Seminarky.cz > Studijní podklady > Skripta, učební texty > > Recentní suroviny a jejich zpracování

Recentní suroviny a jejich zpracování

Kategorie: Chemie

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: Střední průmyslová škola chemická akademika Heyrovského, Ostrava, příspěvková organizace, Ostrava - Zábřeh

Charakteristika: Soubor obsahuje přehledně a srozumitelně zpracovanou základní teorii k recentním surovinám a jejich zpracování. Studijní text je vhodný pro studenty SŠ chemických. Obsaženy jsou informace o charakteristikách, typech a technologiích a způsobech zpracování lipidů, cukru, škrobu, dřeva i kůže. Výklad je příležitostně doplněn chemickými rovnicemi.

Obsah

1.
Úvod
2.
Charakteristika surovinové základny
2.1.
Vznik a rozdělení recentních surovin
3.
Zpracování lipidů
3.1.
Výroba rostlinných tuků a olejů
3.2.
Výroba živočišných tuků
3.3.
Rafinace olejů a tuků
3.4.
Ztužování olejů
3.5.
Výroba emulgovaných tuků – margarínů
3.6.
Štěpení tuků
4.
Výroba cukru
4.1.
Historie, princip výroby
4.2.
Doprava, skladování a čištění řepy
4.3.
Řezání řepy
4.4.
Difúzní procesy
4.5.
Rafinace difúzní šťávy – čeření a saturace
4.6.
Zahuštění lehké šťávy a získání surového cukru
4.7.
Rafinace surového cukru
5.
Výroba škrobu
5.1.
Škrob
5.2.
Princip získávání škrobu
5.3.
Výroba bramborového škrobu
5.4.
Výroba škrobu z ostatních surovin
6.
Zpracování dřeva
6.1.
Charakteristika suroviny a složení dřeva
6.2.
Základní druhy dřevních vláknin
6.3.
Výroba dřevoviny
6.4.
Výroba buničiny
6.5.
Technologie sulfitové buničiny
6.6.
Zpracování celulózy
6.7.
Hydrolýza celulózy
6.8.
Dusičnanové estery celulózy
6.9.
Xantogenátové estery celulózy
6.10.
Výroba papíru
6.11.
Karbonizace dřeva
6.12.
Zpracování produktů karbonizace dřeva
7.
Zpracování kůže
7.1.
Zpracování kůží
7.2.
Zpracování surové kůže
7.3.
Výroba klihu a želatiny

Úryvek

"Charakteristika surovinové základny
Vznik a rozdělení recentních surovin
Surovina je základní materiál, který je technologickým procesem zpracován na produkt požadovaných vlastností.
Zdrojem surovin pro organickou chemii je jednak neobnovitelná hmota fosilních látek, které jsou součástí geomasy a jednak hmota organismů – tzv. biomasa. Charakteristické pro biomasu je její obnovitelnost a nevyčerpatelnost. Takové obnovitelné zdroje nazýváme recentními suroviny. Surovinovými zdroji jsou hlavně ropa, uhlí a zemní plyn. Ale stále častěji se využívají suroviny živočišného a zvláště rostlinného původu. Surovina rostlinného původu se také nazývají fytomasa.
Rostlinná hmota vzniká z CO2, který je zdrojem C a O a vody, která je zdrojem H a O. Z těchto látek jsou rostliny schopny zachytit zářivou energii Slunce a pomocí svých enzymatických katalyzátorů ji přeměnit na energii chemickou.
Základním pochodem v živé hmotě je FOTOSYNTÉZA:

Bylo zjištěno, že elementární kyslík pochází z vody. Vzniklé sacharidy následně kondenzují v oligosacharidy a dále polysacharidy:

V současnosti nemohou recentní suroviny plně nahradit suroviny fosilní, ale jsou určité snahy o jejich náhradu. Tak například kvasný alkohol by se mohl používat jako palivo do motorů, nebo olej z řepky olejné místo motorové nafty.
Hlavní oblasti využívání recentních surovin jsou ale potravinářství, zemědělství, farmacie, lékařství, kosmetika, nábytkářství, papírenství, výroba rozpouštědel a mycích prostředků, barvářství aj.
Pokud se jedná o biomasu, lze ji rozdělit z hlediska jejího zdroje původu na rostlinnou a živočišnou a z hlediska zpracovatelnosti na prvotní a druhotnou.
Prvotní biomasa je tvořena suchozemskou rostlinnou biomasou usměrňovaného způsobu růstu (dřevo, rychle rostoucí a vysoce produktivní rostliny) ale i sladkovodní a mořská biomasa (vodní hyacint, řasy nebo chitin ze schránek vodních živočichů).
Druhotné zdroje biomasy jsou:
- dřevný odpad z lesního a dřevozpracujícího průmyslu (větve, jehličí, kořeny, listí,…)
- zemědělský odpad rostlinného původu (sláma, natě, plevel, znehodnocené krmivo) a živočišného původu (hnůj, podestýlka, syrovátka,…)
- městský a průmyslový organický odpad (zbytky ovoce a zeleniny, splašky, papír, potravinářské odpady, plasty)
Nejdůležitější složkou biomasy je dřevní hmota, tzv. dendromasa, v níž je nejvíce zastoupena celulosa. Lesy pokrývají 38 % pevniny a obsahují asi 92 % suchozemské biomasy. Předností dřeva je jeho dostupnost po celý rok. Pro výrobu této biomasy se využívají rychle rostoucí listnaté stromy (vrby, topoly). Zkoumají se i vodní rostliny, hlavně vodní hyacint.
Recentní suroviny jsou vlastně přírodní látky, které vznikají v buňkách nejrůznějších organismů. Tyto přírodní sloučeniny nebo produkty jsou v přírodě zřídka jako individua. Téměř vždy jsou to směsi, často dosti složité. Mnohé jsou dostatečně stálé a dobře se ze směsí izolují. Již v první polovině 19. století se podařilo je izolovat v čisté formě. Týkalo se to hlavně látek obsažených v rostlinách, např. alkaloidů.
Konstituce přírodních látek je pestrá. Jsou to jednoduché sloučeniny (ethylen), ale i makromolekulární látky (nukleové kyseliny, bílkoviny, polysacharidy).
Aby přírodní látka mohla být surovinou musí se nacházet v určité koncentraci a musí být izolovatelná.
Recentní suroviny dělíme z různých hledisek. Nejčastěji podle chemické struktury. Většina složitějších organických sloučenin se v přírodě vyskytuje ve formě enantiomerů (optických antipodů). Různé enantiomery mají často velmi odlišné vlastnosti. V poslední době se tyto struktury látek zkoumají a obor chemie zabývající se těmito látkami se nazývá bioorganická chemie (biochemie)."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera25084
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse