Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Reforma veřejné správy: Transformace okresních úřadů do struktury obcí třetího typu

Reforma veřejné správy: Transformace okresních úřadů do struktury obcí třetího typu

Kategorie: Politologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Vysoká škola finanční a správní, a.s. Vysoká škola finanční a správní, a.s. Studijní středisko Most, Most

Charakteristika: Autor práce se pokouší nastínit a shrnout některá východiska a aspekty průběhu reformy veřejné správy v ČR. Jeho zorným polem je pohled pracovníka okresního úřadu. Současně se však zabývá také problémovými momenty reformy, které zná jako člen zastupitelstva obce přebírající rozšířené pravomoci po ukončení činnosti okresních úřadů.

Obsah

1.Úvod
2.
Základní kritéria procesu transformace okresního úřadů
3.
Zevrubná analýza výchozího a současného stavu
3.Transfer pracovníků okresních úřadů do nové struktury obcí třetího typu
3.1
Výchozí stav na okresních úřadech
3.2
Výchozí stav na obecních úřadech s rozšířenými pravomocemi
3.3
Cíl transferu pracovníků
4.
Problémy spojené s transferem zaměstnanců a majetku státu na obce třetího typu
5
Reforma veřejné správy z pohledu člena zastupitelstva obce třetího typu

Úryvek

1. Základní právní normy jako jsou zákon o obcích č.128/2000 Sb. , zákon č.147/2000 Sb. o okresních úřadech a zákon 129/2000 Sb. o krajích jsou pouze obecné a částečně speciální právní normy, které nijak nedefinují podstatu přenosu kompetencí na obecní úřady třetího typu a krajské úřady .
2. V podstatě nikdy nebyl přesně definován účel a cíl reformy ani účelová funkce nově vznikajících obcí třetího typu a cíle kterých mělo být transformací dosaženo
Tato skutečnost se stala příčinou nepochopení celého procesu, nedůvěry v jeho účel mnohdy jeho apriorního odmítání, což ve většině případů přetrvalo až do dnešních dnů. Tato skutečnost se negativně promítá do jakosti nově nastavovaného systému a současně došlo k velkým časovým ztrátám spojeným s transformací veřejné a státní správy

3. Pracovníci obcí a jejich tajemníci, kteří na transformaci pracovali neměli k dispozici ucelenou metodiku řešení procesu transformace, což bylo a je příčinou
- pracného hledání cest, stejných principů práce a metod řešení procesu transformace v každé obci a okrese
- nejednotného postupu řešení s vynaložením neúměrně vysoké pracovní a duševní energie
- vysoké pracnosti, nízké efektivity práce a prohlubování časového deficitu ve kterém se pracovníci na okresech a obcích pohybují
 nervozity, která se negativně promítla do kvality práce a konečné jakosti produktu – konečné kvality procesu reformy veřejné správy.

4. Pracovníkům okresních, krajských i obecních úřadů nejsou v převážné míře známy efektivní nástroje řešení organizačních a řídících problémů spojených s reformou, čímž se vytrácí racionalita celého procesu.
5. Zákon o obcích byl schválen před více než dvěma lety (12. dubna 2000) z čehož vyplývá /i přes jeho rozsáhlou novelizaci/, že
- porovnáním se současným stavem, je zřejmé že proces transformace byl zpožděn řádově o jeden rok. To je mimo jiné potvrzeno skutečností, že řada obcí je velmi problematicky schopna v předepsaném časovém limitu zabezpečit všestrannou funkčnost např. odborů dopravy, životního prostředí, regionálního rozvoje, školství a občansko-správních agend
- na všech úrovních veřejné a státní správy je nutno přijímat mimořádná opatření, aby transformace mohla být ukončena do 31. prosince letošního roku
- byla a je s tím spojena značná nervozita pracovníků na úrovni obcí i okresů což generuje další chyby, které nepřispívají k dosažení optimálního řešení transformace.

6. Základní právní norma týkající se reformy veřejné správy – zákon č.320/2002 Sb.
o změně některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, v podstatě okrajově řeší největší problémy transformace okresních úřadů, zejména pak
- vysoce problematickou delimitaci pracovníků okresních úřadů na orgány samosprávy a
státní správy v souvislosti s transformací okresních úřadů
- výrazný nesoulad citované právní normy se zákonem č.219/2000 Sb. o majetku ČR v souvislosti s delimitací movitého majetku na obce
- přenos značné míry finančních nákladů spojených s výkonem státní správy ze státu na obce třetího typu a krajské samosprávy"

Poznámka

Seminární práce z předmětu Veřejná správa, Vysoká škola finanční a správní Most - obor veřejná správa.
Práce je spíše konstruktivní kritikou dané reformy než jejím popisem.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera2918
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse