Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Raný středověk ve světě

Raný středověk ve světě

Kategorie: Dějepis

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce popisuje vývoj v jednotlivých oblastech a ukazuje na vzájemný vliv a provázanost jednotlivých států. Pokouší se dát jednotlivé události do šiřších souvislostí. Je psána formou hesel a obsahuje i zkratky.

Obsah

1.
Vývoj společnosti
2.
Itálie
3.
Francká říše
4.
Byzantská říše
5.
Bulharsko
6.
Chorvatsko
7.
Srbsko
8.
Polsko
9.
Kyjevská rus
10.
Zlatá horda
11.
Uherský stát
12.
Británie
13.
Vikingové
14.
Arabská říše
15.
Boj za rekonquistu
16.
Boj o investituru

Úryvek

"Francká říše
-stát Franků – germánský kmen
-Frankové se při stěhování národů usadili na S dn. Francie, J Belgie a Z Německa v okolí Rýnu
-měli tu své obce a po zániku ZŘŘ se osamostatnili a dokázali si rychle založit vlastní stát
-Francká říše vznikla už 481 (5 let po zániku ZŘŘ)
-založil ji Childerich I. Merovech z rodu Merovejců (nová vládnoucí dynastie) a vedl Franky v bitvě na Katalánských polích
-zatím jen kmenový svaz  vojensky sjednotil kmeny
-stát založil až jeho syn Chlodvik (*z Chlodvik se vyvine jméno Ludvík)  porazil zbytky římských legií
-přijal křesťanství – církev podporovala panovníky v budování státu  král je odměňuje (pozemkové dary)
-ariáni (sekta v rámci křesťanství) se snažili prosadit už za řím. císaře Konstantina, byli i ve FrŘ
-Chlodvik kvůli náboženské čistotě ariánce stíhal – opora biskupů (králové pak podporují i papeže)
-Chlodvik vládne hned po smrti otce 481 až 511 a po něm další Merovejci
-v 7. st. (629-693) vládne Dagobert – útočí až na naše území (Sámova říše)  Sámo ho vždy porazil
-Merovejci říši rozdělili na komitéty = marky  měly své správce ze šlechty – komitáti (vybírali daně, soudní záležitosti)
-správce královského paláce = majordomus zajišťoval chod královského dvora, později vojevůdci i zástupci krále v jeho nepřítomnosti
-majordomus Karel Martel (‚Kladivo‘) byl i velitelem královského vojska – 732 zastavil útoky Arabů (z Pyrenejského pol.) v bitvě u Poitiers
-jeho syn Pipin Krátký po něm nastupuje jako majordomus a díky otcově popularitě svrhl 751 posledního merovejského krále a stal se franckým králem  nová dynastie Karlovců
-Karlovci podporovali církevní stát proto se zaměřili na boj proti Lang. kteří ho ohrožovali  velice úspěšná válka – posílila moc papeže i franckých králů
-774 zničil Langobardskou říši Karel I. Veliký (syn Pipina K.)
-Karel I. Veliký 768-814 (8.-9. st. = vrcholné období FrŘ)
-ujímá se vlády po souboji s bratrem Karlomanem
-definitivně dobyl Lang. říši a nechal se korunovat Langobardským králem  S a Stř. Itálie + Řím s papežským státem a stal se jeho ochráncem
-800 se mu papež Lew III. odměnil za boj proti Lang.  korunoval ho Římským císařem
-v E byli 2 císařové (VŘŘ = Byzanc + FrŘ)
-sídlem křesťanství se stal Řím pod FrŘ  to se nelíbilo ByŘ
-papež = hlava Z církve, metropolita = hlava byz. křesť. (podléhá byz. císaři)
-1054 dochází k definitivnímu oddělení Z (=katolická církev) a V (=byzantská církev) křesťanství
-805 Karel I. Veliký útočí na naše území  neúspěšně
-dále útočí na V do říše Avarů – 791 ji zničil ale nezabral
-na V do Polabí hl. proti Sasům a polabským Slovanům (Lužičtí Srbové) – zabral saské území, Polabí zabíral postupně (vedl proti nim vyvražďovací války)
-na Z na Bretaň – jen unitární závislost
-na J proti Arabům – definitivně je vyhnal z FrŘ za Pyreneje  za Pyrenejemi zabral Španělskou marku (centrum Barcelona)
-vydává zákoníky – podle vzoru Římanů a starých kmenových tradic
-tradiční ‚Zákoník Salský‘ Lex salica ze 6. st.
-kultura za Karla I. Velikého = karolinská renesance – prerománská kultura (nové germánské vlivy)
-jednotný jazyk – latina, nové jednotné písmo latinská minuskula (základem byla latinka)
-Karel I. Veliký zavedl mincovní reformu – stříbrné mince denáry (do 13. st.)
-podporoval umění a vzdělání
-814 zemřel – byl pochován v Cáchách
-říše byla rozdělena do správních celků (se správci) – v některých částech říše byla úroveň vyspělosti vyšší (hl. na J, méně vyspělý S a Z)
-po Karlovi I. Velikém vládne jeho syn Ludvík Pobožný 814-843
-Ludvík Pobožný vydal 843 závěť – Verdénská smlouva  rozdělil říši na 3 díly (mezi 3 syny)
Karel Holý – Z
Lothar – Stř. (největší)  císař
Ludvík Němec – V (nejmenší)
-Středofrancká říše se rozpadla nejdřív  870 Lothar zemřel
-po jeho smrti byla podepsána Mersénská smlouva – rozdělení na ZFŘ a VFŘ (část pův. Středofrancké říše se stala nezávislou ale ne na dlouho), titul císaře dostal Ludvík Němec
-VFŘ se po vymření dynastie Karlovců 911 rozpadla na spoustu malých knížectví, vévodství a hrabství
-nájezdy z V – kočovní Maďaři kteří se usadili na území býv. říše Avarů
-knížectví se proto začala vojensky spojovat – do čela byl postaven nejméně ohrožený saský vévoda Jindřich I. Ptáčník 919-936
-na hranicích s Maďary postavil hradby, poslal tam družiny těžkooděnců, některým šlechticům daroval obléhaná území, aby je chránili
-Jindřich I. Ptáčník pokračuje ve vyhlazovacích válkách proti Slovanům
-955 jeho syn Ota I. v bitvě na řece Lehu definitivně Maďary porazil (na jeho straně se boje účastnil i čes. kníže Boleslav I.)
-962 Ota I. vojensky donutil papeže aby ho korunoval Římsko-německým císařem  počátek vytváření Svaté říše římské národa německého (až do 1806 kdy byla zničena Napoleonem)
-ZFŘ zanikla vymřením Karlovců 987 – rozpadla se na menší oblasti"

Poznámka

Pro neznalé tématu je velmi těžké se v práci orientovat. Kvůli snaze být co nejstručnější v práci často dochází ke zkreslení a zjednodušení. V některých místech práce působí zmateně.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera7398
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse