Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Rétorika, její vývoj, podstata, útvary - maturitní otázka 37/43

Rétorika, její vývoj, podstata, útvary - maturitní otázka 37/43


Kategorie: Čeština

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o vypracovanou maturitní otázku z češtiny, která se věnuje oblasti rétoriky, jaký byl její vývoj, podstata a jednotlivé útvary. Předchozí maturitní otázku naleznete zde Publicistický styl - maturitní otázka 36/43, následující Vypravování a jeho postupy - maturitní otázka 38/43.

Obsah

1.
Řečnické útvary
1.1
Tématicky
1.2
Společné rysy
1.3
Řečnické projevy
2.
Řečnické umění - rétorika
2.1
Historie
3.
Požadavky na řečníky
4.
Způsob přednesu (zvuková stránka)
5.
Slovník
6.
Syntax
7.
Vnější stránka vystoupení
8.
Projev
9.
Proslov
10.
Přednáška

Úryvek

"ŘEČNICKÉ UMĚNÍ = RÉTORIKA
► vznik - starověké Řecko, Řím
schopnost dobře mluvit na veřejnosti (sněm, soud); předpoklad
státníka, soudce ap.
historie:
• zakladatel rétoriky řecký filosof Aristoteles - spis Rétorika
• řecký řečník Démosthenes - výmluvné, vtipné řeči proti makedonskému vládci Filipovi (= filipiky)
• vrchol řečnické praxe - řím. řečník Marcus Tullius Cicero
• řečnické umění mistra Jana Husa, Františka Palackého

POŽADAVKY NA ŘEČNÍKY:
- poučovat, hodnotit, přesvědčovat, získávat posluchače
- výstižné, jednoznačné, působivé vyjádření

ZPŮSOB PŘEDNESU (ZVUKOVÁ STRÁNKA):
- jasná, zřetelná, plynulá řeč (srozumitelnost)
- spisovná výslovnost
- členění na úseky (frázování) = pauzy mezi větnými úseky; POZOR ale ať se projev nerozpadne na nesouvislou řadu úseků
- větný přízvuk - na důležitá místa, vytčená slova
- vhodné tempo"

Poznámka

V odrážkách.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x47592144e28d9.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Retorika.doc (36 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse