Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Působnost valné hromady s.r.o

Působnost valné hromady s.r.o

Kategorie: Právo

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce stručně charakterizuje jednotlivá pole působnosti valné hromady společnosti s ručením omezeným, zamýšlí se nad jejím významem a nad tím, jak často, a z jakých důvodů se koná.

Obsah

1.
Definice dle § 125 Obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb. ve znění pozdějších zákonů)
2.
Činnosti
2.1
Schválení jednání učiněných jménem společnosti před vznikem společnosti
2.2
Schvalování roční účetní uzávěrky, rozdělení zisku a úhrady ztrát
2.3
Schvalování stanov a jejich změn
2.4
Rozhodování o změně společenské smlouvy ( § 141 )
2.5
Rozhodování a zvýšení či snížení základního kapitálu nebo o připuštění nepeněžitého vkladu či o možnosti započtení peněžní pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení vkladu
2.6
Jmenování, odvolání a odměňování jednatelů
2.7
Jmenování, odvolání a odměňování členů dozorčí rady
2.8
Vyloučení společníka podle § 113 a §121
2.9
Jmenování, odvolání a odměňování likvidátora a rozhodování a zrušení společnosti s likvidací, jestliže to společenská smlouva připouští
2.10
Schvalování smluv uvedených v § 67a
2.11
Rozhodování o fůzi, převodu jmění společníků. Rozdělení a změně právní formy
2.12
Schválení ovládací smlouvy § 109b, smlouvy o převodu zisku § 190a a smlouvy o tichém společníkovi
2.13
Schválení smlouvy o výkonu funkce podle § 66, odst.2
2.14
Další otázky, které do působnosti valné hromady svěřuje zákon, společenská smlouva nebo stanovy společnosti
2.
Význam
3.
Konání

Úryvek

“7) Jmenování, odvolání a odměňování členů dozorčí rady
- do výhradní rozhodovací působnosti valné hromady náleží ustanovení, odvolání a určení odměňování osob, které budou členy výkonného a dozorčího orgánu společnosti, a to s výhradou prvních jednatelů a členů dozorčí rady, které ustanovují zakladatelé společnosti svým projevem vůle ve společenské smlouvě. K přijetí rozhodnutí postačí prostá většina hlasů přítomných společníků a není nutný notářský zápis. Kvalitativně obdobné rozhodnutí je i jmenování a odvolávání prokuristy ( odst. 2, citovaného ustanovení), zde však může společenská smlouva svěřit toto rozhodnutí i jinému orgánu společnosti, popř. všem společníkům.

8) Vyloučení společníka podle § 113 a §121
- rozhodnutí o kaučním řízení
- § 113 – společník je povinen splatit svůj vklad do společnosti a to ve lhůtě určené ve společenské smlouvě, nejpozději však do pěti let od vzniku společnosti nebo od převzetí závazku ke zvýšení vkladu nebo k novému vkladu. Této povinnosti nemůže být společník zproštěn. Je-li společník se splacením dluhu v prodlení, společnost mu může poskytnout dodatečnou lhůtu (ne však kratší než tři měsíce).
Společník který nesplní svojí povinnost ani v dodatečné lhůtě, může být valnou hromadou ze společnosti vyloučen.
- §121 – společenská smlouva může stanovit, že valná hromada je oprávněna určit společníků povinnost přispět na vytvoření vlastního kapitálu příplatkem mimo základní kapitál. Při porušení této povinnosti má valná hromada právo společníka vyloučit obdobně jako ve výše uvedeném případě. Společník může poskytnout příplatek se souhlasem valné hromady, i když tak společenská smlouva nestanový."

Poznámka

Obsahuje hrubé pravopisné chyby.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera10668
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse