Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Racionální studium textu a zpracování informací - maturitní otázka 43/43

Racionální studium textu a zpracování informací - maturitní otázka 43/43


Kategorie: Čeština

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o zpracovanou maturitní otázku z češtiny, která se věnuje charakteristice racionálního zpracování textu a informací. Předchozí maturitní otázku naleznete zde Úvaha - maturitní otázka 42/43.

Obsah

1.
Základní informace
2.
Metoda trojího čtení
3.
Druhy záznamů z textů
4.
Knihovny a informační střediska
5.
Organizace půjčování knih

Úryvek

"DRUHY ZÁZNAMŮ Z TEXTU
a) výpisek (excerptum) doslovné vypsání důležité části textu
citát doslovný výpisek z díla některého autora použitý v textu
jiného autora; označuje se uvozovkami
teze stručně vyjádřená základní myšlenka
b) osnova zachycuje přehledně výstavbu celého textu
naznačuje tematické složky textu, jejich sled heslovitě
úvod + stať + závěr
c) výtah (konspekt)
- zachycuje přehledně výstavbu celého textu
- obsah a sled tematických složek v hutných větných formulacích a s konkrétními údaji
- požadavek přehlednosti
- možnost odkazů k jiné odborné literatuře

člověk má potřebu rychle získávat informace pro studijní účely nebo pro praxi
informace = zpráva, poučení
informatika = nauka o získávání, ukládání, zpřístupňování a využívání
informací, zvláště odborných
teorie informace = vědní obor, zkoumající např. kvalitu a míru zkreslení
informace (vliv šumu apod.) na cestě k příjemci"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x475c3e007068f.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Racionalni_studium_textu.doc (36 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse