Seminarky.cz > Studijní podklady > Výpisky z knih, recenze > > Recenze Benjamin Kuras Evropa snů a skutečností

Recenze Benjamin Kuras Evropa snů a skutečností


Kategorie: Politologie

Typ práce: Výpisky z knih, recenze

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje recenzi na knihu Benjamina Kurase Evropa snů a skutečností pro předmět Mezinárodní aktuality I. na FSV UK.

Obsah

1.
Kritická recenze na knihu Benjamina Kurase evropa snů a skutečností

Úryvek

"Autor: Benjamin Kuras
Název knihy: Evropa snů a skutečností
Nakladatelské údaje: Praha. Baronet, 2007
ISBN 978-80-7214-971-1
Počet stran: 181
Autor knihy Benjamin Kuras je novinář, spisovatel, publicista, dramatik a překladatel českého původu žijící ve Velké Británii. V češtině mu vyšlo několik knih, rovněž pravidelně publikuje v českých periodicích.
Kniha je rozdělena do šesti tematických celků (kapitol), jedním z nich je „Úvod: Rub a líc téže mince,“ následuje poměrně dlouhý celek „Přehršle příběhů z korektní Evropy,“ další celek je nazvaný „Zpráva o stavu britské identity,“ pak následuje „Rozjímání nad zrušením Británie,“ značná pozornost je věnována kapitole „Evropský islám nebo islámská Evropa“ a knihu je zakončuje krátký „Doslov: Vymíráme?“. Stěžejním tématem knihy je zejména problém islamizace Evropy, kterou autor považuje do budoucna za hlavní problém Evropy. Dalšími důležitými problémy, kterým se autor věnuje je zejména multikulturalismus, politická korektnost a Evropská unie. Autor zaujímá kritický postoj k Evropské unii, ale také k politické korektnosti, multikulturalismu i islamizaci Evropy.
V úvodní kapitole nazvané „Úvod: Rub a líc téže mince“ se autor zabývá zejména politickou korektností, která je dle jeho názoru důsledkem přehnané tolerance k menšinám. Následkem toho jsou menšinové a cizí hodnoty povyšovány nad tradiční domácí hodnoty. Autor se dále věnuje multikulturalismu, úpadku západní demokracie a nemožnosti používat dříve běžné výrazy, jako např. neúspěch, postižení apod., což je důsledkem politické korektnosti. Rovněž je zmíněna politická korektnost podle vzoru Evropské unie. Již z úvodu vyplývá, že autor se k politické korektnosti staví kriticky a negativně.
Následuje část knihy nazvaná „Přehršle příběhů z korektní Evropy.“ V této části autor popisuje řadu příběhů, na kterých demonstruje absurditu některých evropských norem a evropské politiky. Jednotlivé příběhy spojuje problematika politiky Evropské unie, fungování Evropské unie a prolíná se jimi také islamizace Evropy a otázka imigrace do Evropy a členských států Evropské unie. Kapitola je psána velmi čtivě a čtení je zajímavé a zábavné, nicméně občas mě zarážely autorem používané výrazy, jako např. „tlející mrtvola“ v souvislosti s Evropou, „obhájci EU oblbují“, „byrokratičtí parazité“ „imbecilní degenerace činností“ apod., které mi připadají zbytečně hrubé. Za matoucí považuji, že autor v prvním příběhu používá pojmy jako „evropský zákon,“což je nepřesné označení. Autor také cituje návrh Evropské ústavy, nicméně některé články si vykládá velmi jednostranně. Autor také opomněl zmínit, že naprostá většina věcí, které se vyskytovaly v návrhu Evropské ústavy, již v té době v Evropě reálně fungovaly, stejně jako dělení evropských norem, které autor uvádí (byť jsou normy jinak pojmenovány)."

Poznámka

FSV UK

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5456c07364396.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Recenze_knihy.doc (36 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse