Seminarky.cz > Diplomky, bakalářky > Diplomové práce > > Reprodukční biologie pajasanu žláznatého

Reprodukční biologie pajasanu žláznatého

Kategorie: Biologie

Typ práce: Diplomové práce

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Diplomová práce představuje invazní dřevinu v České republice pajasan žláznatý. Po úvodu následuje charakteristika druhů této rostliny. Zkoumá její vlastnosti a výskyt. Cílem této práce je prozkoumat lokality v Praze a zjistit pohlaví jednotlivých jedinců. Práce dokazuje to, že invazní dřeviny jsou velice přizpůsobivé daným, ač ztíženým podmínkám prostředí a i díky těmto vlastnostem jsou nebezpečím pro naši přírodu.

Obsah

1
Úvod
2
Vědecká hypotéza a cíle práce
3
Přehled literatury (literární rešerše)
3.1
Životní cyklus rostlinného jedince
3.1.1
Vybrané fáze životního cyklu
3.2
Invazní druhy
3.2.1
Vlastnosti invazních druhů
3.2.2
Důsledky rostlinných invazí
3.2.3
Dynamika invaze
3.3
Charakteristika druhu Ailanthus altissima (pajasan žláznatý)
3.3.1
Popis druhu
3.3.2
Růst a reprodukce
3.3.3
Rozšíření
3.3.4
Nároky na prostředí
3.3.5
Interakce
3.3.6
Analýza rizika
3.3.7
Příčiny, důsledky a historie invaze
3.3.8
Choroby a škůdci
3.3.9
Regulace
4
Materiál a metody
4.1
Stanovení podílu jednotlivých pohlaví
4.2
Zjišťování kvality pylových zrn
4.3
Stanovení hmotnosti tisíce nažek a produkce nažek na rostlinu
4.4
Klíčivost nažek
4.5
Dormance nažek
4.6
Vzcházivost
4.7
Hloubka vzcházivosti
5
Výsledky
5.1
Stanovení podílu jednotlivých pohlaví
5.2
Zjišťování kvality pylových zrn
5.3
Stanovení hmotnosti tisíce nažek a produkce nažek na rostlinu
5.4
Klíčivost nažek
5.5
Dormance nažek
5.6
Vzcházivost
5.7
Hloubka vzcházivosti
6
Diskuse
7
Závěr

Úryvek

"3 Přehled literatury (literární rešerše)

3.1 Životní cyklus rostlinného jedince

Životní cyklus rostliny je sled růstově vývojových fází, probíhajících od vyklíčení semene (růstu diaspory) rostliny až do jejího odumření. Základní schéma je: semeno, případná dormance, klíčení, vegetativní fáze, generativní fáze, senescence a odumření rostliny. Sled vývojových fází je zpravidla nevratný, avšak výjimky jsou, jakmile nastane poškození rostliny, kdy se vrací k ranější vývojové fázi (Slavíková, 1986).

Podle průběhu životního cyklu se mohou rozdělit rostliny do dvou skupin:

Monokarpické druhy: kvetou a přinesou plody jen jednou a pak odumřou. Jsou to všechny jednoleté, ozimé, dvouleté rostliny a dále některé vytrvalé rostliny, které po mnoho roků zůstávají ve vegetativní fázi vývoje a po vykvetení a uzrání plodů hynou (např. Agave, Bambusa). U těchto monokarpických druhů rostlin je fáze senescence a odumření těsně spojena s kvetením a uzráním semen (Slavíková, 1986).

Polykarpické druhy: kvetou a přinášejí plody vícekrát během svého životního cyklu podle délky svého života (Slavíková, 1986).

3.1.1 Vybrané fáze životního cyklu

3.1.1.1 Semeno (diaspora)
Při analýze životního cyklu populace se vychází z první životní fáze rostliny, diaspory. Diaspora může být původu generativního i vegetativního. V případě generativního původu diaspory se většinou v demografii rostlin používá obecně termínu semeno, ačkoliv z morfologického hlediska se může jednat o plod, jako je např. nažka nebo obilka. První podmínkou růstu populace je úspěšné uchycení a vyklíčení diaspory rostliny (oddělený orgán schopný vyrůst v novou rostlinu, např. výtrusy, semena, rozmnožovací pupeny, trs trávy, hlízy, cibule aj.) (Slavíková, 1986).
Šíření diaspor
Diaspora se dostává do různé vzdálenosti od mateřské rostliny způsoby, které závisejí na morfologii (tvaru) a charakteru diaspory. Šíření diaspor od mateřské rostliny se nazývá diseminace (Slavíková, 1986). Anemochorie, je nejběžnější způsob šíření diaspor a to pomocí větru. Rostliny, které se šíří pomocí větru mají lehká semena, pokud mají těžší a větší semena, tak jsou k letu přizpůsobena pomocí chmýru, blanitých křídel, lemů či vzdušných měchýřků.
Hydrochorie, je šíření semen prostřednictvím vodních proudů necestují jen rostliny rostoucí ve vodě. Šíří se tak rostliny, které rostou na pobřeží a mnoho suchozemských rostlin, rostoucích v blízkosti vod. Autochorie, kdy rostliny šíří semena pomocí svých vlastních sil. Barochory, nechávají diaspory vlastní tíží spadnout na zem. Zoochorie, jedná se o šíření semen pomocí zvířat. Epizoochorní rostliny mají povrch plodů a semen uzpůsobený ke snadnému zachycování na srsti zvířat. Některé rostliny se šíří pomocí lepivého slizu, který je vylučován osemeníkem či oplodím (např. tožci, šalvěj lepkavá, ocún). Mnohé vodní rostliny ulpívají díky vodě na nohách savců či ptáků (např. skřípina). Nejčastěji se však u semen rostlin vyskytují zařízení, která slouží k uchycení se na zvířeti, v podobě ostnitých a háčkovitých výrůstků (např. u rostlin z čeledi miříkovité). Synzoochorní rostliny mají semena, která určitým způsobem lákají živočichy. Jedná se o Myrmekochorii, kdy mravence lákají dužnaté přívěsky semene a okusují je (např. violka, zemědým, bika, jaterník, hluchavka aj.). Endozoochorně se říší semena, která ztrácí průchodem trávicího traktu dužnaté oplodí, ale nepoškozené semeno opustí organizmus živočicha. Antropochorie, jedná se o šíření semen pomocí člověka. Člověk může šířit semena dopravou, prostřednictvím osiv, při obdělávání půdy, ale také záměrné zavlékání semen (Opravil, 1987).

3.1.1.2 Dormance
Dormance představuje stav klidu, kdy semena (diaspory) nejsou schopna vyklíčit. Jejich metabolismus je snížen na minimum. Dormance umožňuje rostlině překonat období, které je nepříznivé pro její růst a vývoj. Jedná se tedy o adaptaci rostliny na nepříznivé podmínky prostředí (Slavíková, 1986). V dormantních semenech, ale i pupenech či hlízách je vysoký obsah kyseliny abscisové (ABA). Klíčení semen může začít až v okamžiku, kdy obsah ABA klesne pod určitou hraniční hodnotu. Délka dormance je dána vzájemným koncentračním poměrem ABA a giberelinů (Procházka a kol., 2003).


Dva typy dormance diaspor:
Primární dormance: je dormance vrozená a geneticky daná vlastnost semene. Semena nebo plody nevyklíčí po uzrání ihned, i když mají optimální podmínky pro klíčení. Taková semena vyklíčí až po určitém specifickém stimulu, který dormanci přeruší. Bývá to často nízká teplota (tj. stratifikace) nebo střídání teplot. Dormanci může jindy ukončit dozrání embrya, narušení osemení a další faktory (Slavíková, 1986).
Sekundární dormance: jedná se o vynucenou a spočívá v tom, že zralá semena a plody bez vnitřní dormance neklíčí a zůstávají ve stadiu latentního klidu proto, že podmínky na stanovišti nejsou dostatečně vhodné pro jejich klíčení. Za příznivých podmínek (při dostatečné teplotě a vlhkosti) by tato semena po uzrání vyklíčila ihned bez období dormance (Slavíková, 1986)."

Poznámka

Práce neobsahuje přílohy, které mají být součástí. V textu se objevují obrázky a grafy. Čistý text je cca 23 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera23661
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse