Seminarky.cz > Studijní podklady > Výpisky z knih, recenze > > Rešerše literárních pramenů - Marketing

Rešerše literárních pramenů - Marketing


Kategorie: Marketing

Typ práce: Výpisky z knih, recenze

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce uvádí rešerše 7 literárních pramenů týkajících se oblasti marketingu.

Obsah

1.
Schwarz, Oldřich: Efektivní Marketing, taktika podnikání
2.
Meffert, Heribert: Marketing – Management
3.
Kotler, Philip: Marketing Management
4.
Světlík, Jaroslav: Marketing – Cesta k trhu
5.
Geffroy, E. K.: Klíč k prodejním úspěchům
6.
Porter, M. E.: Konkurenční strategie
7.
Bureš, Ivan: 10 zlatých pravidel prodeje

Úryvek

"SCHWARZ, O.: Efektivní Marketing, taktika podnikání. Praha: Grada, a.s., 1992. 144 stran, ISBN 80-85424-84-3
Tato kniha obsahuje základní marketingové otázky a odpovědi na tyto otázky. Má napomoci každému se orientovat na trhu a rozvíjet znalosti o technikách, které je nutno používat k efektivnímu dosažení daného cíle. Je to zbraň, která má pomoci obstát a na trhu a nabízí nám jednoduché postupy, které v našich podmínkách mohou přinést úspěch.

MEFFERT, H.: Marketing – Management. Praha: Grada Publishing, s.r.o., 1996. 552 stran, ISBN 80-7169-329-4
Autorem tohoto díla je jeden ze světově uznávaných odborníků v tomto oboru. Tato kniha se odlišuje od ostatních marketingových publikací právě tím, že jde nad rámec základních východisek a koresponduje jednotlivé strategie s podkladovými analýzami i jednotlivými částmi marketingového mixu.

KOTLER, P.: Marketing Management. Praha: Victoria Publishing, a.s., 1992. 789 stran, ISBN 80-85605-08-2
Tato literatura je jistě základem marketingové literatury vůbec a pokud chceme pochopit marketingovou problematiku, tak se bez této skoro osmisetstránkové knihy sotva obejdeme.
Myslím si, že tato kniha poskytuje dostatek informací a je velmi dobrým teoretickým základem. Je přehledně rozdělena celkem do šesti kapitol a teorie je vhodně doplněná názornými grafy a tabulkami.

SVĚTLÍK, J.: Marketing – Cesta k trhu.Zlín: EKKA, 1992. 256 stran, ISBN 80-900015-8-0
Publikace vystihuje podstatu marketingu a jeho úlohu ve společnosti.Popisuje základní marketingové nástroje a je vhodná nejen pro studenty, kteří chtějí marketing studovat na vyšší úrovni, ale i pro odborníky, kteří potřebují pro svou práci teoretické základy v měnícím se ekonomickém prostředí. Kniha je přehledná, stručná, jasná, s řadou praktických řešení, podložená právě touto teorií."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: hum_lit0002.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Reserse_marketing.rtf (40 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse