Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Raný středověk v Čechách

Raný středověk v Čechách

Kategorie: Dějepis

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce formou stručných poznámek, které často obsahují zkratky, popisuje vývoj osídlení na českém území od 6. století (starší doby hradištní) až do získání druhého královského titulu.

Obsah

1.
Starší doba hradištní 6.-7. st.
1.1
Sámova říše
2.
Střední doba hradištní 8.-9. st.
2.1
Velkomoravské říše
2.1.1
Mojmír I.,
2.1.2
Rastislav
2.1.3
Svatopluk
2.1.4
Mojmír II.
3.
Mladší doba hradištní 10.-12. st.
3.1
Počátky české státnosti
3.1.1
Bořivoj
3.1.2
Spytihněv
3.1.3
Vratislav
3.1.4
Václav
3.1.5
Boleslav I. „Ukrutný“
3.1.6
Boleslav II. „Pobožný“
3.1.7
Boleslav III. „Ryšavý“
3.1.8
Vladivoj
3.1.9
Boleslav Chrabrý
3.1.10
Jaromír
3.1.11
Oldřich
3.1.12
Břetislav
3.1.13
Vratislav II.
3.1.14
Konrád I. „Brněnský
3.1.15
Břetislav II.
3.1.16
Bořivoj II.
3.1.17
Svatopluk „Tygr“
3.1.18
Vladislav I.
3.1.19
Soběslav I.
3.1.20
Vladislav II.
3.1.21
Bedřich
3.1.22
Soběslav II. „Selský kníže“
3.1.23
Konrád II. Ota
3.1.24
Přemysl Otakar I.
3.1.25
Jindřich Břetislav
3.1.26
Vladislav Jindřich
3.1.27
Přemysl Otakar II.

Úryvek

"Starší doba hradištní 6.-7. st.
-na kon. 6. st. se u nás definitivně usazují slované z V E (indoev. pův.)  české kmeny Slovanů
-zmínky z archeologických výzkumů – keramika ve Stř. Č (ker. pražského typu) dělaná bez kruhu; bez zdobení
- usazovali se podél řek; hl. zemědělství – pěstování, chovatelství; půdu obdělávali dřevěným hákem, pak rádlem
-obilí, luštěniny, proso, ovce, kozy, skot, vepři; lov, rybolov, brtnictví (sběr medu  jediné sladidlo)
-obilné jámy (4x4 m) – díry v zemi na skladování obilí; později na ochranu před hlodavci vyráběli nádoby na obilí
-hrnčířství, tkalcovství, tesařství, kovářství
-obydlí = polozemnice (chaty napůl v zemi) pro jeden rod  tvořily neohrazené vesnické občiny
-mrtvé spalovali – popel s milodarem do popelnic; polyteismus – Slované měli stejné bohy (nejvyšší bůh Perun)
-postupný rozklad rodové společnosti; vedoucí postavení v kmenech měli náčelníci (vojáci)
-kmeny: Čechové, Pšované, Litoměřici, Lemuzi, Děčané, Lučané, Sedlčané, Zličané, Charváti, Doudlebové, Moravané, Hanáci, Holasici, Horáci; kmeny se často v rámci pospolitosti a obrany spojily do kmenových svazů
-nejčastější útoky – Avaři (vystřídali v Karpatské kotlině Huny) a Frankové
-nejvýz. kmenový svaz  Sámova říše (v čele francký kupec Sámo); 1. zmínka v burgundské Fedegarově kronice 660
-přesně nevíme, kde se SŘ rozkládala (určitě v Česku, na Moravě a Slovensku), není jasné ani centrum
-Sámo vyhrál všechny bitvy  nejz. bitva u Wogastisburgu (asi mezi Žatcem a Louny) proti franc. králi Dagobertovi I.
-SŘ existovala 623-658; Sámo měl 12 manželek, 22 synů a 15 dcer; po Sámově smrti 658 se říše rozpadla na knížectví (kmeny) v čele s velmoži (kníže, náčelník)  do poč. 9. st. se spojovaly ve větší kmenová knížectví

Střední doba hradištní 8.-9. st.
-na poč. 9. st. se vytvořila dvě velká knížectví Moravské (na Moravě) a Nitranské (na Z Slovenska)
1. stát Velkomoravské říše – v čele Moravského kníž. stál Mojmír I., v čele Nitranského kníž. stál Pribina
-830 přijali křesťanství; 833 z iniciativy Moravského kníž. došlo válkou ke sjednocení obou knížectví
-název Velká Morav vznikl v Byzanci za císaře Porfirogeneta
-útoky jen Franků (Avarské říše byla Franky zničena)
-846-870 Rastislav – snažil se chránit před Franky i před jejich duchovním vlivem (jeho předchůdci se nechali pokřtít ve FrŘ  latinsky, německy); začal budovat systém hraišť, armádu
-861 zažádal papeže Hadriána II. aby poslal křesť. misionáře  bezvýsledně
-863 požádal byz. císaře Michala III.  poslal bratry ze Soluně Konstantina a Metoděje (ovládali jazyk makedonských Slovanů  uměle sestavili jazyk staroslověnštinu; z řeckého písma písmo hlaholice)
-zakládali křesť. školy; staroslověnštinou se sloužily mše (v pravoslavné církvi dodnes), ale běžně se jí nemluvilo
-papež Mikuláš I. je chtěl odměnit – Metoděj byl stanoven arcibiskupem moravsko-panonské oblasti, na Moravu se po problémech (ve VFŘ byl zatčen) až 873; Konstantin zůstal v Římě v klášteře a přijal nové jméno Cyril
-870-894 nový kníže Svatopluk  zradil strýce Rastislava (vydal ho správci VF marky Karlomanovi – skončil v bavorském vězení)"

Poznámka

Poznámky jsou leckdy psány velmi zkratkovitě, takže mohou lehce zkreslovat skutečnost. Je třeba si na to dát pozor. Pokud se člověk v daném tématu alespoň trochu orientuje, pak nebude mít problémy vytěžit z výpisků maximum.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera7397
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse