Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Regionální rozvoj, regionální politika v podmínkách SR - slovensky

Regionální rozvoj, regionální politika v podmínkách SR - slovensky

Kategorie: Regionální ekonomika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce se zabývá regionálním rozvojem a politikou. Nejdříve tak činí v obecné rovině, kdy autorka popisuje, proč je regionální rozvoj pro SR důležitý a s jakými problémy se potýká. Poté charakterizuje stav regionálního rozvoje a politiky na území celého státu. Pak se již konkrétně věnuje situaci v Trenčínském regionu a jeho strategiím pro rozvoj.

Obsah

ÚVOD
1.
Regionálna politika a regionálny rozvoj na Slovensku
1.1.
Súčasný stav regionálnej politiky na Slovensku a jej inštitucionálne zabezpečenie
2.
Trenčiansky samosprávny kraj a jeho regionálny rozvoj
2.1.
Stručná charakteristika regiónu
2.2.
Stratégia regionálneho rozvoja Trenčianskeho samosprávneho kraja
ZÁVER

Úryvek

"2. Trenčiansky samosprávny kraj a jeho regionálny rozvoj

2.1. Stručná charakteristika regiónu
Trenčiansky samosprávny kraj sa rozprestiera v severozápadnej časti Slovenska a má rozlohu 4 501 km2. V západnej časti hraničí s Českou republikou, z čoho vyplýva množstvo príležitostí na rozvoj cezhraničnej spolupráce v mnohých oblastiach, ako napríklad oblasti hospodárskeho, kultúrneho, ale i spoločenského života. Trenčiansky samosprávny kraj je tvorený deviatimi okresmi, ktorými sú: Trenčín, Bánovce nad Bebravou, Ilava, Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Partizánske, Považská Bystrica, Prievidza a Púchov. K dňu 31.12.2009 mal Trenčiansky samosprávny kraj 599 214 obyvateľov, čo je mierny pokles od predošlých rokov. Demografický vývoj je ovplyvňovaný zmenami ekonomických a sociálnych podmienok v spoločnosti a je charakterizovaný spomaľovaním procesu reprodukcie obyvateľstva.
Z hľadiska dopravy má Trenčiansky samosprávny kraj vcelku dobrú infraštruktúru, jeho územím prechádzajú medzinárodné koridory cestnej a železničnej dopravy a to tvorí optimálnu dopravnú dostupnosť tohto regiónu.
Z hospodárskeho hľadiska sa tento región vyznačuje mnohými odvetviami priemyselnej základne. Priemyselná výroba je zastúpená v týchto odvetviach: banský priemysel, strojárstvo, gumárensky priemysel, elektrotechnika, textilný a odevný priemysel, sklársky priemysel, drevospracujúci priemysel, chemický priemysel, kožiarsky priemysel, potravinársky priemysel, výroba stavebných hmôt a stavebných prvkov. Veľký potenciál má tento región i z hľadiska poľnohospodárstva ako i z hľadiska cestovného ruchu. Práve jeho optimálne geografické umiestnenie v rámci Slovenska, ako aj strategická poloha v dopravnom prepojení východ – západ a sever – juh sú významnými faktormi vplývajúcimi na rozvoj cestovného ruchu. Taktiež veľký význam je i potenciál pre rozvoj kúpeľníctva, ako i veľmi dobré prírodné podmienky a množstvo kultúrnych pamiatok.
Na základe SWOT analýzy možno spomedzi mnohých spomenúť tieto silné stránky regiónu: výborná geografická poloha s dobrou dopravnou infraštruktúrou, ktorá tvorí hlavné dopravné koridory Slovenskej republiky, veľký potenciál pre rozvoj cestovného ruchu a kúpeľníctva, dostatok kvalifikovanej pracovnej sily, ale i dobré pokrytie územia lokálnou občianskou infraštruktúrou v školstve, zdravotníctve, sociálnych službách a kultúre. Spomedzi slabých stránok regiónu možno spomenúť nedostatočné využitie výrobných kapacít, zahrňujúc výskum a vývoj, nepriaznivý populačný vývoj, ale i nedostatočné zdroje na rozvoj lokálnej infraštruktúry v mnohých oblastiach, ako napríklad v školstve, zdravotníctve, sociálnych službách a kultúre..."

Poznámka

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 180 kreditů (=10Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera22099
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse