Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Regionální ekonomické krize

Regionální ekonomické krize


Kategorie: Regionální ekonomika

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Autor se zabývá regionálními ekonomickými krizemi. Konkrétně v Mexiku, v Asii, v Brazílii a v Argentině. U každé krize zkoumá její průběh, východiska a hrozby, které z ní vyplývaly. Nakonec popisuje řešení, které bylo použito k potlačení krize, a výsledek celého snažení. Práce je psána heslovitě.

Obsah

1.
Mexiko 1994
1.1
Východiska
1.2
Hrozby
1.3
Krize
1.4.
Řešení
1.5
Výsledek
2.
Asie - Thajsko, Malajsie, Indonésie, Filipíny, Jižní Korea 1997
2.1
Východiska
2.2
Hrozby
2.3
Krize
2.4.
Řešení
2.5
Výsledek
3.
Brazílie 1999
3.1
Východiska
3.2
Hrozby
3.3
Krize
3.4.
Řešení
3.5
Výsledek
4.
Argentina 2001
4.1
Východiska
4.2
Hrozby
4.3
Krize
4.4.
Řešení

Úryvek

„Mexiko (1994)
Východiska
- od r. 1991: hosp. růst, nízká inflace, mírně přebytkový SR
- v přílivu kapitálu převažují portfolio investice, krátkodobý kapitál a půjčky v cizích měnách > roste hr. zahr. zadluženost
Hrozby
- !!! dovoz nových technologií > vysoký deficit BÚ
- !!! banky chráněny stát. garancemi + kurz od r. 1988 udrž. v rámci pásma = umělé snižování rizika
Krize
- únor 1994: pokles úrok. sazeb v důsledku > (v USA růst) + pol. nestabilita > útěk investorů
Řešení
- členství v OECD, zvýšení úrok. sazeb > roste deficit BÚ, pomalá privatizace, slabý bank. sektor
- 15 % devalvace (na doporučení IMF) > odliv kapitálu > hosp. deprese
- přechod k floatingu
- USA poskytují stabilizační půjčku proti kolapsu bankovnictví
- liberalizace, lepší podmínky pro příliv přímých zahr. investic
Výsledek
- během 1 roku obnovena důvěra investorů
- splácení úvěru USA

Asie (1997) > Thajsko, Malajsie, Indonésie, Filipíny, Jižní Korea
Východiska
- asijští tygři lákají investory na vysoké úrok. míry
- stabilní kurz, měny zavěšené na USD > nízká depreciační očekávání
- státní garance bank = 2 ILUZE
Hrozby
- !!! deficit BÚ (to je ale u rychle rostoucích EKO normální)
- !!! banky půjčují i na velmi rizikové projekty > nárůst spekulační bubliny
- !!! domácí firmy věří, že růst bude pokračovat a úvěry budou moci splatit
Krize
- velké zadlužení firem, nedobytné pohledávky bank
- rostoucí vnější dluh i deficit BÚ
- korupce, silné personální vazby mezi vedením firem a bankami
Řešení
- přebytkový SR (doporučuje IMF)
- > deficit neklesá
- 15 % devalvace (doporučuje IMF)
> odliv investorů > růst úrok. sazeb
> deprese + nezaměstnanost“

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: aeko_renegx0007.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Regionalni_krize.doc (41 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse