Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Regulace zesilovačů – přednášky 2/2

Regulace zesilovačů – přednášky 2/2

Kategorie: Elektrotechnika

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Zápisky z přednášek se zabývají regulací zesilovačů. Rozebírají nízkofrekvenční i vysokofrekvenční zesilovače, charakterizují pracovní třídy zesilovačů a popisují zpětné vazby v zesilovačích, jejich druhy a vlivy. Seznamují také s integrovanými zesilovači a v závěru se rozepisují o zesilovačích operačních. Text je doplněn schématy ze skript. Předchozí část přednášek naleznete zde Regulace zesilovačů - přednášky 1/2.

Obsah

1.
Stabilizace pracovního bodu tranzistoru
1.1.
Zpětnovazební stabilizační obvod
2.
Nízkofrekvenční předzesilovače
2.1.
Nízkofrekvenční zesilovač napětí
2.1.1.
Rozdělení dle funkce
2.2.
Jednostupňový předzesilovač
2.3.
Dvoustupňový předzesilovač
2.4.
Kapacitní (RC) vazba mezi zesilovacími stupni
2.5.
Transformátorová vazba
2.6.
Přímá (stejnosměrná) vazba
3.
Korekční obvody
3.1.
Pasivní
3.1.1.
Pro regulaci nízkých kmitočtů
3.1.2.
Pro regulaci vysokých kmitočtů
3.1.3.
Pro regulaci nízkých a vysokých kmitočtů
3.2.
Aktivní
4.
Výkonné nízkofrekvenční zesilovače
4.1.
Výkonový zesilovač s koncovými tranzistory stejné vodivosti
4.2.
Výkonový zesilovač s koncovými tranzistory různé vodivosti
4.3.
Můstkové zapojení dvou výkonových zesilovačů
5.
Pracovní třídy zesilovačů
5.1.
Třída A
5.1.1.
Nevýhody
5.1.2.
Výhody
5.2.
Třída B
5.2.1.
Nevýhody
5.2.2.
Výhody
5.3.
Třída AB
5.3.1.
Nevýhody
5.3.2.
Výhody
5.4.
Třída C
5.4.1.
Nevýhody
5.4.2.
Výhody
5.5.
Závěr
6.
Vyšší třídy
6.1.
Třída D
6.1.1.
Nevýhody
6.1.2.
Výhody
6.2.
Třída G
6.2.1.
Výhody
6.3.
Třída H
6.4.
Třída S
6.5.
Třída T
6.5.1.
Výhody
6.6.
Závěr
7.
Zesilovače třídy A
7.1.
Základní zapojení
7.2.
Příklad – Dali gravity
7.3.
Extrémní požadavky jsou kladeny na
8.
Zpětné vazby v zesilovači
8.1.
Druhy zpětných vazeb
8.1.1.
Kladná zpětná vazba
8.1.2.
Záporná zpětná vazba
8.2.
Vliv zpětné vazby na vlastnosti zesilovače
8.2.1.
Kladná zpětná vazba
8.2.1.1.
Výhody, nevýhody
8.2.2.
Záporná zpětná vazba
8.2.2.1.
Výhody, nevýhody
8.2.3.
Druhy zpětných vazeb
8.3.
Příklady zpětných vazeb
9.
Vysokofrekvenční zesilovače
9.1.
Rozdělení podle šířky přenášeného kmitočtového pásma
9.1.1.
Úzkopásmové zesilovače
9.1.1.1.
Přeladitelné úzkopásmové zesilovače
9.1.2.
Širokopásmové zesilovače
9.1.2.1.
S nosnou frekvencí
9.1.2.2.
Bez nosné frekvence
10.
Integrované zesilovače
10.1.
Výhody, nevýhody
10.2.
Blokové schéma integrovaného zesilovače
10.3.
Pouzdra
10.4.
Použití
11.
Operační zesilovače
11.1.
Základní charakteristika
11.2.
Použití
11.3.
Druhy
11.4.
Schematická značka a základní zapojení
11.5.
Popis operačních zesilovačů
11.6.
Základní vlastnosti ideálního operačního zesilovače
11.7.
Základní parametry
11.8.
Ofset operačních zesilovačů
11.9.
Drifit operačních zesilovačů
11.10.
Mezní parametry
11.11.
Zjednodušené vnitřní zapojení

Úryvek

"NÍZKOFREKVENČNÍ PŘEDZESILOVAČE
Nízkofrekvenční zesilovač napětí - má za úkol signál o nízké úrovni ze zdroje zesílit na úroveň vhodnou pro další zpracování (jmenovitou úroveň)
- měl by mít - velkou vstupní impedanci (aby nezatěžoval zdroj
- malou výstupní impedanci (aby ho zátěž nezatěžovala) Pozn.: zatěžování - snížení úrovně signálu (zhoršení odstupu signál/šum)

NF napěťové zesilovače rozdělujeme dle funkce:
- předzesilovače
- mezilehlé zesilovače
- budící zesilovače

Nízkofrekvenční předzesilovače
Požadavky - mají za úkol signály z různých zdrojů napěťově zesílit na jmenovitou (požadovanou) úroveň, případně je kmitočtově upravit (s ohledem na jejich frekvenční charakteristiku)
- nesmí ovlivňovat zdroj signálu (dostatečná vstupní impedance)
- musí mít velký odstup rušivých napětí, protože zpracovávají signály o nízké úrovni (nízký šum a síťový brum)
- musí mít velkou přebuditelnost (při vstupním signálu s vyšší úrovni nesmí dojít k jeho zkreslení)
Příklad: mikrofonní předzesilovač (výstupní napětí z mikrofonu je řádově mV)


[schéma]


1. Jednostupňový NF předzesilovač
Vstup zesilovače - svorky 1,1
´ - na něj přiveden signál ze zdroje
Výstup ze zesilovače - svorky 2,2
- na něj připojena zátěž RZ (vstup dalšího zesilovače)
Kondenzátory CV1, CV2 - oddělují stejnosměrně zdroj a zátěž od zesilovače (tranzistoru)
Odpor RB - nastavuje potřebný IC
Odpor RC - kolektorový odpor (pracovní)
Odpor RE - emitorový odpor
(potřebný pro stabilizaci pracovního bodu tranzistoru)
Kondenzátor CE - zajišťuje aby se RE
neuplatnil pro střídavý zesilovaný signál)

Na vstupní svorky 1,1 se přivádí signál ze zdroje, který následně tranzistor zesílí a z výstupních svorek 2,2 se odebírá zesílený signál pro další zpracování (zesílení).
Napěťové zesílení předzesilovače:"

Poznámka

Práce obsahuje množství schémat, rozsah čistého textu je cca 20 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera21765
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse