Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Public relations - poznatky z kurzu

Public relations - poznatky z kurzu


Kategorie: Public relations

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta, Karviná

Charakteristika: Práce obsahuje stručné shrnutí informací z oblasti public relatinos, které autor získal na týdenním kurzu. Informuje nejen o základních funkcích PR, ale také o vztahu reklamy a PR, a rovněž o rozdílech mezi reklamou a PR. Závěr seznamuje s tabákovou firmnou Austria Tabak, a obsahuje vlastní názor autora práce na absolvovaný kurz.

Obsah

1.Úvod
2.
Poznatky z týdenního kurzu public relations (PR)
2.1.
Funkce PR
2.2.
Vztah reklamy a PR
2.3.
Rozdíly mezi reklamou a PR
3.
Exkurze do tabákové továrny Austria Tabak
4.
Závěr

Úryvek

"ÚVOD
Vytvářet vztah mezi firmou a veřejností je základním programem public relations. Důvěru a porozumění nelze získat jen prostřednictvím informací o výrobku, poskytovaných službách, zvýrazněním image firmy, ale i vytvářením vhodného klimatu mezi firmou a veřejností. Intenzívní rozšiřování kontaktů s veřejností se stává obsahem využití širokého spektra propagačních médií a designu. Z nich významné místo náleží obrazovým, zvukovým a prostorovým prostředkům, ze kterých zejména posledně uvedené zůstávají v současnosti v pozadí zájmu managementu a vlivu public relations.

Již v procesu transformace dnešních podniků vystupují do popředí potřeby nového přístupu v řešení vnitřních i vnějších prostor firmy. Důstojná prezentace firmy v novém prostoru přispívá k žádoucím vztahům s veřejností. Bylo by chybou spokojit se pouze s dosažením zvolené funkčnosti jednotlivých prostor. Každý z nich má svoji funkci v řídící a organizační struktuře s konkrétním posláním. Pozornost je třeba věnovat prostorám, kde se očekávají návštěvy a přímé kontakty s veřejností. Již samotné vstupní prostory signalizují úroveň firmy. Jejich architektonické řešení se stává obvykle záležitostí významných architektů, designerů. Zaručují svojí profesionalitou a zkušenostmi dosažení žádoucího cíle.

1. POZNATKY Z TÝDENNÍHO KURZU PUBLIC RELATIONS
Public relations označují plánovité, systematické a hospodářsky smysluplné vytváření vztahů mezi podnikem a skupinově stratifikovanou veřejností, tj. mezi námi (z pohledu podniku) a zákazníky, akcionáři, bankami, přepravci apod. s cílem získat jejich důvěru a porozumění.
Public relations souvisí s celou marketingovou filozofií. Nejsou zaměnitelné s reklamou, protože mají širší a obecnější záměr a spíše vztah k určité firmě a její image.

Public relations má 8 funkcí:
1) funkce informativní:
a) vnitřní = human relations
b) vnější
2) funkce kontaktní
3) funkce řídící
4) funkce image:
a) image značky
b) image osobnosti
c) image určitých divizí, složek
d) image celých skupin výrobků
e) image věcí a služeb, servisu
5) funkce harmonizační"

Poznámka

Práce z předmětu Public relations - Slezská univerzita, Obchodně-podnikatelská fakulta, Karviná. Obsahuje nespisovné výrazy.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: pr2001.zip (13 kB)
Nezabalený formát:
PR_poznatky_kurzu.doc (46 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse