Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Reformace a protireformace - maturitní otázka 4/4

Reformace a protireformace - maturitní otázka 4/4


Kategorie: Dějepis

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato maturitní otázka z dějepisu obsahuje informace o příčinách vzniku reformace ve 14. století, o jejím následném šíření a o snaze katolické církve toto šíření zastavit. Předchozí maturitní otázku naleznete zde Křížové výpravy - maturitní otázka 3/4.

Obsah

1.
Příčiny
2.
Konciliarizmus
3.
John Wiclif
4.
Povstání Wata Tylera
5.
Jan Hus
6.
Husitství
7.
Martin Luther
8.
Německá selská válka
9.
Huldrych Zwingli
10.
Jan Kalvín
11.
Predestinace
12.
Další šíření reformace po Evropě i Americe
13.
Protireformace

Úryvek

"Reformace
- společenská krize ve 14.stol byla důsledkem odvrácení církve od pův. ideálů křesťanství. Krize papežství: papežové se nestarali o své věřící páč se snažili získat politickou moc=papežové ztráceli autoritu. Vyvrcholilo to Avignonským zajetím papežů( 1309 – 1378), papežským schizmatem (období kdy vládlo víc papežů najednou), svatokupectvím a korupcí v církvi.
- koncilní hnutí(konciliarismus)- vzniklo na popud některých církevních hodnostářů a mělo řešit největší problémy církve koncilem. Rozhodnutí koncilu musel respektovat i papež. Důležité koncily- kostnický(1414- 1418) a basilejský( 1431- 1443)
- papež s koncilním hnutím nesouhlasil, svolával své koncily kam zval jen své přívržence(ty co připisovali větší autoritu papeži než koncilům)- tomu se říkalo papalismus.
- konciliarismus nebyl úspěšný- nový způsob řešení krize církve- reformace. Reformace měla dva cíle: přesné a přísné dodržování církevních zákonů a odebrání politické moci církvi. K reformnímu hnutí se přidávalo mnoho obyčejných lidí ale také ho podporovalo měšťanstvo a šlechta(sledovali tím své mocenské zájmy)
- První reformace
- byla to snaha pouze o nápravu církve ne o oddělení se od ní. Vycházela z teorií Johna Wiclifa( je ¨ho přívrženci si říkali lolardi) – reformu podle nich bylo nutno provést za pomoci tlaku obyčejných lidí a světské moci. stát měl zbavit církev veškerých pozemků a světské moci. Snaha o uskutečnění Wiclifových představ- povstání Wata Tylera( 1381)- to bylo potlačeno
- Husitství
- myšlenkový vůdci: M. Jan Hus, M. Jeroným Pražský…
vychází z Wiclifa
chopil se toho lid a státní moc mu nebyla schopna odolat(husité). U nás bylo toto reformní hnutí nejsilnější. Skončilo to podepsáním Basilejských kompaktát(v Jihlavě 1436)= právo na odlišnou víru. Čechy byly první zemí kde došlo k uznání reformního hnutí jako regulérní církve."

Poznámka

Práce je psána formou poznámek.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x460fe1d61902b.zip (12 kB)
Nezabalený formát:
Reformace.doc (42 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse