Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Psychologie výslechu

Psychologie výslechu

Kategorie: Psychologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce vysvětluje výslech jako proces. Na teoretické rovině se zabývá faktory, které ho ovlivňují a utvářejí. V praktické části na tento proces aplikuje psychologické poznatky a ukazuje, jak vést výslech s různými typy svědků. Zaměřuje se také na to, jak "číst" verbální i neverbální komunikaci a jak s nimi pracovat.

Obsah

1.
Úvod
2.
Teoretická část
2.1
Kvalitativní faktory výslechu
2.2
Kvantitativní faktory výslechu
3.
Psychologie výslechu
3.1
Komunikace výslechu a typy vyslýchaných
3.1.1
Verbální komunikace
3.1.2
Neverbální komunikace
3.1.3
Psychologické působení na hodnotu výslechu
3.2
Způsoby vedení výslechu
3.3
Stupně vedení výslechu
3.4
Podněcování při výslechu
3.5
Ukončení výslechu
4.
Závěr
5.
Použité zdroje a literatura

Úryvek

“3. Stadium dialogu.

V tomto stadiu klademe vyslýchanému otázky, kterými upřesňujeme a odstraňujeme rozpory v jeho výpovědi, odstraňujeme rozpory mezi výpovědí a dalšími známými fakty a důkazy. V tomto stadiu vyslýchaný klade otázky, které také zaznamenává do protokolu a vyslýchaný na ně reaguje. Při kladení otázek je zakázáno klást otázky sugestivní a kapciózní. Sugestivní otázky jsou takové, které v již samotné otázce předjímají způsob a obsah odpovědi osoby. Kapciózní jsou takové, které dezorientují vyslýchanou osobu, otázky klamavé, úskočné, lstivé, předstírající umělý fakt, který neexistuje apod.
Každý výslech je zpravidla průběžně zaznamenáván do protokolu, který musí být věrným obrazem průběhu i obsahu výslechu. Výpověď se zaznamenává v přímé řeči, není upravována (včetně vulgarismů). Pokud je volena forma výslechu otázka – odpověď, jsou doslova zaznamenávány otázky, jak byly položeny a reakce vyslýchané osoby na ně.

4.4 Podněcování při výslechu
V běžném rozhovoru podporujeme hovornost vyslýchaného tím, že mu dáváme najevo náš zájem (např. krátkými povzbuzujícími poznámkami, přikyvováním, otázkami). Spontánní, vyčerpávající sdělení vyslýchaného je přímo úměrné naší připravenosti tlumit vlastní řečové projevy (neskákat do řeči, nepřerušovat druhého, nechat ho vymluvit). Obecně platí, že přikyvování a povzbuzování v podobě citoslovcí „hmm“ zvyšuje ochotu vypovídat. Zároveň je však věnovat této taktice pozornost, protože pomlky a mlčení se totiž mohou stát problematickými u plachých, nedůvěřivých a neurotických jedinců. U takto založených jedinců vede mlčení a vyčkávání vyslýchajího spíše k pocitům strachu a úzkosti, čímž se zhoršují podmínky pro spolehlivou výpověď. Velký úspěch s touto „taktikou“ lze se značnou pravděpodobností očekávat u sebejistých, emocionálně stabilních anebo agresivních osob.

4.5 Ukončení výslechu
V závěru výslechu musí být dána možnost vyslýchané osobě, aby si protokol přečetla a uplatnila případné opravy a doplnění obsahu protokolu. Opravy se neprovádějí do textu, ale pokračuje se za ukončenou protokolací, kdy se opět doslova poznamenají požadavky vyslýchané osoby na opravy chyb a obsahu výpovědi. V závěru protokolu o výslechu se poznamená závěrečné vyjádření vyslýchané osoby, že jí byla dána možnost s protokolem se seznámit, učinit výhrady k jeho obsahu, na základě kterých byl protokol zpřesněn. Závěrečná věta zpravidla zní: „Protokol o mém výslechu jsem si přečetl (učinil výhrady na změnu a doplnění, které byly poznamenány v závěru protokolu), s jeho zněním souhlasím a nemám žádné požadavky na jeho opravu nebo doplnění“. V závěru se poznamená čas, kdy byl výslech ukončen a podpisová doložka."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera10531
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse