Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Působení logistických technologií na optimalizaci zásob - ročníkový projekt

Působení logistických technologií na optimalizaci zásob - ročníkový projekt

Kategorie: Logistika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Ročníkový projekt zpracovává téma působení logistických technologií na optimalizaci zásob. Vymezuje pojem logistika, vyjadřuje se k jejím pravidlům, cílům a činnosti. Člení ji a všímá si jejího významu v ekonomice. Podrobněji se zabývá problematikou zásob, jejich řízením a optimalizací. Rozebírá systém Kanban, Just-In-Time (JIT) a konsignační sklady.

Obsah

1.
Vymezení pojmu logistika, její vývoj
1.1.
Definice logistiky
2.
Pravidla a členění logistiky, hlavní logistické činnosti
2.1.
Klíčové logistické činnosti
2.2.
Členění logistiky
3.
Význam logistiky v ekonomice, cíle logistiky
3.1.
Logistické cíle
3.1.1.
Výkonové cíle
3.1.2.
Ekonomické cíle
4.
Zásoby a jejich klasifikace
4.1.
Předmět řízení zásob
4.2.
Pozitivní význam zásob
4.3.
Negativní vliv zásob
4.4.
Klasifikace zásob
4.4.1.
Druhy zásob dle stupně zpracování
4.4.2.
Druhy zásob podle funkce podniku (rozpojovací zásoby, zásoby na logistické trase, technologické zásoby, strategické zásoby, spekulační zásoby)
4.4.3.
Druhy zásoby dle použitelnosti
5.
Řízení a optimalizace zásob
6.
Systém KANBAN
6.1.
Důvody pro zavedení systému řízení KANBAN
6.2.
Princip činnosti systému KANBAN
6.3.
Implementace systému KANBAN
7.
Systém Just-In-Time (JIT)
7.1.
Výsledky implementace JIT
7.2.
Filosofie JIT
8.
Konsignační sklady

Úryvek

"5) Řízení a optimalizace zásob

Řízení zásob obsahuje vedle samotné existence zásob a jejich vývoje také další prvky, a to péči o strukturu zásob, o jejich uchovávání a využití, efektivní hospodaření s nimi a využití všech dostupných rezerv – to by měla být ohniska zájmu a vzornosti každého podniku. Dobré řízení zásob může podstatným způsobem přispět ke zlepšení hospodářského výsledku a k úspěchu podniku na trhu.

Řízení zásob představuje komplex činností, které spočívají v prognózování, analýzách, plánování, operativních činnostech a kontrolních operacích v rámci jednotlivých skupin zásob i v rámci zásob jako celku, a které vytvářejí podmínky pro plnění stanovených podnikových cílů s optimálním vynaložením nákladů a s optimální vázaností finančních prostředků v zásobách.

V rámci tržního hospodářství vzrůstá úloha zásob a jejich řízení, které by mělo vést k optimální výši zásob. Co to pro podnik znamená? Je to v podstatě hledání a nalezení optimálního vztahu mezi tím, jak zásoba plní své funkce, a tím, jak vysoké náklady je třeba vynaložit na její pořizování a držení. Znamená to nalézt optimální vztah mezi jednotlivými druhy nákladů, které jsou ve spojitosti se zásobami vynakládány. Některé náklady s růstem velikosti zásoby stoupají, jiné se naopak zmenšují.

Systém řízení zásob souvisí nejen s konkrétními podmínkami ve sledovaném podniku, to znamená se skladbou a délkou jeho výrobní procesu a s výší strukturou zásob, nýbrž za druhé i se systematickou evidencí zásob a její nepřetržitou aktualizací na základě existujících reálných podmínek, tato evidence je významným činitelem pro zabezpečení plynulosti a bezporuchovosti jak zásobování výroby hmotnými prostředky, tak dodávek hotových výrobků či zboží zákazníkům. Za třetí je úspěšnost řízení zásob závislá na řadě objektivních prvků, jako jsou ekonomické podmínky země a platné legislativní normy až po činitele ryze subjektivní. Zde se jedná především o lidský faktor, tedy všechny zaměstnance podniku, nejen pracovníky nákupního útvaru a zdůraznit nejen jejich počet, nýbrž i jejich kvalitu. Do té patří především kvalifikace a zkušenosti. Ale nejen to. Velice podstatný je způsob myšlení pracovníků.

Je třeba zdůraznit, že systém řízení zásob nelze v žádném případě považovat za všelék, je to pouze jeden z nástrojů (sice velmi významný, ale jenom jeden z řady), který přispívá k dosahování dobrých hospodářských výsledků podniku a k pohotovějšímu a dokonalejšímu uspokojování zákazníků. Pouze integrální přístup k řízení materiálového toku může vést k nejlepšímu konečnému výsledku."

Poznámka

Práce obsahuje schémata a obrázky. Čistý text tvoří cca 15 stran. Jedná se o ročníkový projekt na Hospodářské fakultě Technické univerzity Liberec.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera12280
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse