Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Reálné možnosti pro zahraniční investice ve Vietnamu

Reálné možnosti pro zahraniční investice ve Vietnamu

Kategorie: Hospodářská politika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce je pojednáním o možnosti reálných investic ve Vietnamské socialistické republice. Vláda Vietnamu se od roku 1985 zaměřila na politiku umožňující zahraniční investice, přímé i nepřímé. V práci jsou vyjmenovány typy zahraničních investic, podniky prostřednictvím nichž je možno ve Vietnamu investovat a nevýznamnější české podniky působící ve Vietnamu.

Obsah

1.
Úvod
2.
O Vietnamské socialistické republice
2.1
Vietnam a jeho investiční klima
2.2
Formy zahraničních investic
2.3
Nejvýznamnější české podniky působící ve Vietnamu
3.
Závěr

Úryvek

“2.2 Formy zahraničních investic
Jak jsem se již zmínila naskýtá se možnost investičních investic pomocí burzy. Mnohem zajímavější investicí se v posledních letech stává spoluúčast zahraničního investora v některém z privatizovaných podniků. Tomuto způsobu investování však předchází zdlouhavý proces, kdy musí být projekt nejdříve posouzen, schválen vietnamsko vládou a nakonec je zahraničnímu investorovi udělena tzv. investiční licence. Projekty podléhající státnímu významu musí být taktéž schváleny předsedou vlády. Zahraniční investor musí počítat se značnou finanční zátěží ještě před udělením investiční licence. Odlišné schválení je třeba u bank, právních firem a jejich poboček, pojišťoven a jejich poboček. Licence těmto institucím uděluje Státní banka, Ministerstvo spravedlnosti a Ministerstvo financí. O oblasti zdravotnictví rozhoduje Ministerstvo zdravotnictví.
Ve Vietnamské socialistické republice jsou umožněny přímé formy zahraničních investic prostřednictvím Výrobních korporací; Společných podniků; Podniků se 100% zahraniční účastí; BOT, BT a BTO; Nákupu akcií a kapitálových příspěvků; Slučování a akvizice podniků.
Společné podniky (Joint Ventures) jsou nejvíce využívanou formou přímých investic ve Vietnamu a v dnešní době pokrývají přes 65% zahraničních investorů. Jedná se o zahraniční podíl ve vietnamském podniku ve výši minimálně 30%. Zpravidla ale zahraniční investoři zaujímají nadpoloviční většinu mezi 70-75% a zbývající část vietnamský společník. V některých odvětvích jako jsou cementárny a infrastruktura si vietnamská strana vyžaduje podíl minimálně 30-40% a doba společné činnosti je stanovena na dobu určitou, ve výjimečných případech nesmí přesáhnout 50 let. Tento kapitálový vklad může mít podobu finančních prostředků, strojního zařízení, nástrojů, patentů, know-how a jiných. Naopak vietnamská strana zpravidla zajistí pozemky, výrobní prostory a zařízení. Vietnamské finanční investice nejsou v praxi příliš obvyklé. Tyto podniky jsou následovně řízené správní radou (Board of Management) v níž musí být zastoupeny obě strany a generálním ředitelem nebo jeho náměstkem musí být ustanoven vietnamský občan.
Podniky se 100% zahraniční účastí (100% Foreign Investment Enterprise) jsou ve Vietnamská Socialistické republice méně využívány. Důvodem byla jejich nízká podpora ze strany vietnamská vlády, která je zpočátku považovala za příliš nezávislé. Změna nastala v roce 1993 při snaze přilákat více zahraničních investorů do země. Dnes tyto společnosti tvoří zhruba 30% investic v zemi. Zahraniční investor si však projde komplikovanějším schvalovacím procesem než u Joint Ventures. Na druhou stranu se tento zdlouhavý proces kompenzuje možností investice prakticky do všech oblastí, investor nemusí vyjednávat s vietnamským investorem, činnost podniku může zřídit podnik mnohem rychleji a nakonec samostatné rozhodování o personálních otázkách a podnikové strategii se dostává pouze do rukou zahraničního investora.
Výrobní korporace (Business Cooperation Contract) je využívána zejména v obuvnickém a textilním průmyslu, kdy zahraniční investor zajišťuje výrobní zařízení, materiál a odbyt a vietnamská strana zajišťuje výrobu. Jedná se o dohodu mezi zahraniční firmou a vietnamských partnerem za cílem výroby zboží nebo poskytnutí služby. Jelikož nevzniká nový subjekt je vstup nového investora mnohem jednodušší než u Joint Ventures.
BOT (Build-Operate-Transfer), BT (Build-Transfer), BTO (Build-Transfer-Operate) jsou projekty zaměřené na budování infrastruktury jako jsou mosty, letiště, elektrárny a zařízení pro dodávku vody. Délka projektu nesmí přesáhnout 50 let a je určována vietnamskou vládou."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera12944
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse