Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělání (RVP ZV)

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělání (RVP ZV)

Kategorie: Pedagogika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zabývá návrhem Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (RVP ZV), metodikou pro zpracování školního vzdělávacího programu a jeho podpůrnými prostředky. Autor program charakterizuje a uvádí, co všechno byl měl umožnit. Mezi oblasti, do kterých RVP ZV zasahuje, patří například vzdělávání žáků se speciální vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných, nebo evaluace základního vzdělávání.

Obsah

1.
Co je to RVP ZV
2.
Co by měl do budoucna ovlivnit
3.
Co obsahuje
3.1
Úvod k RVP ZV
3.2
Základní vzdělávání
3.3
Obecné cíle a obecné kompetence
3.4
Oblasti vzdělávání
3.5
Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných
3.6
Učební plán základního vzdělávání
3.7
Základní podmínky pro realizaci RVP ZV
3.8
Evaluace základního vzdělávání
3.9
Zásady pro zpracování školního vzdělávacího programu
3.10
Průřezová témata
3.11
Podpůrné prostředky

Úryvek

„Co RVP ZV obsahuje
Úvod k RVP ZV - základní informace o východiscích pro vznik RVP ZV (kap. 1)

Základní vzdělávání - charakteristika vzdělávacího oboru, organizační podmínky pro základní vzdělávání, způsob a podmínky jeho ukončování (kap. 2 - 4)

Obecné cíle a obecné (klíčové) kompetence - 9 cílových priorit základního vzdělávání s předpoklady pro jejich naplňování (čemu se má žák naučit, k čemu má být veden, aby dosáhl stěžejních cílů) a s vymezením podílu jednotlivých vzdělávacích oblastí na dosažení těchto cílů (kap 5);
obecné kompetence, tj. přehled základních způsobilostí (znalostí, dovedností, postojů, způsobů jednání atd.), které by měli žáci získat v průběhu základního vzdělávání při naplňování obec¬ných cílů (kap. 6)

Oblasti vzdělávání - charakteristika a cíle - charakteristiky 9 vzdělávacích oblastí, které pokrývají celé základní vzdělávání, jejich význam v základním vzdělávání, možné členění vzdělávacích oblastí na obory a vzdělávací cíle na úrovni oblastí (oborů) - (kap. 7)

Oblasti vzdělávání - obsah vzdělávacích oblastí (oborů) a očekávané kompe¬tence - rámcové vymezení učiva jednotlivých vzdělávacích oblastí (oborů), který by měly školy závazně nabídnout k osvojování všem žákům - nahradí současné klíčové učivo standardu zá¬kladního vzdělávání - "standard vzdělávací nabídky ZV"
očekávané kompetence vymezené na úrovní 3., 5. a 9. ročníku ZV (1. až 3. období), které vyjadřují, co by měl žák zvlád¬nout, prokazovat atd. - stanou se zákla¬dem pro tvorbu evaluačních mechanismů a nástrojů v ZV a na konci základního vzdělávání budou plnit funkci "výstupního stan¬dardu ZV" (kap. 8)

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných - charakteristika možností využití RVP ZV při vzdělávání žáků se zdravotním postižením a sociálním znevýhodněním i při vzdělá¬vání mimořádně nadaných žáků (kap. 9 a 10)

Učební plán základního vzdělávání - návrh učebního plánu stanovujícího minimální do¬tace pro jednotlivé vzdělávací oblasti a další (disponibilní) hodiny, kterých školy využijí podle potřeb žáků, svých konkrétních vzdělávacích záměrů a podmínek škol (kap. 11)“

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera3206
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse