Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Rekodifikace občanského práva - nájem

Rekodifikace občanského práva - nájem

Kategorie: Právo

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: V úvodních tezích práce se autor věnuje celému komplexu rekodifikace, poté se zabývá návrhy konkrétních ustanoveních „nového“ občanského zákoníku, které se dotýkají otázek nájemního vztahu, speciálně pak nájmu bytů. Tuto problematiku porovnává s dosavadní úpravou a dále pak, tam kde to je možné, s východisky a nálezy Ústavního soudu ČR, který prováděcí předpisy k platné úpravě opakovaně zrušil.

Obsah

1.
Rekodifikace jako komplex
2.
Konkrétní návrhy nového Občanského zákoníku
3.
Porovnání s dosavadní úpravou, eventuelně s východisky a nálezy Ústavního soudu

Úryvek

" V prvé řadě se budu zabývat strukturou a rozsahem navrhované úpravy a stávající úpravy.

Struktura návrhu – Oddíl 3 – Nájem - návrhu se dělí na následující pododdíly:
1) Obecně o nájmu ( § 1853 až § 1886 – 34 paragrafů)
2) Zvláštní ustanovení o nájmu obydlí ( §1887 až § 1889 – 3 paragrafy)
3) Nájem bytu ( § 1890 až § 1968 – 78 paragrafů)
4) Zvláštní ustanovení o nájmu domu (§1969 až § 1971 – 3 paragrafy)

Navrhovaná úprava je tedy obsažena v § 1853 až § 1971 návrhu, tedy celkem v 118 paragrafech , dosavadní úprava je obsažena v § 663 až § 720 občanského zákoníku, tedy celkem v 57 paragrafech. Již toto prosté kvantitativní porovnání nás vede k dojmu, že navrhovatel příliš nectí princip autonomie vůle a domnívá se, že chování účastníků nájemního vztahu je potřeba co možná nejvíce upravit zákonnými ustanoveními a to nejlépe kogentního charakteru, tomu odpovídá i skutečnost že ze zhruba 209 ustanovení je jich přibližně 176 kogentních a pouze 33 dispozitivních – s výhradou možnosti odlišného posouzení nejednoznačných ustanovení .

V této souvislosti si dovolím zmínit textaci navrhovaného § 1887, který je dokonce základním ustanovením této části normy a je asi učebnicovým příkladem nerovnosti stran v oboru soukromého práva, nacházíme zde jednostrannou kogentnost :
„(1) Zavazuje-li nájemní smlouva pronajímatele přenechat nájemci byt nebo dům, sloužící zajištění bytových potřeb (bydlení) nájemce a členů jeho rodinné domácnosti, zpravidla byt nebo dům (obydlí), nemá ujednání stran, podle něhož by práva a povinnosti nájemce byly méně výhodné, než jak vyplývají z tohoto zákona, účinky.“ Je až s podivem že navrhovatel necítil ani potřebu kosmetické, verbální vyváženosti uvedeného ustanovení, které by bylo lze dosáhnout prostým doplněním slova „.......práva a povinnosti nájemce a pronajímatele byly méně výhodné …..“
Obávám se že uvedené skutečnosti hrubě porušují zmiňované „ius disponendi“ vlastníka věci a mohou být předmětem posuzování jejich ústavnosti.

V současnosti nejdiskutovanějším ustanovením platné právní úpravy je § 696 občanského zákoníku – odkazovací ustanovení, na jehož základě byly vydávány předpisy tzv. „cenové regulace“ nájemného, které byly Ústavním soudem celkem třikrát zrušeny jako neústavní . Nový návrh řeší otázku nájemného v § 1906, toto ustanovení zcela odpovídá současným nálezům Ústavního soudu ČR v této oblasti a nechává výši nájemného zcela na autonomní vůli stran vyjádřených v nájemní smlouvě. Pro případ, že nájemné není ve smlouvě stanoveno, nastupuje institut „obvyklého nájemného“. Mám za to, že taková úprava musí uspokojit obě strany nájemního vztahu, zejména pokud do parametru „obvyklého nájemného“ budou vstupovat hodnoty skutečně volně dohodnutého „smluvního“ nájemného a né konzervované hodnoty regulovaného nájemného – tuto otázku však navrhovaná úprava neřeší.

Ve výše zmíněné souvislosti si dovolím zmínit ještě jeden problém, který je návrhem elegantně řešen a je podle mého soudu jednou ze zásadních otázek současného stavu:
Samostatnou a velmi důležitou otázkou je konzervace stávajících nájemních vztahů vzniklých v období komunistického režimu – záměrně neuvádím nájemních smluv neboť ty nejsou vždy součástí tohoto vztahu. Tyto vztahy jsou, zejména v oblasti tzv. regulovaného nájmu obrovskou zátěží, ke které se zákonodárce vůbec nevyjádřil. Uvedenou situaci je podle mne puristicky možno řešit takto: Do rekodifikace občanského zákoníku vložit dočasné účelové ustanovení, které by stanovilo ukončení platnosti všech nájemních smluv uzavřených před dobou platnosti nové úpravy na 3 roky (nebo jiný poměrně krátký čas) a nutnost jejich nového uzavření. Takováto úprava by byla nejkorektnějším řešením zejména z pohledu ochrany vlastnického práva majitelů bytů a domů. Pokud tato otázka nebude řešena a dosavadní nájemní vztahy budou dále prodlouženy ve své platnosti, povede to nutně k jejich napadání ze strany vlastníků domů a bytů u Ústavního soudu i u ESLP."

Poznámka

Práce pochází ze Semináře z občanského práva – II. semestr.

Vzhledem k rozsahu práce, zůstanou mnohé teze hlouběji nepropracované a mnohé otázky pouze nastolené. Otevírá se tak prostor k další práci na uvedeném tématu a to na širším půdorysu, umožňujícím podrobnější zpracování dané problematiky.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera6887
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse