Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Rekrystalizace a rekrystalizační diagram

Rekrystalizace a rekrystalizační diagram

Kategorie: Technologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Technická univerzita v Liberci Fakulta strojní, Liberec 1

Charakteristika: Práce se věnuje rekrystalizaci a uvádí rekrystalizační diagram. Po obecné charakteristice pojmu rekrystalizace se zaměřuje na její primární i sekundární podobu. Součástí práce jsou také dva grafy v přílohách, a to vliv stupně přetvoření na počáteční teplotu rekrystalizace a příklad rekrystalizačního diagramu.

Obsah

1.
Pojem rekrystalizace - obecně
1.1.
Primární rekrystalizace
1.2.
Sekundární rekrystalizace
2.
Přílohy (grafy)
2.1.
Vliv stupně přetvoření na počáteční teplotu rekrystalizace
2.2.
Příklad rekrystalizačního diagramu

Úryvek

"Po tváření za studena je kov strukturně nestálý, stav zrn je nestabilní. Při působení vyšší teploty bude docházet ke zvyšování pohyblivosti atomů, ke snižování energie deformovaného kovu. Mohou nastat dva děje, zotavení (tj. zánik mřížkových deformací a napětí) a rekrystalizace (vznik zárodků a růst nových zrn). Zotavení a rekrystalizace je závislá na teplotě a na předchozím stupni tváření.
Rekrystalizace může nastat jen při dosažení teploty rekrystalizace, která je empiricky stanovená na 35 až 40 % teploty tání daného kovu. Během rekrystalizace se netvoří struktura nová fáze, nýbrž nová struktura stejné fáze za tvářením deformovanou původní strukturu. Během rekrystalizace vznikají zárodky nových krystalů (primární rekrystalizace), které rostou na úkor původních deformovaných zrn a zpevnění zaniká (sekundární rekrystalizace). Navíc dochází ke změně velikosti zrna, která závisí na předchozím stupni deformace. Při větším stupni deformace dostáváme jemnější zrno a naopak.
V průběhu primární rekrystalizace je tedy, jak již bylo řečeno, původní deformovaná struktura zcela nahrazena nedeformovanou , vzniklou růstem beznapěťových zrn ze zárodků. K jejich nukleaci dochází především v místech s velkou distorzí mřížky, např. v blízkosti hranic zrn, deformačních pásů aj. Polygonizace je nutným pochodem, předcházejícím rekrystalizaci. Způsobuje snížení deformační energie ve vztahu k okolí, což je základní podmínkou k nukleaci.
Průběh rekrystalizace je závislý na třech faktorech: velikosti přetvoření, které předcházelo rekrystalizaci, teplotě, chemickém složení.
Prvním faktorem je tedy velikost přetvoření, které předcházelo rekrystalizaci. S rostoucí mírou přetvoření roste i termodynamická nestabilita kovu a tím se snižuje teplota potřebná k rekrystalizaci (viz. příloha 1, graf 1, Vliv stupně přetvoření na počáteční teplotu rekrystalizace). Z průběhu křivky je zřejmé, že rekrystalizační teplota nejdříve rychle klesá a pak se pro přetvoření nad 25 % ustálí na tzv. minimální rekrystalizační teplotě. Je to teplota, při níž úplná rekrystalizace proběhne za jednu hodinu. Tuto teplotu je možno u většiny kovů stanovit z absolutní teploty tavení podle vztahu Trekr = 0,4  Ttav [K]."

Poznámka

Práce obsahuje grafy a vzorec. Má charakter souvislého textu bez výraznějšího členění.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera11090
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse