Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Reformy Josefa II.

Reformy Josefa II.

Kategorie: Dějepis

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Seminární práce z Právního a správního vývoje českých zemí popisuje několik nejvýznamnějších reforem osvícenského panovníka Josefa II. Ve stručnosti nastiňuje změny, které zaručoval toleranční patent a patent o zrušení nevolnictví. Pozornost je věnována i patentům, které přinášely změny v židovské komunitě.

Obsah

1.
Úvod
2.
Toleranční patent
3.
Patent o zrušení nevolnictví
4.
Další Josefovy reformy
5.
Závěr

Úryvek

"Situace za Marie Terezie
Na rozdíl od svého syna Josefa byla Marie Terezie silně náboženského založení. Sice se jeden čas pokoušela nastolit myšlenku „tiché tolerance“, nicméně po sporech s vídeňským biskupem od této ideje odstoupila.
Okolnosti vydání
Habsburská říše se nacházela před vydáním tohoto patentu v nezáviděníhodné situaci. Na sever od hranic sílila nová velmoc Evropy – Prusko a Josef II. chtěl za každou cenu zabránit emigraci zbývající protestantské inteligence, a tím ještě víc zbytečně posilovat Prusko. Zároveň tak Habsburskou monarchii definitivně uvrhl do proudu evropského osvíceneckého absolutismu.
Praktické dopady na společnost
Výše zmíněná náboženství byla de iure zrovnoprávněna s římskokatolickou církví, nicméně v praxi stále existovala jistá omezení umožňující dosáhnout katolíkům snáze vyššího postavení než v případě reformovaných církví či pravoslaví. Velká omezení se však týkala sakrálních staveb těchto náboženství – jejich svatostánkům nebylo dovoleno vlastnit věže, stát na hlavní ulici obce či disponovat dalšími architektonickými prvky, které by značily sakrální povahu budovy (nutno dodat, že v době josefinské bylo taktéž římskokatolické vyznání provázeno jistými restrikcemi). Tato místa byla označována jako „toleranční modlitebny“. Reformy Josefa II.

Jak název napovídá, nejednalo se o naprosté zrovnoprávnění církví, nýbrž o jejich toleranci – nově povolené víry tak byly častokrát znevýhodňovány. Každý, kdo chtěl přestoupit k nově povolené církvi, musel absolvovat tzv. šestinedělní cvičení. Jeho termíny však stanovovaly úřady, které občas celý akt schválně protahovaly. Nekatolické fary dále platily poplatky katolickým farám, aby jim nebyla způsobena zavedením patentu újma.
Další problém nastal s Českými zeměmi. S tím, jak rostlo národní uvědomění a touha poznat vlastní dějiny, rostla také zvědavost po husitské církvi. České gubernium se muselo Vídně oficiálně tázat, zda má být husitství tolerováno. Problémem se zabýval císař osobně – nakonec svolil a prohlásil, aby nikomu nebylo bráněno v jeho víře, pokud se tak neděje na úkor loajality k monarchii (načež bylo husitství zaregistrováno jako luteránská církev).
Dekret dále stanovoval, že při nedostatku protestantského duchovenstva se smí protestanté obracet o pomoc do všech říšských protestantských států s výjimkou Pruska a Saska.
Počty nekatolických věřících a následný právní vývoj
K roku 1787 se v monarchii přihlásilo 78 000 nekatolíků z českých zemí (cca 2% obyvatelstva). Nejpočetnější bylo kalvínské vyznání s 59 000 vyznavači.
Toleranční patent byl revidován až o osmdesát let později formou Protestantského patentu (1861). Ten definitivně zrovnoprávnil všechny evangelické církve s římskokatolickou a například v Československu platil až do roku 1949.
Patent o zrušení nevolničtví
Další z velkých patentů Josefa II. byl vydán 1. listopadu 1781. Patent o zrušení nevolnictví zrušil vynucenou vazbu poddaného k vrchnostenské půdě, a tak se povinnosti poddaného nadále omezovaly pouze na tzv. robotní povinnost (ta byla stanovena dle stávajícího robotního patentu z roku 1775). Avšak nově nebyl vyžadován souhlas vrchnosti k dalšímu vzdělávání poddaných, jejich stěhování se na jiný pozemek či do města nebo k uzavření sňatku. Zároveň přibyla možnost vykoupení se z poddanství."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera23565
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse