Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Reflexe připravenosti učitelů geografie na eLearningovou výuku po absolvování Ostravské univerzity

Reflexe připravenosti učitelů geografie na eLearningovou výuku po absolvování Ostravské univerzity

Kategorie: Pedagogika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Ostravská univerzita Přírodovědecká fakulta, Ostrava 3

Charakteristika: Práce přináší analýzu stavu profesní přípravy budoucích učitelů geografie, s ohledem na možnost vedení vlastní budoucí výuky eLearningovou formou. Cílem práce je reflexe současného stavu eLearningové výuky na základních a středních školách Moravskoslezského kraje, ve vztahu k obsahové náplni studia budoucích učitelů geografie na Ostravské univerzitě.

Obsah

1.
Úvod
2.
Reflexe eLearningové výuky na středních a základních školách
3.
Obsahová analýza předmětů učitelských oborů geografie a zeměpis
4.
Závěr

Úryvek

"Profesní příprava budoucích učitelů (nejen) geografie/zeměpisu (pozn. aut.: vyučovacím předmětem na středních školách je geografie, zatímco na základních zeměpis; pro snadnější orientaci v textu odděleny lomítkem - /) a to (opět nejen) na Ostravské univerzitě v Ostravě směřuje z hlediska jejich dalšího uplatnění především do oblasti pedagogické praxe. Za-býváme-li se tedy budoucností učitelů ve světě práce v Moravskoslezském kraji, nemůžeme tuto oblast pochopitelně pominout. Lze si proto položit otázku: „Jaká je budoucnost učitelů geografie na „školním“ trhu práce?“ Tj. co od nich budou očekávat jejich potencionální zaměstnavatelé. Očekávají od nich, nynějších studentů, nějaké nové kompetence?

Příspěvek si dal za cíl analyzovat jednu z takových možných kompetencí: připravenost budoucích učitelů vést vlastní eLearningovou výuku. Výzkum byl omezen na skupinu budoucích učitelů geografie/zeměpisu na Ostravské univerzitě v Ostravě na základě obsahové analýzy jejich učiva. Cílem práce nebylo analyzovat fenomén eLearningu a otázky spojené s uplatněním jeho definic v praxi. Zájemcům o tuto problematiku lze doporučit některé ze zdrojů uvedených v literatuře k celému příspěvku. Pro účely příspěvku se pojem soustředil na výuku prostřednictvím tzv. LMS (z angl. Learning Management Systems, tj. systémy řízení studia) prezentovanou v případě Ostravské univerzity v Ostravě zejména LMS MOODLE.

2. Reflexe eLearningové výuky na středních a základních školách v Moravskoslezském kraji v českém kontextu

Než se začneme zabývat problémem připravenosti budoucích učitelů geografie na vlastní eLearningovou výuku, je důležité informovat i o tom, zda tato forma výuky na základních a středních školách vůbec probíhá. Tj. zda budoucí zaměstnavatelé aplikují tento typ výuky a zda jej aplikují i předmětově. V takovém případě je pravděpodobné, že budou očekávat od svých zaměstnanců práci v této oblasti.

Na základě výsledků dříve provedeného výzkumu (blíže viz Kovář, M.: eLearningová prostředí využívaná ve výuce geografie. In E-technologie ve vzdělávání 2008.) bylo zjištěno, že 8.1 % všech českých gymnázií (celkem 30 z 369) používá ve výuce eLearning ve smyslu fungování části předmětu ve virtuální podobě s podporou LMS. Rovněž základní školy přistupovaly k eLearningu aktivně a 23 ze sledovaného vzorku 300 škol uplatňovalo tuto vyučovací metodu. Z těchto 53 středních a základních škol pouze 6 škol (11,3 %) působilo v Moravskoslezském kraji. Přitom v Moravskoslezském kraji fungovalo k 1. březnu 2008 45 gymnázií (MŠMT, 2008) a 464 základních škol. Zatímco v případě moravskoslezských gymnázií pouze 2 (4.4 % oproti průměrným 8.1 %) využívaly eLearning (viz tabulka) a dosahovaly tak podprůměrných výsledků, 4 moravskoslezské základní školy tvořily 16,7 % ze všech (24) českých základních škol, u nichž se už dříve zjistilo používání eLearningu. Přitom moravskoslezské základní školy představují pouze 10.9 % všech českých škol."

Poznámka

Čistý text dosahuje cca 4 stran. Obsahuje tabulky a grafy.
Ostravská univerzita v Ostravě, Přírodovědecká fakulta, Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera14608
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse