Recenze Bejamin Kuras


Kategorie: Politologie

Typ práce: Výpisky z knih, recenze

Škola: Univerzita Karlova v Praze Fakulta sociálních věd, Praha 1

Charakteristika: Práce obsahuje recenzi na téma knihy Evropa snů a skutečností. Tato kniha se zabývá islamizací Evropy, multikulturalismem a Evropskou unií.

Obsah

1.
Recenze

Úryvek

"Jako téma mé recenze jsem si vybrala knihu Evropa snů a skutečnostní. Kniha se zabývá islamizací Evropy, multikulturalismem a Evropskou unií.
Publikace obsahuje 4. kapitoly, které se dále vrství na podkapitoly, úvod a doslov. Úplně chybí seznam použité literatury a zdrojů.

Úvod s názvem Rub a líc téže mince je zaměřen na multikulturalismus, úpadek západní civilizace a zmiňuje i politickou korektnost vztaženou k Evropské unii.

První kapitola s názvem Přehršle příběhů z korektní Evropy se skládá z 12 krátkých příběhů zaměřených na Evropskou unii. Hodně zajímavý je příběh o vybraných článcích evropské ústavy a její dopady na jednotlivé země, protože mnohdy je ústava EU v rozporu s regionálními ústavami. Dále autor naráží na problematiku migrace
a její zakotvení do ústavy EU. Dalším tématem je antisemitismus v Evropě, autor kritizuje média a evropské politiky z lživých informací.

Druhá kapitola se nazývá Zpráva o stavu britské identity. Má osm částí, rozdělených do vybraných měsíců let 2005 a 2006. Převážně se jedná opět o kritiku, nyní zaměřenou na britské zákony a jejich absurdita v normálním denním životě občanů. Dále se autor zaměřuje na vládu Tonyho Blaira a jeho hospodaření."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x56e5c6b0ba345.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Benjamin_Kuras___recenze.doc (34 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse