Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Regionální politika

Regionální politika

Kategorie: Regionální ekonomika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zabývá regionální politikou. Uvádí příčiny meziregionálních rozdílů na sociálně-ekonomické úrovni, řeší pojetí regionální politiky, i definici pojmu regionální politika. Věnuje se výchozím principům a zaměření regionální politiky. Rozebírá strategie regionálního rozvoje ČR, a regionální podpůrné programy. Podrobně rozpracovává příčiny regionálních diferencí v ČR z různých hledisek.

Obsah

1.
Regionální politika
1.1.
Příčiny meziregionálních rozdílů v sociálně ekonomické úrovni
1.2.
Pojetí regionální politiky
1.2.1.
Dva názorové proudy
1.3.
Definice regionální politiky
1.4.
Výchozí principy regionální politiky
1.4.1.
Princip koncentrace
1.4.2.
Princip programování
1.4.3.
Princip partnerství
1.4.4.
Princip subsidiarity
1.4.5.
Princip doplňkovosti
1.5.
Zaměření regionální politiky
1.6.
Typy vymezených regionů
1.7.
Programové dokumenty regionální politiky
1.8.
Strategie regionálního rozvoje ČR
1.9.
Regionální podpůrné programy
1.10.
Nástroje k podpoře regionální politiky
1.11.
Zdroje zabezpečení aktivit regionálního rozvoje
1.12.
Příčiny regionálních diferencí v ČR
1.12.1.
Výrazný pokles výroby a zaměstnanosti v těžkém průmyslu
1.12.2.
Snižování počtu pracovníků v zemědělství
1.12.3.
Rozvoj terciárního sektoru
1.12.4.
Nestejnoměrný rozvoj soukromého podnikání v rámci ČR
1.12.5.
Nízká meziregionální mobilita pracovních sil
1.12.6.
Přetrvávající neuspokojivý stav životního prostředí
1.13.
Přístup k regionální politice v ČR
1.13.1.
Programy vyhlášené pro rok 2000

Úryvek

"Přístup k regionální politice v ČR

Regionální politice v ČR nebyla věnována příliš velká pozornost, otázky prostorových aspektů ekonomiky nebyly pociťovány jako naléhavé. V roce 1992 bylo přijato usnesení vlády k zásadám regionální hospodářské politiky, které byly předloženy ministerstvem hospodářství v dané době zodpovědným za regionální politiku.
Regionální politika byla tímto usnesením zúžena v podstatě na podporu malého a středního podnikání v hospodářsky problémových regionech. Neřešila se otázka koordinace činností odvětvových ministerstev, jejichž rozvojové programy mají silné regionální dopady (zejména ministerstvo dopravy, průmyslu a obchodu, zemědělství, životního prostředí) a pozornost nebyla věnována ani roli regionálních či místních orgánů. V souvislosti s transformací ministerstva hospodářství přešla od roku 1997 zodpovědnost za regionální politiku na ministerstvo pro místní rozvoj.

Hlavním a v podstatě jediným dosud aktivně využívaným nástrojem regionální politiky je podpora malého a středního podnikání v hospodářsky problémových oblastech. Tyto programy jako celek prošly od svého vzniku v roce 1993 určitým vývojem, nicméně vždy jsou v obecné poloze zaměřeny na podporu založení a rozvoje malých a středních podniků na území ČR a každoročně aktualizovány tak, aby odpovídaly měnícím se potřebám, ale reagovaly i na pozitivní či negativní zkušenosti s realizací jednotlivých programů.

S tím, jak vznikaly a prohlubovaly se meziregionální rozdíly, ale i v souvislosti s přípravou našeho vstupu do EU se začala pozornost věnovaná regionální politice zvětšovat. Vedle regionálně zaměřených programů podpory malého a středního podnikání byly ve státním rozpočtu v roce 1999 poprvé vyčleněny prostředky na rozvojové programy pro, v dané době nejvíce postižené regiony, severozápadní Čechy a pro severní Moravu.

V roce 1997 byly zpracovány nové zásady regionální politiky zohledňující základní principy regionální politiky Evropské unie. Kromě toho byl schválen v roce 2000 i zákon o podpoře regionálního rozvoje.

Důraz kladený na rozvoj malého a středního podnikání lze dokumentovat srovnáním počtu vyhlášených programů pro rok 1998 a pro rok 2000. Jestliže v roce 1998 bylo vyhlášeno celkem 8 programů (7 základních programů – Záruka, Kredit, Trh, Region, Vesnice, Regenerace, Preference a 1 program doplňkový – Speciál), v roce 2000 to bylo již 17 základních programů, osmnáctý program REKONSTRUKCE je zaměřen na podporu podniků postižených povodní v letech 1997 a 1998. Programy jsou vyhlašovány jednak Ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO) a jednak Ministerstvem pro místní rozvoj (MMR)."

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera1330
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse