Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Regresní závislosti a časové řady

Regresní závislosti a časové řady


Kategorie: Ekonomie, Statistika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: V práci je formou výpisků popisováno, kde a jak se využívají regresní závislosti a časové řady. Hned zpočátku jsou zmíněny nejčastější problémy a je vysvětleno, jak postupovat - zvolení časových proměnných, nalezení vhodné závislosti, princip fungování. Následně je charakterizována metoda nejmenších čtverců a jsou uvedeny příklady. Na tuto práci navazuje také pomůcka do statistiky - tahák Základy statistiky - vzorce a cvičení Aplikace časových řad a regresních funkcí ve statistice produkce

Obsah

1.
Použití
2.
Zvolení vhodné časové proměnné
3.
Nalezení vhodné závislosti (funkce)
4.
Princip metody nejmenších čtverců
5.
Příklady

Úryvek

• úkolem je minimalizovat odchylky skutečných hodnot y od hodnot vypočtených - fce shrnující odchylky = součet čtverců + použiji upravenou fci lny = lna0 + lna1t
• protože fce exponenciální je nelineární, budou se optima obou fcí o něco lišit
• většinou, známe-li optimum nové závislosti (s logaritmy), budeme je považovat za konečné
• jinak lze použít nelineární optimalizace (viz. OV – programy Mor a Storm, Excel – Řešitel; konkrétně např. gradientové metody: nejdůležitější je volba výchozího kroku, který budeme postupně zlepšovat a kterým je výchozí lny optimum)
• optimalizací roste ukazatel kvality modelu R2 (tzv. determinační koeficient) - hledáme největší R2)

Příklady
• důležité je najít optimální závislost
1. příklad vede na lineární závislost
2. příklad na exponenciální
3. příklad na mocninnou
y = a0 * xa1
x… pořadové číslo výrobku
y… pracnost
logaritmická transformace lny = lna0 + a1lnx
odlogaritmuji pouze lna0"

Poznámka

Statistika - cvičení. Práce obsahuje rovnice.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: aeko_ekox0160.zip (13 kB)
Nezabalený formát:
Regresivni_zavislosti_cv.doc (37 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse