Seminarky.cz > Studijní podklady > Výpisky z knih, recenze > > Radek Chlup: Bůh a bohové

Radek Chlup: Bůh a bohové


Kategorie: Základy společenských věd, Dějepis

Typ práce: Výpisky z knih, recenze

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce představuje zpracování knihy Rakda Chlupa - Bůh a bohové z pohledu filozofie božství. Kniha je zaměřena na období antického Řecka.

Obsah

1.
Bohové u Homéra (Ilias a Odyssea)
2.
Homérští bohové
3.
Kritika homérské koncepce božství
4.
Bozi a diamoni
5.
Charakteristika fil. pojmu božství
6.
Vztah filosofického boha k světu

Úryvek

Kritika homérské koncepce božství

U Homéra chybí jakékoliv moralizující tendence. Bohové jsou “lidské superlativy“ v neg. i pozitiv. smyslu. Vyvstala domněnka, že Homér v bohy nevěřil, protože je představuje v nedůstojných situacích, např. hádky Dia a Héry. Bohy však karikoval spíše proto, že jsou těmi lidskými superlativy, stojí mimo veškeré mravní kategorie. Tento postoj byl postupně opouštěn a karikování bohů ustalo. Nastal názor, že lidé smějí o bozích mluvit pouze krásně (str 38). Kritika nemravných mýtů se stala mezi básníky běžnou. Stávají se také objektem zájmů filofofů (Xenofanes, Piandros). Ti je kritizovali také. Xenofanes dokonce zpochybňoval adekvátnost myt. Vyprávění. Chybou podle něj bylo už to, že se v nich bohům připisují lidské vlastnosti. Takto se pomalu zrodila nová koncepce božství jako něčeho zcela jiného, co člověka překračuje. Platon kritizoval antropomorf. pojaté božství. Bůh je svrchovaně dobrý, neměnný, pravdivý. Od konce 6. století začíná se šířit myšlenka, že v člověku je cosi božského, o co je třeba pečovat.


Poznámka

Velmi krátká charakteristika knihy. Chybí vlastní názor autora, jedná se o pouhé mechanické zpracování výpisků z knihy.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x446717ea7281f.zip (7 kB)
Nezabalený formát:
Buh_a_bohove.doc (31 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse