Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Reklamní agentura Globus

Reklamní agentura Globus


Kategorie: Podniková ekonomika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta, Karviná

Charakteristika: Seminární práce do předmětu Propagace a reklama stručně seznamuje s historií fungováním a službami reklamní agentury Globus.

Obsah

1.
Úvod
2.
Seznámení s firmou
3.
Postup práce
4.
Služby
5.
Závěr
6.
Příloha
6.1.
Ceník stolních kalendářů
6.2.
Ceník nástěnných kalendářů

Úryvek

3. Postup práce

1. KONTAKT : Zákazník je uveden do přijímací kanceláře v 1. patře, kde je mu nabídnuto něco k osvěžení . Pracovnice přijímací kanceláře vede se zákazníkem úvodní rozhovor, ve kterém si vyjasní podmínky potenciální smlouvy, tzn. informace o velikosti zakázky, o předběžné době předání reklamních materiálů, o zvláštních přáních zákazníka.
2. CENOVÝ NÁVRH : Nejpozději do tří dnů je zákazník pozván na ukázku černobílých návrhů vyhotovených na papíře (na tzv. korekturu ) , které mu jsou však předvedeny také zhotovené barevně na počítači. Pokud je klient spokojen, jsou mu sděleny informace o ceně zakázky. Pokud souhlasí i s ním, je povinen uhradit zálohu určenou předem podle celkové sumy.
3. VÝROBA ZAKÁZKY : Podle připraveného vzoru na počítači, který byl odsouhlasen zákazníkem, se vyrobí reklamní materiál v celkovém množství požadovaném klientem. Zakázka je většinou hotova v průběhu jednoho týdne od podepsání smlouvy. Vyjímky jsou pouze u zakázek na billboardy, jejichž výroba je zdlouhavější.
4. FAKTURACE : Fakturace je spojená s fyzickým předáním zakázky. Globus se snaží předejít problémům s možnými dlužníky za reklamu tím, že podmínkou před zhotovením reklamy je platba v hotovosti a již jsem řekl také zaplacení zálohy. Vyjímky poskytuje svým stálým klientům, se kterými má dobré zkušenosti. Ti mohou platit také fakturou, která je splatná do jednoho roku.

4. SLUŽBY R. A. GLOBUS

Co se týče služeb reklamní agentury GLOBUS dá se říci, že firma nabízí výrobky všeho druhu. Ať už to jsou vlaječky, tužky, prupisky, plakáty, razítka, brožury, nebo plakátové, stolní, kapesní a nástěnné kalendáře. Provádí také polepy dodávkových automobilů, autobusů, výloh, polepy reklamních stojanů.
Mezi jejich služby také patří výroba velkoplošných reklam ( jako př. mohu uvést reklamu na otočném panelu o velikosti 2 krát 4 metry na OD TREFA v Karviné, reklamy na mostech a silničních přejezdech, na příjezdových silnicích do měst ( panel 2 krát 4 metry v Karviné Loukách a velkoplošné reklamy na budovách ).
Velmi důležitou reklamní činností je výroba billboardů. V minulosti musela agentura vyřizovat povolení k jejich instalaci u Městského úřadu v Karviné, Policie a u Správy silnic dnes však již 3 billboardy vlastní.
Agentura GLOBUS se snaží udržet si stálou klientelu, další velké zákazníky příliš nehledá. Mezi nejprestižnější klienty patří JAKL Karviná, Městský úřad, Kovona Karviná, Teplárny Karviná, Ostravsko - karvinské doly, Rekultivace Karviná, Poštovní banka a Radiohrad."

Poznámka

Práce je velmi povrchní a nejde do hloubky.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: mar0007.zip (12 kB)
Nezabalený formát:
Globus_rekl_agentura.rtf (61 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse