Reaganomika

Kategorie: Hospodářská politika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se věnuje tomuto typu konzervativní hospodářské politiky. Nejprve charakterizuje podmínky jejího vzniku a poté popisuje její program, včetně ideové základny a hlavních změn v hospodářské politice země. V další části autor shrnuje dopady reaganomiky na situaci ve státě a to nejen z hospodářského hlediska, ale i politického.

Obsah

1.
Úvod
2.
Podmínky vzniku reaganomiky
3.
Reaganomika a její program
3.1
Ideové zdroje reaganomiky
3.1.1
Ekonomie strany nabídky
3.1.2
Monetarismus
3.1.3
Tradiční americké konzervativní hodnoty
4.
Hlavní směry hospodářské politiky
4.1
Změny ve federálních výdajích
4.2
Daňový systém
4.3
Regulační uvolnění
4.4
Peněžní politika
5.
Výsledky aplikace reaganomiky
6.
Hospodářská politika Billa Clintona
7.
Závěrečné zhodnocení
7.1
Pozitiva reaganomiky
7.2
Negativa reaganomiky
7.3
Clintonova hospodářská politika
8.
Použité prameny:

Úryvek

“4. Hlavní směry hospodářské politiky

Reaganova hospodářská politika se opírala o čtyři hlavními směry, které tvoří názvy jednotlivých podkapitol.

4.1 Změny ve federálních výdajích

Mělo dojít ke zpomalení růstu federálních výdajů z 16 % na 7 % ročně. Protože míra inflace v roce 1980 přesahovala 13 %, měl být výsledkem reálný pokles podílu těchto výdajů na HNP. Cílem mělo být potlačení inflace, pokud byla živena rozpočtovou politikou, zmenšení vlivu státu na chod ekonomiky a rozšíření sféry tržní regulace. Původní představa byly taková, že podíl federálního rozpočtu se bude během první poloviny 80. let pohybovat pod 20 % HNP, přičemž se zcela odstraní rozpočtové deficity. Skutečný vývoj rozpočtové politiky se však značně odchýlil od tohoto očekávání. Ve skutečnosti pokračoval stálý růst výdajů, a to z několika příčin: vzrostly výdaje na obranu (koncepce tzv. hvězdných válek), podíl sociálních výdajů se nejen nepodařilo snížit, ale ještě vzrostl, zvýšil se podíl úrokových plateb z vnitřního dluhu. Takže zatímco v 60. a 70. letech se podíl federálního rozpočtu pohyboval v průměru na úrovni 20,2 %, v Reaganově období (1981-88) se zvýšil v průměru na 24,2 % HNP. Prosadit zvýšení výdajů je vždy mnohem snadnější než jejich snížení. Deficit rozpočtu se ještě prohloubil, protože došlo jak ke zvýšení výdajů z federálního rozpočtu, tak k poklesu jeho příjmů, a to kvůli změnám v daňové soustavě.
4.2 Daňový systém
Daňový systém v USA vyžadoval změny již delší dobu. Existovalo v něm mnoho výjimek, které negativně ovlivňovaly alokační efektivnost a zužovaly daňovou základnu. Původní daňové zákony nepočítaly s inflací. V 50. a 60. letech se účinek inflace kompenzoval změnami sazeb. Urychlení inflace v 70. letech však vedlo k nevídanému nárůstu daňového břemene, jak u korporací, tak u jednotlivců. Zvyšování nominálních příjmů fyzických osob v důsledku inflace způsobovalo, že se tyto osoby dostávaly do vyšších daňových pásem, takže jejich reálný disponibilní důchod klesal. Daňová reforma Reaganovy vlády sledovala tedy několik cílů:
- měly být odstraněny deformace v alokaci vyvolávané spoustou výjimek, daně měly přestat sloužit krátkodobým cílům hospodářské politiky a hlavně mělo být sníženo daňové břemeno, od čehož se očekávalo pozitivní ovlivnění motivace ekonomických subjektů. Změny v daňové soustavě byly provedeny ve dvou krocích:
o v roce 1981 byly zákonem o ekonomickém oživení a zdanění výrazně sníženy daně placené firmami i jednotlivci. V souladu se zásadami ekonomie strany nabídky se osobní daňové sazby pro všechny obyvatele snížily o 25 %. Zároveň se snížilo rozpětí daňových sazeb, a to z původních 14 – 70 % na 10 – 50 %. Podle původního očekávání se předpokládalo, že vyvolané oživení ekonomického růstu znovu zvýší daňové příjmy státu. Ve skutečnosti však pokles daňových sazeb vedl k přibližně proporcionálnímu poklesu daňových příjmů.
o Druhý krok byl proveden v roce 1986 podle zákona o daňové reformě. Tento zákon obsahoval řadu nových prvků:
 mezní daňové sazby se dále snížily z 50 % na nejvyšší sazbu 28 % u jednotlivců a ze 46 na 34 % u zisků korporací. Na rozdíl od roku 1981 byl tentokrát celkový dopad reformy příjmově neutrální (celkové daňové příjmy se nezvýšily ani nesnížily).
 byla odbourána četná daňová zvýhodnění
Předpoklad, že snížení daní nebude mít žádné vedlejší účinky a že po něm bude následovat růst příjmů, se ukázal jako mylný. Federální příjmy ve skutečnosti poklesly, a tak federální rozpočet vykázal v roce 1983 deficit ve výši 200 miliard dolarů, ačkoliv v roce 1980 byl zhruba vyrovnaný. Deficit federálního rozpočtu a růst vnitřního zadlužení byl nevyhnutelným důsledkem protichůdného vývoje, poklesu příjmů rozpočtu na jedné straně a růstu výdajů na straně druhé."

Poznámka

Seminární práce je do předmětu Aplikovaná hospodářská politika.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera11899
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse