že bychom ji plně porozuměli.
PAMĚTÍ se rozumí schopnost organizmu aktuálně přijímat, uchovávat a znovuvybavovat si osvojené obsahy duševního dění, zahrnuje každý duševní proces na který je možné se soustředit (od dílčích počitků, vjemů, představ, osvojených pojmů, myšlenek, systémů znalostí i dovedností, přes citové asociace, vztahy, postoje, až po motivy, volní vypětí, hodnoty, adaptační mechanizmy aj.), je tedy (stejně jako pozornost) "funkci nespecifickou".
* DRUHY PAMĚTI
Výsledky výzkumů posledních třiceti let potvrzují názor, že paměť je uspořádána modulárně, tedy v odlišných a vzájemně spolupracujících oddílech (modulech). KRÁTKODOBÁ paměť např. představuje uchovávání informací do deseti sekund (paměť "senzorická" jen setiny vteřiny, "ikonická" 1 - 3 sec., "pracovní" až několik hodin), vedle toho však DLOUHODOBÁ paměť sice není tak živá a detailní, zato uchovává informace týdny až celý život.
V dlouhodobé paměti byla diferencována jak věcná DEKLARATIVNÍ složka, zahrnující faktické údaje, obsahující tedy informace sémantického (logicky uspořádané znalosti) a epizodického charakteru (názorné obsahy úzce vázané na emoce), tak složka PROCEDURÁLNÍ, obsahující pouze strategie a postupy. Byl také potvrzen předpoklad nezávislosti verbální a vizuální paměti.
Podle nejrůznějších hledisek jsou rozlišovány i další druhy paměti (názorná, čichová, vizuální, auditivní, verbální, motorická, prostorové či časové uspořádání, bezprostřední či zprostředkovaná, bezděčná nebo záměrná, mechanická i logická, citová, pro vědění, pro ideje, pro chování aj.).* FÁZE PAMĚTI
Jednotlivé fáze paměti - vštěpování (fixace), podržení (retence) a třídění informací do různých struktur (registrace) a vybavování (reprodukce), popř. znovupoznání (rekognice) - představují nejen specifické děje, ale mohou vykazovat u jedince i odlišné kvality.
1. VŠTĚPOVÁNÍ
Začíná prvotním zhodnocením subjektivní důležitosti informace ještě v průběhu vnímání selektivní funkcí pozornosti, je-li postoupena do krátkodobé paměti následují procesy "vnitřního pojmenování" a bezprostředního "opakování si", které slouží k hledání vazeb nezbytných k jejímu přechodu do dlouhodobé paměti.
Vštěpování probíhá bezděčně nebo záměrně, výsledná kvalita paměti však spočívá vždy vedle adekvátních schopností (koncentrace, inteligence aj.), vlastností a motivaci (citové vztahy, potřeby, cíle, postoje, zájmy, plánovitost, hodnoty) zvláště na přiměřených podmínkách (vnějších - čerstvý vzduch, klid, osvětlení aj., i vnitřních - vyloučení smutku, únavy, bolesti, slabých ambic či sebedůvěry atp.) a optimálním pedagogickém postupu podněcujícím koncentraci, využívajícím dosaženou úroveň poznávacích procesů, respektujícím možnosti porozumění a aktivizujícím zaujetí prostřednictvím imaginativně-emotivních funkcí."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera27378
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse