Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Reforma veřejné správy

Reforma veřejné správy

Kategorie: Evropská unie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zabývá problematikou implementace reformy veřejné správy v České republice z hlediska zřizování vyšších územních správních celků (VÚSC). První kapitola popisuje koncepci reformy veřejné správy v ČR jako celku. Další je věnovaná vztahu reformy veřejné správy, a regionální politiky EU v souvislosti se začleněním ČR do evropských struktur. Třetí kapitola se zabývá důvody ustavení VÚSC, a jejich organizační strukturou, přičemž vychází mj. z vládního Návrhu zákona o krajích. Ve čtvrté části autorka definuje některé problémy, jež vznikají v souvislosti se zavedením VÚSC, a způsoby jejich řešení. Závěrem pak poznatky shrnuje a hodnotí.

Obsah

úvod
1.
Koncepce reformy veřejné správy v ČR
1.1
Přehled postupových kroků
1.2
Hlavní směry reformy veřejné správy v ČR
2.
Regionální politika EU
2.1
Definice regionální politiky
2.2
Strukturální politika EU
2.2.1
Cíle strukturální politiky
2.2.2.
Územní jednotky pro strukturální a regionální politiku v EU
2.2.3.
Strukturální fondy EU
2.2.4.
Perspekt4y regionální politiky EU
3.
Zavedení VÚSC v ČR
3.1.
Územně správní vývoj
3.2.
Důvody decentralizace veřejné správy
3.3.Organizace VÚSC
3.3.1.
Postavení krajů a jejich orgánů
3.3.2.
Obecně závazné vyhlášky kraje a nařízení kraje
3.3.3.
Občané kraje
3.3.4.
Působnost kraje
3.3.5.
Hospodaření kraje
3.3.6.
Spolupráce krajů
3.3.7.
Orgány kraje
3.3.8.
Dozor
3.3.9.
Vládní delegát
3.3.10.
Vztah ministerstva ke krajům
3.3.11.
Vztah státní správy a samosprávy
3.3.12.
Fond regionálního rozvoje
4.
Problémy spojené se zaváděním VÚSC
4.1.
Rozporuplné hranice
4.2.
Vysoký počet obcí
4.3.
Otázka kompetencí
4.4.
Vztah státní správy a samosprávy
4.5.
VÚSC a NUTS
5.
Shrnutí a závěr
Dodatek

Úryvek

“III. ZAVEDENÍ VÚSC V ČR

Celkovým řízením a koordinací provádění územně-správní reformy, včetně koordinování decentralizace a dekoncentrace státní správy, byl pověřen ministr vnitra. Důležité bude, aby se v koncepčních otázkách plně uplatnila řídící a koordinační úloha vlády. V každém orgánu územní správy musí za účast na reformě odpovídat jeho vedoucí a měly by zde fungovat reformní jednotky, jejichž pracovníci budou vyškoleni ministerstvem vnitra.. Důležitá je také odborná poradenská podpora externích expertů.

III.1. Územně správní vývoj

V r. 1918 nově vzniklá Československá republika přejala již existující správní soustavy – v zemích Koruny české to byly země (Čechy, Morava, Slezsko) a na Slovensku župy. V r. 1920 byl spolu s ústavou přijat župní zákon, který předpokládal zřízení žup v celém státě. Župní zřízení však bylo zavedeno až 1.1. 1923 a to pouze na Slovensku. V českých zemích mělo být zaváděno během r. 1924, místo se však začal připravovat nový zákon, který vyústil v návrat k zemskému zřízení. V r. 1928 bylo Slezsko spojeno s Moravou v Zemi moravskoslezskou.
Po válce, v r. 1945 bylo obnoveno zemské zřízení. Od 1.2. 1949 byly zrušeny země a zřízeno 19 krajů, z toho 13 v českých zemích. V r. 1960 byl počet krajů zredukován na 10, z toho 5 v Čechách, 2 na Moravě a ve Slezsku.
K 31.12. 1990 byly zákonem České národní rady zrušeny krajské národní výbory a tím i kraje.

III.2. Důvody decentralizace veřejné správy

Územně správní reformě je přikládán velký význam v celkové koncepci reformy veřejné správy ČR v rámci přeměny etatizované a centralizované veřejné správy na systém moderní evropské veřejné správy. Nacházíme se nyní ve druhé etapě procesu decentralizace, v němž ústřední místo zaujímá vytvoření krajů a druhé úrovně územní samosprávy, zakotvené v Ústavě ČR . Jde o největší změnu územně správního členění státu a organizace celého systému veřejné správy od r. 1989.
V r. 1918 jsme začínali se třemi zeměmi, v r. 1990 končili se sedmi kraji ( a hlavním městem Prahou). V debatách o budoucím členění státu se začalo diskutovat o nejrůznějších modelech, opírajících se o hlediska politická, historická, osobní, ambiciózní a naštěstí i někdy praktická. Vykrystalizoval z nich model vyšších územních samosprávných celků.(viz. kap.III.3.)
Zavedení VÚSC hraje významnou roli, také v procesu přibližování ČR Evropské unii. Evropská charta místní samosprávy a Evropská charta regionální samosprávy nabádají k vytvoření regionální úrovně samosprávy a nabádají k vytvoření systému, který by umožňoval uskutečňovat evropskou regionální politiku a efektivní využívání strukturálních fondů.
EU vychází přitom zejména ze zásady subsidiarity, podle níž je třeba rozhodovat na té úrovni, na níž problém vzniká. Úkolem je vytvářet předpoklady pro širší uplatnění této zásady, a tedy přibližování správy občanům a dosažení její vyšší účinnosti, úspornosti a efektivnosti.
Pro zavedení VÚSC je také významný požadavek, aby územní společenství mohla uspořádat a spravovat podstatnou část svých veřejných záležitostí na vlastní zodpovědnost a v zájmu místního obyvatelstva
Hlavním vodítkem pro rozhodnutí o decentralizaci musí tedy být především prospěšnost občanům a veřejnosti, smyslem je zajištění kvality, komplexnosti a dostupnosti veřejných služeb, jakož i uspořádání adekvátních vztahů mezi státní správou a samosprávou včetně posílení participace, spolupráce a dozoru nad zákonností činností správy.
Decentralizace a územně správní reforma je důležitá také pro plnohodnotný rozvoj sociální politiky státu, jelikož umožní, aby regiony převzaly větší díl zodpovědnosti za rozvoj vzdělávací a zdravotní politiky a politiky sociální péče na svém území v souladu s potřebami a zájmy daného území.
Z hlediska ekonomického, mohou orgány regionální samosprávy významnou měrou přispívat k vytváření vhodného podnikatelského prostředí a pomáhat rozvoji malého a středního podnikání a podporovat přeshraniční regionální spolupráci.
Vznikem VÚSC se zacelí “černá díra” v samosprávě, mezi parlamentem a obcemi, totéž ve státní správě mezi obcemi, okresními úřady a vládou, která rozhodně nepřispívala k urychlení postupu reformy a efektivitě veřejné správy."

Poznámka

Obsahuje tabulku.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 180 kreditů (=10Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera994
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse