Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Rasismus a míra rasismu v ČR

Rasismus a míra rasismu v ČR

Kategorie: Základy společenských věd

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Gymnázium Christiana Dopplera, Praha 5 - Smíchov

Charakteristika: Práce nejprve definuje rasismus, ukazuje vědecké směry převážně z 19. století, které myšlenku nadřazenosti ras aplikovaly. Text dále na základě průzkumů veřejného mínění, srovnává míru rasistického smýšlení u nás a v zahraničí.

Obsah

1.
Úvod
2.
Rasismus
3.
Rasismus v ČR
3.1.
Výzkum EUMC: Majorities attitudes towards minorities in Western and Eastern European Societies
3.2.
Výzkum Gabal A&C: Analýza postavení cizinců dlouhodobě žijících v ČR
3.3.
Gabal A&C, Etnické menšiny ve střední Evropě, G plus G
3.4.
CVVM (Centrum pro výzkum veřejného mínění)
4.
Závěr

Úryvek

"A jaké jsou příčiny vzestupu rasismu? Jedním z mnoha je evropské rozdělení barev na bílou (čistou) a černou (zlou). Toto rozdělení bylo praktikováno ještě před bližším seznámením s černošskou kulturou. Dále samotný vznik a rozšíření pojmu rasa. Dalším důvodem byla vykořisťovatelská povaha koloniálních vztahů. Postoj současné sociologie na rasovou teorii je takový, že neexistují přesně vymezené rasy, pouze fyzické variace člověka. Rasismus je pak předsudek založený na sociálně významných fyzických rozdílech. [1] Další možnou definicí je jako vnímání rasismu jako teorii nebo myšlenku, že existuje příčinné spojení mezi vrozenými fyzickými vlastnostmi a určitými rysy osobnosti, intelektu či kultury a s tím spojovaná představa, že některé rasy jsou svou podstatou nadřazené jiným.[2] Rasista je člověk, který je přesvědčen, že někteří jedinci jsou nadřazení jiným na základě své rasové příslušnosti. Předsudky se vžívají převážně na základě stereotypů v myšlení. Pokud je emotivní náboj stereotypních myšlenek neutrální a pokud se nedotýkají zájmů jedince, mohou být neškodné. Když jsou však stereotypy spojeny se strachem a obavami, pak jsou často spojeny s nepřátelstvím vůči všem skupinám, o které se jedná. Stereotypy se často pojí s psychologickým mechanismem přenosu.[1] Lidé se pak přenášejí svůj hněv na tzv. obětní beránky, kterým kladou za vinu svoje problémy, když nejsou skutečnými činiteli problému. Na tom, že se určitá skupina stane obětním beránkem se mnohdy podílí projekce, při níž těm druhým podvědomě připisujeme své vlastní úmysly nebo vlastnosti.[1]
Zjednodušeně lze dělit rasismus na lidový a ideologický. Lidový rasismus je na první pohled naivní, nicméně rozhodně ne méně nebezpečný. Stigmatizuje a připisuje příslušníkům jiných ras či etnik nejen odlišné, ale přímo horší charakterové vlastnosti a dispozice, nechuť žít v jejich blízkosti atp. příslušníci stigmatizované skupiny pak začnou samy sebe vyhraněněji vnímat jako odlišní a mnohdy se podle toho začnou i chovat. Výsledkem je nedůvěra obou stran jedné k druhé a výsledkem může být i manifestní odpor či nesdílení jinak všeobecně respektovaných norem, který první okamžitě použijí jako "empirický“ argument ve svůj prospěch. Lidé se sklonem k rasistickým předsudků vlastně hledají v jakémkoli chování na stran "těch druhých" potvrzen své pravdy. Jsou to pro ně cizinci, kteří se dostali mezi nás.
„Daleko nebezpečnější je však ideologická podoba rasismu. Nestaví totiž už na náhodných případech nebo na lidových předsudcích, ale tváří se jako nositel jejich racionálního zdůvodnění.(...) Ideologie je však spojena s fenoménem nadvlády a moci a proto má tato nabídka především mocenský a v podstatě násilnický rozměr. Jednotlivé případy jsou pro ní pouze potvrzením skupinových odlišností. A tak vyhlašuje radikálně asimilační nebo izolační či dokonce likvidační programy pro celé skupiny. (...) A právě zde se lidový a ideologický rasismus propojují: jeden fandí druhému a stimuluje ho.“ [3]"

Poznámka

V práci jsou opominuty následující zdroje: http://cs.wikipedia.org/wiki/Rasismus;
http://www.cvvm.cas.cz/index.php?disp=zpravy〈=0&r=1&s=3&offset=&shw=100461.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera18473
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse