Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Publicistický styl - maturitní otázka 36/43

Publicistický styl - maturitní otázka 36/43


Kategorie: Čeština

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o vypracovanou maturitní otázku z češtiny, která blíže představuje publicistický styl, jaké jsou na něj požadavky, jeho formy a funkce. Předchozí maturitní otázku naleznete zde Administrativní styl a útvary - maturitní otázka 35/43, následující Rétorika, její vývoj, podstata, útvary - maturitní otázka 37/43.

Obsah

1.
Publicistický styl - základní charakteristika
1.1
Projevy
1.2
Funkce
1.3
Požadavky
1.4
Kompozice a jazyk
1.5
Slohotvorné faktory
2.
Slohové útvary (dělení)
3.
Útvary publicistického stylu
3.1
Zpráva
3.2
Úvodník
3.3
Komentář
3.4
Kurziva
3.5
Glosa
3.6
Sloupek
3.7
Causerie
3.8
Referát
3.9
Reportáž
3.10
Fejeton
3.11
Interview
3.12
Recenze (kritika)

Úryvek

"KOMPOZICE A JAZYK
 logická výstavba; často tzv. systém ,,obrácené pyramidy'' (v čele nejdůležitější informace, pak doplňující fakta)
 automatizace (automatizovaná = ustálená spojení), výrazy používané často, předpokládané, očekávané mít rezervy, pachatel unikl…odcizil, ožehavý problém
 aktualizace (nové, nezvyklé, oživené vyjádření - upoutávají pozornost
- dopravní infarkt, udělat čáru přes rozpočet (využití hovorové frazeologie

SLOHOTVORNÉ FAKTORY
- zaměření
- funkce
- podmínky, ve kterých se pracuje (čas)

SLOHOVÉ ÚTVARY (dělení)
 informační – zpravodajské předat informaci zpráva, oznámení, inzerát, plakát
 analytické – úvahové hodnotí, rozebírají komentář, kritika, rozbor, recenze, posudek, úvodník
 beletristické umělecké prvky fejeton, glosa, sloupek, soudnička
 v dialogizované podobě interview (rozhovor)

všechny slohové útvary využívají přehlednosti textu
členění
titulků"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4759211daab4d.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Publicisticky_styl.doc (37 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse