Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Public relations - začlenění do firemní strategie

Public relations - začlenění do firemní strategie


Kategorie: Public relations

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta, Karviná

Charakteristika: Seminární práce se zabývá public relations. Uvádí definici a fakta, která odlišují PR od reklamy. Vyjmenovává hlavní fáze PR, které jsou nutné k začlenění do strategie firmy. PR by měla vycházet ze znalosti veřejnosti, znalosti vlastní organizace i zaměstnanců, a také ze znalosti zpětné vazby. Vyjmenovává sedm fází PR, které by měla každá firma začlenit do svého dlouhodobého plánu.

Obsah

1.
Úvod
2.
Znát veřejnost
3.
Věc důvěry
4.
Úloha zpětné vazby
4.1.
Fáze PR
5.
Závěr

Úryvek

"Znát veřejnost
Výše uvedené myšlenky bychom chtěli ještě blíže objasnit.
Máme-li si k veřejnosti vytvořit nějaký vztah, máme-li vytvořit předpoklady pro důvěryhodnou reklamu, musíme znát veřejnost jako celek, abychom byli schopni lépe definovat cílové skupiny, na které se pak reklama obrátí. Měli bychom vědět něco o její demografické, profesionální, prostorové či zájmové strukturalizaci. Teprve potom můžeme kvalifikovaně vybírat cílovou skupinu, které je výrobek určen. Ale nemusí jít například jenom o prodej určitého zboží.
Veřejnost musí být i z maličkostí přesvědčena, že nám na ní opravdu záleží, jedině tak nám potom bude důvěřovat. Ne bez důvodu u nás lidé ve výzkumech veřejného mínění uvádějí, že reklamě nevěří, stydí se přiznat, že ovlivňuje jejich rozhodování. Důvěryhodnosti následné reklamy samozřejmě napomáhá i vlastní prezentace firmy či úřadu, chování jejich zaměstnanců vůči sobě navzájem i vůči zákazníkům.

Věc důvěry
Pokud jde o postoje, chování a vztahy k vlastní organizaci, jejich význam stoupá tím, jak přibývá zaměstnanců, kteří přicházejí do styku se zákazníky. Nejde však pouze o jejich vystupování a oblečení, důležitá je i jejich profesionalita, tedy to, jak dokáží vzbuzovat v zákaznících důvěru svými znalostmi a rychlým řešením případných problémů. Jestliže potenciální zákazník důvěřuje zaměstnanci firmy, bude také důvěřovat firmě jako takové i produktu nebo službě, kterou nabízí. To si brzy musí uvědomit především malé a střední firmy, kde se jejich zákazníci rekrutují z bezprostředního okolí. Ale také velké firmy zřizují různá informační centra, vydávají informační materiály či podnikové noviny a všemožně se snaží odstraňovat všechny komunikační šumy uvnitř organizace, které mohou vyvolávat nedůvěru klientů. "

Poznámka

Práce z předmětu Public Relations - Obchodně podnikatelská fakulta Slezské univerzity v Karviné.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: pr0002.zip (13 kB)
Nezabalený formát:
PR_firemni_strategie.doc (45 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse