Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Reklamní právo

Reklamní právo

Kategorie: Právo

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce definuje reklamu, reklamní právo a věnuje se jeho zákonné úpravě. Zbývá se prostředky regulace reklamy, zakázanou reklamou, pravidly reklamy pro určité typy výrobků a odpovědností za porušení reklamního práva. Poslední část je věnována samosprávnému poli reklamy.

Obsah

1.
Reklamní právo – zákonná úprava
2.
Reklama
2.1
Definice
3.
Regulace reklamy
4.
Zakázána je reklama
5.
Tabákové výrobky
6.
Alkoholické nápoje
7.
Humánní léčivé přípravky
8.
Zdravotnické prostředky
9.
Potraviny a kojenecká výživa
10.
Přípravky na ochranu rostlin
11.
Veterinární léčivé přípravky
12.
Střelné zbraně a střelivo
13.
Pohřebnictví
14.
Odpovědnost za porušení regulace reklamy
14.1
Všeobecné organizace
14.2
Generálním úřad
15.
Zákon o rozhlasovém a TV vysílání
16.
Regulace má několik podob
17.
Sponzoring
18.
Soukromoprávní regulace
19.
Nekalá soutěž
20.
Klamavá reklama x srovnávací reklama
21.
Podmínky srovnávací reklamy
22.
Samosprávné pole reklamy
22.1
Etický kodex reklamy
22.2
Arbitrážní komise
22.3
Expertní činnost

Úryvek

“ZAKÁZÁNA JE REKLAMA:
1) reklama na zboží, služby, či jiné výkony či hodnoty, jejichž prodej či šíření je v rozporu s právními předpisy (propagace drog – lehkých či těžkých)

2) reklama založená na podprahovém vnímání (reklama, který by měla vliv na podvědomí F.O., aniž by to vědomě vnímala)

3) klamavá reklama – obchodní zákoník §…

4) skrytá reklama – reklama, u niž je obtížné rozlišit, že se jedná o reklamu, zejména (nemusí to být proto, ale je to nejčastější případ) proto, že není jako reklama označena

5) nevyžádaná reklama – šíření reklamních sdělení, která nikdo nechce,…….adresát dá předem jasně najevo, že ji nechce…..

Novinkou letošního roku je
6) reklama šířená na veřejně přístupných místech mimo provozovnu (obchod, továrna  tam si ji dát mohu (pokud to není památka,…)) a má být šířena jiným způsobem než zařízením zřízeného podle zvláštního právního předpisu, stanoví-li tak obec a to vydáním nařízení (přenesená působnost)
Vydá vyhlášku - může stanovit:
- na kterých místech je to zakázané
- v jaké době
- druhy komunikačních médií, které se nesmí použít
- výjimky z tohoto zákazu (akce, na které se nevztahuje)

7) srovnávací reklama

8) nemravná reklama: pobuřuje city, víru, lidskost

9) reklama nesmí podporovat chování poškozující zdraví, ohrožující životy, poškozující majetek a životní prostředí

10) nerozlišitelná reklama – reklama, která se šíří souběžně s jinou reklamou

11) reklama směřující vůči mladistvým – reklama nesmí, pokud jde o osoby mladší 18 let:
a) podporovat chování ohrožující jejich zdraví a psychický nebo morální vývoj (nedůvěra vůči rodičům, hanobení autorit – škola, erotická reklama,…)
b) doporučovat ke koupi výrobky nebo služby využitím jejich důvěřivosti
c) nesmí nabádat, aby přemlouvali své rodiče nebo zák. zástupce ke koupi výr.nebo služeb
d) využívat jejich zvláštní důvěry vůči rodičům nebo zák. zástupcům,…
e) nevhodným způsobem ukazovat děti v nebezpečných situacích

Zbytek jsou omezení:
 jako částečný zákaz
 jako úplný zákaz s malou výjimkou

I. Tabákové výrobky:
- cigarety, doutníky, cigarilos,…
- vychází se z obecné regulace
- reklama a sponzorování je zakázáno, pokud není stanoveno jinak – výjimky
Tabáková reklama:
Obecná definice + 1) jakákoli forma propagačního obchodního sdělení k tab. výrobkům
2) distribuce tab. výrobků zdarma
3) reklama, která se nezmiňuje přímo o tab.výr., ale využívá známky,
tab.výr., není-li stanoveno jinak (v reklamě je prvek, který nám ihned
vyvolá souvislost s tab.výr. – obsahuje značku, symbol,..)
- ochrannou značku lze užít jedině, pokud se symbol používal pro jiné
výr. a služby před vydáním tohoto zákona
Zákon se nevztahuje na:
 oznámení určená výlučně profesionálům (mezi dod. a odb., publikace neurčené veřejnosti)
 reklama ve specializovaných prodejnách tab. výrobků (na výkladní skříně, na přiměřeném označení prodejny, příp. uvnitř)
 při prodeji tab. výr. jinde se nevztahuje na tu část prodeje, kde jsou tab. výrobky
 prodej publikací obsahující rekl. tab. výr., které jsou publikované a tištěné v 3. zemích a nejsou určeny pro trh EU

Reklama na tabákové výrobky musí obsahovat zřetelné varování: Ministerstvo zdravotnictví varuje; kouření způsobuje rakovinu (20% rekl.sdělení, bílý podklad, text černý, tučný,…..)

Tabáková reklama (když je povolena) nesmí:
- reklamu zaměřit na mladistvé (zobrazení těchto osob,…)
- obecně nesmí nabádat ke kouření slovy (zakuřte si s námi!) nebo např. tím, že zobrazují scény s otevřenou krabičkou cigaret, s držením cigaret, tabákových potřeb apod. (max. zavřená krabička)
- bezplatné vydávat vzorky cigaret veřejnosti

Zakázána je: srovnávací reklama na podávání léčebných přípravků (léky, které jsou jen na předpis) lidem a zdravotní péči (jen, když je určená odborníkům – lékařům; těm, co je předepisují apod.)

Reklama uvádějící zvláštní nabídku
- zakazuje se v případech, kdy prodávajícímu je známo, že není nebo nebude schopen zajistit množství, které odpovídá očekávané poptávce a to s ohledem na rozsah…..
- musí jasně a jednoznačně uvádět datum, ke kterému nabídka končí nebo že platí do vyprodání zásob
- pokud ještě nabídka nezačala působit, musí být uvedeno datum odkdy."

Poznámka

Vypracováno do předmětu - Práva k nehmotným statkům.
Práce částečně cituje z http://www.rpr.cz/cz/profil.php.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera13998
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse