Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Psychologie výchovy

Psychologie výchovy

Kategorie: Pedagogika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se věnuje výchově a jejím aktuálním otázkám, současnému pojetí výchovy nejen v činnostech, ale také různými způsoby a styly. Opominuta není ani účinnost výchovy jako takové v různých sociálních skupinách.

Obsah

1.
Výchova
a) Vysvětlení základních pojmů
b) Výchova a společnost
c) Cíle a obsah výchovy
2.
Výchovné styly a jejich reálné fungování a důsledky
3.
Formy výchovy
a) Školní výchova
b) Formy školní výchovy
c) Vyučování
d) Mimovyučovací aktivity
e) Mimoškolní výchova
f) Rodinná výchova
g) Sebevýchova (autoedukace)
h) Koncepce sebevýchovy
4.
Literatura

Úryvek

"Školní výchova
Škola : je to tradiční výchovně vzdělávací instituce, která má napomoci mnohostrannému rozvoji tvůrčí osobnosti. Je účelově vytvořená k zajišťování řízené a systematické edukace.
Škola se ve svém dlouhodobém historickém vývoji postupně demokratizovala a otvírala širší a širší vrstvě populace. „Právo na vzdělání“ proklamované ve „Všeobecné deklaraci lidských práv“ z roku 1948 bylo specifikováno v „Mezinárodním paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech“ z roku 1966.
Současné tendence jsou v naplňování demokratického práva na vzdělání v moderním technicky i kulturně vyspělém světě. Právo všech nejen na vzdělání, ale i na středoškolské vzdělání, zvyšování počtu jedinců se vzděláním vysokoškolským a současně i ekonomické řešení tohoto problému (bezplatné základní i středoškolské vzdělání, ekonomické zabezpečení vysokoškolského vzdělání systémem stipendií a adekvátní materiální podmínky učitelstva všech kategorií).
Škola se zároveň specializovala a vytvořila širokou síť nejen základních a středních vzdělávacích škol, nýbrž i středních odborných škol a učilišť, škol vysokých univerzitního, technického i uměleckého směru. Odborné školy a učiliště a zvláště vysoké školy doposud preferovaly spíše jen profesní přípravu, avšak narůstá tendence i na vyšších stupních škol posilovat také všeobecně vzdělávací orientaci.
Škola je základní výchovně vzdělávací instituce ve společnosti a nese hlavní odpovědnost za úroveň, šíři i hloubku všeobecného i odborného vzdělání občanů i jednotlivých sociálních rolí, pro které jsou připravováni.
Škole přísluší především úloha systematizační a integrační, tj. povinnost uvést nejrozmanitější podněty, s nimiž se jedinec od nejútlejšího věku denně setkává v životě.
Každý učitelův podnět i každý prvek školního prostředí, školní režim a atmosféra zapadají do složitého pole výchovně vzdělávacího působení a odrážejí se v konečném profilu vychovávaného jedince, v jeho schopnostech, vědomostech, návycích,dovednostech, postojích ke skutečnosti, v jeho zájmem a potřebách i v jeho sociálním chování.
Na komplexní výchově žáků se podílí každý pracovník školy, a to nejen v okamžicích, kdy záměrně výchovně působí, ale ve všech situacích, při všech projevech, každým svým počinem."

Poznámka

Práce obsahuje tabulku.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera9625
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse