Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Realizace Minimálního preventivního programu na 1. stupni ZŠ formou projektového vyučování

Realizace Minimálního preventivního programu na 1. stupni ZŠ formou projektového vyučování

Kategorie: Pedagogika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zabývá problematikou realizace Minimálního preventivního programu (MPP) na I. stupni ZŠ formou projektového vyučování. Text je rozdělen na část teoretickou a praktickou. V teoretické části nalezneme příčiny sociálně-patologických jevů na ZŠ a způsoby jejich prevence. V praktické části se autor věnuje konkrétním příkladům realizace prevence sociálně patologických jevů formou projektového vyučování.

Obsah

1.
Úvod
2.
Sociálně patologické jevy
2.1
Příčiny sociálně patologických jevů
2.2
Sociálně patologické jevy na 1. stupni ZŠ
3.
Formy primární prevence – nespecifická a specifická
3.1
Nespecifická primární prevence
3.2
Specifická primární prevence
3.3
Problematika objektivního hodnocení efektivity primární prevence
3.4
Realizovaná primární prevence
4.
Obecné možnosti zvýšení efektivity primární prevence
4.1
Výchova jako enkulturace a socializace
4.2
Výchova jako kultivace člověka
5.
Rodina
5.1
Negativní změny v rodinách v posledních desetiletích
5.2
Funkce rodiny, výchovné styly
5.3
Rodina, výchovné styly a nebezpečí závislostí
6.
Škola
7.
Závěr teoretické části
8.
Praktické možnosti realizace MPP
8.1
Nabídka volnočasových aktivit školou nebo zájmovými organizacemi
8.2
Využití nabídky vzdělávacích center, nadací či občanských sdružení
8.3
Besedy s odborníky
8.4
Vlastní projekty školy
9.
Příklady realizace prevence sociálně patologických jevů formou projektového vyučování
9.1
Moje práva a povinnosti
9.2
Robinsoni
9.3
Dívčí hrad – Pálava
9.4
Nenič své tělo
9.5
Moje první a poslední cigareta
9.6
Vandalové
9.7
Shody a rozdíly
10.
Aktivity zaměřené na smysluplné trávení volného času
11.
Závěr
12.
Použitá literatura

Úryvek

"3.2. Specifická primární prevence
Specifická primární prevence je již zaměřena proti konkrétním sociálně patologickým jevům, jednak závislostem látkovým - konzumaci alkoholu a tabáku, případně marihuany (i když ta se naštěstí prozatím na prvním stupni ZŠ vyskytuje jen minimálně), tak i závislostem nelátkovým – závislosti na informačních technologiích (počítačích, internetu, mobilních telefonech). Ač se to nezdá příliš pravděpodobné, jsou žáci ve věku kolem 12 let již vystaveni nebezpečí různých sekt. (Některé sekty se snaží využívat a zneužívat nezkušenost dětí s touto problematikou a snaží se maximálně připoutat mladé. Pokud se jim to podaří, pro dotyčného pak prakticky neexistuje cesta zpět [14].) Důležitou součástí specifické primární prevence je i prevence šikany (podrobně je tato problematika rozebrána v Minimálním preventivním programu a v Krizovém scénáři zpracovanými na naší škole [15]) a gamblingu. (Tento problém by oficiálně na prvním stupni ZŠ neměl vůbec existovat, zákon stanovuje minimální věk pro přístup do heren na 18 let, zkušenosti však ukazují, že především ve městech je v odpoledních hodinách často tolerováno hraní dvanáctiletých dětí (někdy i mladších, často se souhlasem rodičů.)

3.3. Problematika objektivního hodnocení efektivity primární prevence
Jedním z největších problémů primární prevence (a základním důvodem nedostatku finančních prostředků pro tento segment prevence) je velká obtížnost a mnohdy až nemožnost objektivního vyhodnocení efektivity primární prevence. Zatímco u sekundární a terciární prevence není problémem vyhodnotit, kolik procent klientů z rizikových skupin nezačalo nikdy drogy užívat respektive se rozhodlo pro abstinenci, u primární prevence takové vyhodnocení možné není. Pokud bychom opravdu chtěli primární prevenci vyhodnotit tímto způsobem, znamenalo by to, že bychom jako referenční museli vzít školu, na které se žádná primární prevence nerealizuje. Takový experiment by pochopitelně byl z etického hlediska zcela nepřípustný [16].
Bohužel právě nemožnost objektivně a statisticky vyhodnotit účinnost a efektivitu primární prevence je důvodem, proč je na primární prevenci věnováno málo prostředků, podstatně méně než na prevenci sekundární a terciární. To je podle mého názoru velmi závažná chyba, děti školou povinné jsou podstatně lépe výchovně ovlivnitelné než třeba středoškoláci."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera17168
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse