Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Quality Journal - metoda řízení jakosti

Quality Journal - metoda řízení jakosti


Kategorie: Management

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce popisuje přesný postup s touto metodou od identifikace problému až po přijetí opatření a řešení problému. U každého stupně postupu jsou navrženy metody, které lze použít.

Obsah

1.
Identifikace problému
2.
Sledování problému
3.
Analýza příčin problému
a) Stanovení hypotéz
b) Testování hypotéz
4.
Návrh a realizace opatření k odstranění příčin problému
a) Nápravná opatření
b) Preventivní opatření
5.
Kontrola účinnosti opatření
6.
Trvalá eliminace příčin problému
7.
Zpráva o řešení problému a plánování budoucích aktivit

Úryvek

"1. Identifikace problému
Problém je rozdíl mezi žádoucím a skutečným stavem.
Jde o neplnění požadavků zákazníků, ale i vysoké náklady na jakost.
Identifikace musí být založena na faktech – konfrontace cílových hodnot se skutečností.
Vybere se nejzávažnější problém, stanoví se priority.
Určí se cílový stav, termín vyřešení, očekávané přínosy.
Nástroje: histogramy, Paretova analýza, regulační diagramy

2. Sledování problému
Zkoumá se, jak se problém projevuje.
Identifikují se podmínky jeho vzniku (procesy, čas, místo, pracovníci, použité vstupy apod.) – specifikují se nositelé problému.
Zjišťuje se opakovanost problému, vývoj zkoumaného znaku jakosti v čase apod.
Nástroje: histogramy, spojnicové diagramy, Paretova analýza"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4549abab7064a.zip (7 kB)
Nezabalený formát:
Quality_journal.doc (35 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse